Viis teadvelolemise printsiipi, mida peaks teadma ja järgima igaüks

Need viis teadvelolemise printsiipi, teesi või põhimõtet võimaldavad meil igapäevaelus pidevalt teadvel ja ärksad olla. Nende viie printsiibi pidev meeles hoidmine aitab kujundada õiget nägemisviisi, mis võimaldab vähendada ahistatust, sallimatust, viha, hirmu ja meeleheidet. Kui elame nende viie põhimõtte järgi, oleme asunud juba teerajale, kust me ei eksi ära tulevikuga seotud hirmudesse ega tunne segadust oma elusuhtes praegusel hetkel.

Aukartus elu ees

Olles teadlik kannatustest, mis kaasnevad elu hävitamisega, pühendan ma end ühendolemise teadvustamisele ja kaastunde arendamisele, samuti inimeste ja loomade elu kaitsmisele ning metsade ja maavarade ressursside säilitamisele. Olen otsustanud mitte tappa, mitte lasta teistel tappa ja ma ei toeta ühtki hävitustööd maailmas – ma järgin seda põhimõtet nii oma mõtete kui tegudega. Nähes, kuidas kahjulikud teod tõusevad vihast, hirmust, ahnusest ja sallimatusest, mis omakorda tulevad dualistlikust ja diskrimineerivast mõtlemisest, arendan ma avatust, mittediskrimineerimist ja mitteklammerdumist vaadete külge eesmärgiga muuta vägivalda, fanatismi ja dogmatismi iseendas ja maailmas.
Tõeline õnn
Olles teadlik ekspluateerimisest, sotsiaalsest ebaõiglusest, röövimisest ja rõhumisest, pühendan end lahkuse praktiseerimisele oma mõtetes, kõnes ja tegudes. Olen otsustanud mitte varastada ja mitte omandada midagi, mis kuulub kellelegi teisele; ma jagan oma aega, energiat ja materiaalseid vahendeid nendega, kes kannatavad puudust. Ma praktiseerin süvitsi vaatlemist, et süvitsi mõista, kuidas teiste õnn ja kannatused ei ole minu omadest eraldiseisvad; et tõeline õnn ei ole võimalik ilma mõistmise ja kaastundeta; ning jõukuse, kuulsuse, võimu ja naudingute taga ajamine toob endaga kaasa palju kannatusi ja meeleheidet. Olen teadlik, et õnn sõltub minu vaimsest suhtumisest ning mitte välistest tingimustest ning sellest, et ma saan praeguses hetkes õnnelikult elada, kui lihtsalt meenutan endale, et selleks et õnnelik olla, on mul kõike vajalikku juba rohkem kui küll. Pühendun sellisele eluviisile, mis aitab vähendada elusolendite kannatusi planeedil Maa ja aitab peatada globaalse soojenemise arengut.
Tõeline armastus
Olles teadlik seksuaalse väärkohtlemisega põhjustatud kannatustest, olen ma pühendunud arendamaks vastutustunnet ja õppimaks viise, kuidas kaitsta ja integreerida isikuid, paare, perekondi ja ühiskonda. Teades, et seksuaalnei ha ei ole armastus ning et lihtsalt ihast lähtuv seksuaalne aktiivsus kahjustab mind ja ka teisi, olen ma otsustanud mitte laskuda seksuaalsuhetesse ilma tõelise armastuse ja sügava, pikaajalise pühendumiseta, mille väljenduseks on perekonna loomine ja sügavad sõprussuhted. Ma teen kõik endast oleneva, et kaitsta lapsi seksuaalse ahistamise eest ning hoida paare ja perekondi seksuaalse väärkäitumise tagajärgede eest. Mõistes, et meel ja keha on üks, olen ma pühendunud õppima õigeid viise, et hoolitseda oma seksuaalenergia eest ja arendada lahkust, kaastunnet, rõõmu, kannatlikkust, kaasamist ja kõiki tõelise armastuse elemente iseenda ja teiste suurema õnnetunde huvides. Praktiseerides tõelist armastust, elame kaunilt ja kujundame kaunist tulevikku.
Sõbralik kõnelemine ja süvitsi kuulamine
Olles teadlik kannatustest, mida põhjustavad läbimõtlematu jutt ja võimetus kuulata, olen pühendunud sõbralikule ja lahkele kõnelemisele ning kaastundlikule kuulamisele, et leevendada nii enda kui teiste kannatusi ning edendada etniliste ja religioossete gruppide ning riikide lepitamist ja rahuprotsesse. Teades, et sõnad suudavad luua õnne või kannatusi, olen pühendunud rääkima vaid tõtt, kasutades sõnu, mis aitaksid luua usaldust, rõõmu ja lootust. Olen otsustanud vaikida, kui minus on manifesteerunud viha. Ma praktiseerin teadlikku hingamist ja kõndimist, et märgata ja vaadelda oma viha süvitsi. Ma tean, et mu viha juured võivad peituda nii minu enda kui teiste inimeste ekslikes arusaamades ja kujutluspiltides, mille tõttu me ei mõista üksteise kannatusi. Ma kõnelen lahkelt ja kuulan tähelepanelikult, et aidata endal ja teistel kannatusi vähendada ning näha keerulistest olukordadest väljapääsu. Olen otsustanud mitte levitada uudiseid, milles ma pole päris kindel, ja ma ei lausu sõnu, mis võiksid põhjustada lõhestumist või ebakõla. Ma praktiseerin usinalt, oskuslikult ja rõõmuga, et toita oma võimekust mõista, armastada ja tajuda kõike kui tervikut, et järkjärgult vähendada viha, vägivalda ja hirmu, mis asuvad sügaval minu teadvuses.
Toit ja tervis
Olles teadlik kannatustest, mida põhjustab pime tarbimine, olen ma pühendunud nii enda, oma perekonna kui ka ühiskonna hea tervise – nii vaimse kui füüsilise – tagamisele, praktiseerides teadlikku toitumist, joomist ja tarbimist. Ma praktiseerin oma tarbimisharjumuste sügavuti vaatlemist. Ma olen teadlik sellest, mida ma söön ja millega ma oma vaimu toidan ning milliseid taotlusi ja põhimõtteid teadlikult kujundan. Olen otsustanud mitte mängida hasartmänge ja mitte kasutada alkoholi, narkootikume või mingeid muid tooteid, mis sisaldavad mürkaineid, kaasaarvatud kahjulikud veebileheküljed, arvutimängud, telesaated, filmid, ajakirjad, raamatud ja vestlused. Ma praktiseerin praeguses hetkes olemist, et olla ühenduses värksendavate, ravivate ja toitvate elementidega minus ja mu ümber, laskmata ei kahetsusel ega muredel tirida mind tagasi minevikku ning laskmata ängistusel, hirmul või ihadel häirida. Olen otsustanud, et ei püüa varjata oma üksindust, ärevust või muid kannatusi, kaotades iseennast ära tarbimisse. Ma vaatlen ühendolemist ja tarbin nii, et tagada nii endas, oma perekonnas, ühiskonnas kui ka meie planeedil rahu ja rõõm ning füüsiline ja vaimneheaolu.
Allikas: Thich Nhat Hanh “Hirm”, kirjastus Pilgrim

Seotud