Viis lubadust, millest kinni pidamine avab sinu jaoks piiramatud võimalused

Igaüks, kes on selle „asja ära teinud“, võib öelda, et edu ei saabu õnneliku juhuse tõttu. See pole nii, et lihtsalt juhtub. See on aastate, vahel aastakümnete pikkuse keskendumise tulemus. Isegi kui tundub, et keegi on üleöö edu saavutanud, on selle läbimurde taga aastatepikkune pingutus, tagasilöögid ja kannatlikkus. Eelkõige pühendumine. Inimesed, kes saavutavad edu ilma pühendumiseta, murduvad sageli, olles tähelepanu keskpunktis, või kaotavad kõik, sest nad ei loo kõigepealt anumat, milles seda hoida.

Samamoodi pead sa selleks, et elada oma potentsiaali kohaselt, sellele pühenduma. Pühendumus loob tahte ja tahe loob soovi, mis on väärt manifesteerumist. Kui omistad millelegi väärtuse, siis suurendad seda ja annad sellele eesõiguse. Kui sa suurendad oma eesmärki või soovi ning sead selle esikohale, siis pühendad sellele oma intelligentsi ja jõu. Ja kui sa varustad oma eesmärgi intelligentsi ja jõuga, siis see sünnib.

Pühendumus loob tahte ja tahe loob soovi, mis on väärt manifesteerumist.

Ma pakun sulle järgmist viit pühendumust. Lase neil saada selleks vundamendiks, mis jõustab sinu avardumist. Iga hetke, iga päeva, iga kuuga juhatagu need sind sinu autentsuse, mäletamise, taastamise ja valgustatuse Olemisse.

1. Pühendu oma Tegeliku Mina tundmisele

Sa kõnnid ringi, nagu oleks sul mälukaotus. Seda põhjustab tekitatud minas elamine. See pole õnnetus, see pole vale – eraldatuse illusioon valmistab ette pinna ühesuse mäletamisele. See kattevari võimaldab aga ilmuda välja sinu Tegelikul Minal, luues sulle sellise ümbruskonna ja struktuuri, mida sul läheb tarvis täielikuks mäletamiseks.

Ma olen rääkinud sellest, kuidas sa samastad end oma keha, meele ja emotsioonidega. Aga samastumise kihid on peaaegu piiramatud. Mõtle oma kontseptsioonidele ja uskumustele. Mina olen ameeriklane, niisiis on venelased halvad, või vastupidi. Mina olen katoliiklane ja vaid minu religioon on õige. Mina olen heteroseksuaal ja geid lähevad põrgusse, või olen ma gei ja heterod on kitsarinnalised. Nii palju uskumusi ja ajupesu. Nii palju samastumise kihte. Ja iga kiht tekitab hirmu, sest see eraldab sind Tegelikust Minast. Iga kiht katab ja varjab sinu autentsust. Iga kiht eraldab sind sellest, mis on tõeline ja täis armastust.

Sa lõpetad eraldatuse ja taastad oma terviklikkuse Tegeliku Mina mäletamise ja päevavalgele toomise kaudu, ja see on ühinemine Jumalikuga. Inimesed ei saavuta seda valguse kätte toomist, seda vabadust sugugi ühtmoodi.

/…/

Pühendumine oma Tegelikule Minale tähendab täielikult ära kasutada Jumaliku Intelligentsi jõudu, lasta minna klammerdumisel ja lootustel, mis selle edastamist varjutavad. See saabub siis, kui end täielikult aktsepteerid. Kui sa täielikult võtad vastu oma elu sellisena, nagu see on, siis oled võimeline saama seda Jumalikku Intelligentsi ja selle väge, mis vastutab looduse ees kogu selle ülevuses. Sa pead õppima end omaks võtma oma arengu igas staadiumis, mõistes, et kõik sinus, kaasa arvatud su ärevus, valu, neuroosid, hirm ja raev teenivad oma eesmärki, kuni enam mitte.

2. Pühendu uuele minevikule, olevikule ja tulevikule

Kui sa elad tekitatud minas, siis elad võltside samastumiste, määratluste ja uskumuste maailmas. See mõjutab sinu suhtumist oma ellu ning minevikku, olevikku ja tulevikku. Need väärad arusaamad võivad olla dramaatilised ja lisada sulle kõvasti kannatusi.

