Vaimne meisterõpetaja Kristiina Raie jagab teadmisi, kuidas muuta oma unistused reaalsuseks

Kes ma tõeliselt olen siin elus ja kehas? Mida ma tegelikult vajan, et olla õnnelik ja rahul? Miks inimesed elavad nii erinevaid elusid? Miks ühel on kergem rikastuda ja armastust leida kui teisel? Inimese tunded on loovad ja kujundavad tema reaalsust igapäevaselt. Kõik, mida inimene tõeliselt soovib, realiseerub alati! Aga ainult juhul kui inimene selgitab välja enda sees täpselt, mida ta vajab, kirjutab Kristiina Raie.

Inimene on Vaimne olend – eelkõige hing/vaim, kes teeb oma plaanid ja valikud enne kehastumist vastavalt oma teadlikkusele.

Kehastudes lisandub inimese vaimule uus väljakutse – luua ja tegutseda kehas (energiaruumis), millel on omakorda ainulaadne iseloom ja olemus, mida mõjutavad suguvõsast pärandunud energiamustrid ja kasvamise keskkond.

Me tuleme siia maailma realiseerima oma nn südamesoove (mida hing ihaldab). Maailm võtab meid vastu erinevate mõjutustega, aga säilitades kontakti oma tõelise olemusega – Kõrgema Mina – Vaimuga, oleme kontaktis enda tunde tasandiga ja laseme enda sisemisel tundel juhtida oma otsuseid. Sellisel moel on võimalik elada oma unistuste elu ja olla tõeliselt õnnelik inimene.

Praegune nö läänelik ühiskond kujundab inimese arvamust/nägemust normaalsest õnnelikust elust sellisena, kus inimene on aksepteeritud ühiskonna liige süsteemi poolt, ta elab ja toimetab teiste moodi – minimaalsete erinevustega jookseb samas rattas. Kusjuures ajalugu on kujundanud alati sellised inimesed, kes ei jookse teistega samas rattas ja on vabad ühiskonna klišeedest.

Inimene, kes soovib ennast kogeda õnneliku ja vaba loojana – peab mõistma, et ühiskonna teenimiselt tuleb üle minna enda hinge/vaimu teenimisele. Teenida tuleb alati ja eelkõige enda Kõrgemat Mina! Ühiskond saab piisavalt inimeselt ka siis kui ta teenib eelkõige enda kõrgemat tasandit.

Inimese kõrgem plaan vaimu tasandil on tavaliselt seotud lõpptulemusena mingi kogemuse saamisega, mis täiustab ja kujundab vaimu olemust tervikuna. Lisaks hindab inimese vaim puhaste tunnete kogemist (mitte emotsioone) kehas.

Inimese tunded on loovad ja kujundavad/mõjutavad tema reaalsust igapäevaselt.

Siiski, kuidas muutuda õnnelikuks inimeseks?

Esiteks tuleb õppida ennast vaatlema kõrvalt ja märkama, mis mind tõeliselt positiivselt aktiveerib praegu. Siinkohal eksivad inimesed tavaliselt üldistusi tehes. Nad võtavad sihiks – luua pere, leida kaaslane (saatuse partner), omada raha suuremas koguses ja arvavad, et siis ongi õnnelikud. Tegelikult on see tihti illusioon ja õnnetunne kestab lühikest aega. Miks? Kuna enamus inimesi ei ole kontaktis oma sisemise tundega – Kõrgema Minaga (vaimu tasandiga) ja nad on mõjutatud ühiskonna kuvanditega.

Kui inimene ei selgita välja, mida ta tõeliselt soovib/vajab/ihaldab kogeda enda elus ja ei realiseeri seda – ei loo seda enda ellu, siis ei koge ta õnnetunnet ühegi teise kogemusega.

Näiteks inimene, kes ARVAB, et ta soovib saada last – vajab hoopis alateadlikult puhkust oma tööst, soovib, et partner hoiaks teda rohkem või otsib lähedast suhet (armastust) lapse abil. Ja lapse saamine (juhul kui inimene otseselt ei soovinud järeltulijat saada) tekitab tööd veel rohkem juurde, partneril on veel vähem aega jagada hoolt ja armastust ja lapsega ei teki lähedast suhet.

Või kui inimene ARVAB, et ta soovib olla ettevõtte juht. Tegelik vajadus on kogeda ennast väärtuslikuna, olulisena, tähtsana, teenida rohkem raha. Reaalne juhi kogemus pakub hoopis väljakutset – palju tööd, vastutust ja teiste teenimist.

Kõik, mida inimene tõeliselt soovib/vajab/ihaldab – REALISEERUB ALATI! Aga ainult juhul kui inimene selgitab välja enda sees täpselt, mida ta vajab.

Kui inimene tõeliselt soovib raha enda ellu – siis see raha tuleb.

Kui sooviks on kogeda puhast armastust – siis realiseerub see soov kiiresti.

Kui on südamesoov ja vajadus olla terve – siis inimene terveneb

Kui inimene on välja selgitanud enda sees oma tõelise soovi, siis tuleks hoida seda visiooni muutumatuna enda sees. Soov häälestab inimese energia selliseks, et see tõmbab ligi kõikidel tasanditel soovitud reaalsust. Kui inimene on avatud elule – siis elu toob selle soovi läbi mingi kanali inimeseni.

Soovi realiseerumist – inimeseni jõudmist – saab takistada ainult inimese enda suletud energia. Inimene soovib midagi ja kui see temani jõuab, siis mingil põhjusel ei võta ta seda vastu.

Näiteks ostab lotopileti, mis võidab, aga seda seda ei kontrollita õigeaegselt. Või siis koputab armastus uksele, aga seda ei avata. Inimene kardab suhelda jne.

Tekstis on kasutatud Methodraie kursuse materjali.

PS! Veel on võimalik liituda septembris alustava kursusega “Piiratud jõuga inimesest Teadlikuks Loojaks häälestumine”. Kursusel õpib inimene kasutama kogu oma võimete potentsiaali, et luua ise teadlikult oma elu ning olla püsivalt terve ja õnnelik.

Vaata lisa: methodraie.net

Seotud