/…/

Sa oled veendunud, et tekitatud mina ongi see, kes sa oled. Mingil tasandil sa tead, et see on vaid väike osa pildist, aga seda uurida tähendaks vastakuti seismist oma väärtusetuse, häbi ja hirmuga. On loomulik vältida ebameeldivaid tundeid. Ja sinus on nii palju kurbust. Sa haarad millegi järele, mis viiks su mõtted sellelt ära, ja lükkad eemale selle, mida sul on vaja tunda ja vaadata. Selle asemel sa jood, suitsetad, tarbid narkootikume, mängid hasartmänge, sööd liiga palju, töötad järelejätmatult või vaatad internetis või sotsiaalmeedias pornot. See on enda tuimastamiseks edukas strateegia, aga põlistab kannatuse.

Praegune hetk on uks, et jõuda oma suurepärase loomuse ja piiramatute võimaluste juurde. See on sisenemiskoht hinge. Armastada olevikus „seda, mis on“ laseb sul olla avatud, et saada endale kõik need võimalused enamaks, mida elu tahab sulle anda. See, mida sa armastad, vabastab, avardab ja suurendab sind. See, millele sa vastu seisad, võtab su vangi. See, mida sa kardad, saadab sind sunnitööle. Kui sa arvad, et elu on midagi, millest sa pead üle saama, mida muutma või kujundama, siis lõikad end ära põhilisest reaalsusest, mis on armastus, avardumine, areng ja valgus.

3. Pühendu sisemisele rahule

Kui Tegelik Mina on kinni kaetud, siis energia kokkutõmbumine põhjustab kolme asja. Esiteks, sa tunned end ebatäiuslikuna ja koged väärtusetusetunnet. Teiseks, sa tunned end eraldatuna ja koged kahesust. Kolmandaks, sa oled ülimalt seotud oma tegevuse viljadega ja koged klammerdumist tulemuste külge. Need kolm koos tekitavad seisundi, milles elab enamus maailma inimesi. Sellest tuleneb hirm ning hirm põhjustab vastuseisu elule. Hirm, vastupanu, klammerdumine ja kontrollimine takistavad elu voolamist ning sellega sinu avardumist ja arenemist.

/…/

Sa tahad elu kontrollida, kujundades seda hoolikalt, kuni see näeb välja nagu sinu visioon kõige paremast. Sa kardad pidevalt, et elu kujuneb vääraks, sobimatuks või kahjulikuks. Tegelikult sa ei usu, et loodus liigub alati rohkema poole. Võib-olla sa arvad, et see, mis on õige sinu jaoks, mis toimib sinu puhul, on õige ja toimib kõigi puhul.

/…/

Ärksameelsus toob rahunemise ja aitab liikuda käesoleva hetke teadlikkusse, ilma et antaks hinnanguid. Kui vaatled ärksameelselt seda, kuidas sa elule vastu seisad, kuidas sa oled klammerdunud tulemuste külge, kuidas sa kontrollid elu – siis lood ruumi, avause, kus teadlikkus heidab valgust hirmule. Kui valgus paistab pimeduses, siis pimedus kaob. Pimedust ei saa rünnata, välja mõelda, paigale panna, analüüsida ega eemale tõrjuda. Valgus lihtsalt tuleb teadvusesse ja valgustab seda, et pimedus lõpeks. Kui hirmu vaadelda teadlikult, siis kaotab see jõu. See annab rahu.

4. Pühendu täitumusele

Täitumus tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Spirituaalsele inimesele võib see tähendada valgustatust. Sinu treenerile jõusaalis võib see tähendada täiuslikku keha. Materialistlikule inimesele võib see tähendada rikkust ja võimu. Tulevasele peakokale võib see tähendada restorani avamiseks vajalikku rahasummat. Ülikooliprofessorile võib see tähendada kõiki teadmisi oma valitud erialal. Tõeline täitumus on siis, kui täidad oma kohust, kui lõpetad selle, mida alustasid, kui liigud oma eesmärgi suunas. Sinu eesmärk on tunda oma Tegelikku Mina ja väljendada seda maailmas. See lihtne lause võtab kokku nii spirituaalse kui materiaalse. See tähendab valgustatust, materiaalset edu ja õnne. Samuti sisaldab see edenemise kontseptsiooni. Edenemine ja täitumine on vältimatult ühendatud.

Edenemine tähendab küllust ja õitsengut. Sul on keha, mõistus, emotsioonid ja hing. Mõtle, mida tähendab küllus ja õitseng, tõeline edenemine igal tasandil. Keha edenemiseks peab see oma eesmärgi saavutama. Sa võid automaatselt mõelda, et see tähendab täiuslikku tervist. Aga tegelikult tähendab see sinu Tegeliku Mina väljendamise vahendit, mis täielikult toetab sinu teekonda enese tundmaõppimise juurde. Sinu keha mängib su elu eesmärgi juures oma rolli.

5. Pühendu piiramatutele võimalustele

Kui elad ebaadekvaatsuses, piiratuses, väärtusetuses või hirmus, siis lood nendega suhte. Kujuta ette, et oled seotud väärtusetusetundega. See pole see, kes sa oled, aga järgneb sulle kõikjale. See elab sinuga kogu aeg koos. See räägib sinuga pidevalt. See võtab palju hoolt, aega ja energiat. Ja mis kõige tähtsam, see määrab ära, kes sa oled ja mis on sinu elus võimalik. See on väga ühepoolne suhe, sest ei paku sulle midagi, aga sinult nõuab peaaegu kõike.

Kui sa määratled end väärtusetuna, siis lood energiabarjääri, mis ei lase sul vastu võtta kõike seda, mis on sulle määratud. Raske on hüpata uskumusest, et oled väärtusetu, uskumusse, et oled midagi väärt, aga sa võid hakata aeglaselt õiges suunas liikuma, kui määratled end uuesti. See ei tähenda pelgalt unistamist. Enese armastamise poole liikumine nõuab vibratsioonisageduse tõusu – vibratsioonilist hüpet ülespoole.

Usaldus aitab neid vibratsioonilisi hüppeid teha. Usaldus laseb voolata ja vool avab sulle võimaluse. Usaldus, millest ma räägin, tähendab seda, et universum rullub sinu ees lahti su avardamiseks ja selleks, et sa mõistaksid oma jumalikkust. Niisiis, kui sa tahad uuesti määratleda seda, mis on sinu elus võimalik, tuleb alustada tõelise ja autentse aktsepteerimisest ja usaldamisest. Usaldus avab sind, et saaksid vastu võtta, ja usalduse alus on aktsepteerimine.

/…/

Universumi seadus on, et kõik liigub avardumise ja arengu suunas. See on ainus võimalus, mis on sinu jaoks õige ja autentne. Muud võimalust pole. Sa võid aktsepteerida vaid seda, et liigud edasi rohkema suunas.

Selles on lõks. Sa oled määratlenud, kuidas see „rohkem“ välja näeb. See tohib välja näha vaid selline, nagu see sinu uskumuse kohaselt peaks välja nägema. Kui sa oled vaene, siis rohkem tähendab rikkust. Kui sa oled väärtusetu, siis rohkem tähendab sinu aktsepteerimist teiste poolt. Kui oled haige, siis rohkem tähendab tervist. Aga universumil on sinu saatus, su mäletamine ja eneseteostus olemas ideaalsel kaardil, mis tõenäoliselt ei näe üldse sinu kaardi moodi välja. Niisiis, kui elu end sellisena näitab, et see ei paista välja sedamoodi, mida sina määratleksid kui „rohkemat“, siis hakkad sa sellele vastu. Sa keeldud seda vaatamast ja nägemast, et sul on uues olukorras võimalused olemas.

Siin tuleb mängu usaldus. Mis tahes välja ilmub, on see sinu jaoks täiuslik „rohkem“. Sa võid seda uskuda, sest universum tegutseb ainult sellisel viisil. Sinul on vaja kasutada oma teadlikkust, ärksameelsust ja võimet näha sügavamale ning see „rohkem“ ära tunda. Niimoodi tunned sa ära võimaluse. Niimoodi rulluvad su ees lahti lõputud võimalused. Need ilmuvad alati välja, aga jäävad elutuks ja antakse edasi, kui sa ei tunne neid võimalusi ära ega haara neist kinni.

Kui sa hakkad tänu teadlikkusele aru saama, et universum saadab sulle pidevalt avardavaid ja uusi võimalusi, siis hakkad usaldama ja uskuma, et piiramatud võimalused on olemas ja tutvustavad end sulle tegelikult kogu aeg. Siis võid ära tunda potentsiaali ja potentsiaal võib muutuda reaalsuseks. Piiramatud võimalused, mis saavad sinu reaalsuseks, on su pühendumus.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Panache Desai raamatust „Väärtusta ennast“.

Seotud