Terve suhte arendamine

Raamatu “Pika ja õnneliku abielu saladus” autor Gary D. Chapman on viimased 35 aastat nõustanud paare, kelle unistuse õnnelikust abielust on purustanud tegelik elu, millesse kuuluvad pesemata nõud, tasumata arved, sobimatud töögraafikud ja nutvad lapsed. Loe tema nõuandeid, mida tasub kindlasti silmas pidada, kui soovid luua tervet ja püsivat suhet.

Lääne kultuuris eelneb abiellumisele tavaliselt kohtamaskäimise periood. Laiemas laastus tähendab see seda, et mees ja naine veedavad aeg-ajalt koos aega, et lähemalt tuttavaks saada. Kohtamaskäimisel on kaks selget etappi. Kõigepealt lihtsalt saadakse kokku. Sellistel argistel kohtamistel võib, kuid ei pruugi olla romantilist alatooni. Argiste kokkusaamiste ja suhtlemisega kaasneb sageli ühe- või mõlemapoole romantiline huvi. Ent paar võib kohtuda palju kordi ka nii, et romantilist huvi ei tähelda kumbki pool. Selliste kokkusaamiste keskmes on lihtsalt koos elu nautida ja sarnased huvid. Taoline suhtlemine on üldjuhul avatud; see tähendab, et üks või mõlemad võivad samal ajal kellegi teisega kurameerida. Kuigi sellele, kellel on romantiline huvi tekkinud, teeb teadmine teise kohtamaskäimisest emotsionaalselt haiget, ei kipu ta oma valu sõnades väljendama, sest kumbki pole teisele midagi kindlat lubanud ega end sidunud.

Sõbralikud kohtumised edenevad tavaliselt kolmes võimalikus suunas. Kui romantilist sädet ei teki, kuid inimestel on ühised huvid, võib suhtlusest välja kasvada tugev sõprus, mille keskmes on mõni ühistegevus. Taolised mõlemale poolele naudingut pakkuvad suhted kestavad tavaliselt pikki aastaid.

Teine võimalus on see, et argine suhtlus lõpeb. Vahest on üks pool teise jaoks väga veetlev, kuid tunne pole vastastikune. Juba ainuüksi sellest asjaolust sünnib vastuolu, mis viib suhte lõppemiseni. Või siis ei teki kummalgi romantilisi tundeid ja ei leidu midagi, mis inimesi tugevalt ühendaks ning suhe hääbubki loomulikul viisil.

Kolmas võimalus on see, et aja jooksul tekivad inimeste vahel vastastikused romantilised tunded, mida suhte alguses sugugi polnud. Koosveedetud aeg pakub naudingut mõlemale ja mingil hetkel tajutakse, et ollakse üksteisesse armunud. Nii saab tavalisest suhtlemisest pühendunud suhe.

Pühendunud suhe on hoopis tõsisem kui argised kohtumised. Tavaliselt tajutakse sellist suhet teisi romantilisi suhteid välistavana. Kui üks osapool otsustab veel kellegi teisega kohtamas käia, saab reedetud pool väga haiget ega kõhkle oma valu ka sõnades väljendada. Sellele järgnev vestlus tingib kas suhte lagunemise või siis teineteisele pühendumise. Siin tahan keskenduda just sellele, et suhted võiks pühendunud olla juba kohtamaskäimise perioodil, sest olen veendunud, et terve suhte arendamine on parim ettevalmistus heale abielule. Ma ei väida, et kõik suhte sellesse etappi jõudnud paarid sõuavad abieluranda, aga väidan, et kui suhe on hea juba algusest peale, võimaldab see armunutel mõistlikumalt vastata küsimusele: “Kas abielluda või mitte?”

Niisiis pöörakemgi nüüd tähelepanu neile teguritele, mis iseloomustavad romantilist suhet. Heade romantiliste suhete fookus on teineteise paremal tundmaõppimisel. Üks tõeline romantiline suhe tegelikult seda tähendabki. Inimpsüühika on pärilikkuse ja keskkonnamõjude keeruline kombinatsioon. See, mis paistab väljapoole, ei ole tingimata see, mille sa avastad seesmist olemust tundma õppides. Avastamise protsess nõuab mõlemalt osapoolelt sügavat ausust.

Kurameerimise algjärgus kiputakse näitama oma “siledamat palet”. See tähendab, et me pingutame hea mulje nimel. Ent sellise hoiakuga häid suhteid ei kujunda. Igal inimesel on ainulaadne minevik ja see minevik on su kujundanud selliseks, nagu praegu oled. Me ei õpi teineteist tundma, kui me ei räägi oma minevikust. See tähendab, et sa peaksid olema valmis rääkima nii oma õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.

Üks noormees ütles kord minu vastuvõtul: “Ma kardan talle rääkida, et istusin 16-aastaselt poevarguse eest kolm kuud noortevanglas. Ma kardan, et kui ta seda teada saab, lõpetab ta meie suhte.” “Kui kaua sa tahad seda varjata?” küsisin. “Kas seni, kuni te olete kihlatud või juba abielus?” “Jah, ega see aus küll ei oleks,” vastas noormees. Kui ehitada suhe valele või tõde varjata, siis tähendab see suhte õõnestamist.

Inimesele on loomuomane rääkida pigem oma õnnestumistest, sest need seavad ta heasse valgusesse. Ebaõnnestumistest nii varmalt rääkida ei taheta, sest mälestused teevad haiget. Siiski ehitatakse häid suhteid tõele.

On kaks valdkonda, millest on inimestel eriti raske ausalt rääkida. Üks neist on seksuaalne minevik, teine majanduslik minevik. Aga ma soovitan tungivalt tõsises suhtes olevatel paaridel siiski neil teemadel avameelselt rääkida. Mind ajendab seda soovitust andma tõsiasi, et seks ja raha on kaks valdkonda, mis põhjustavad abielus kõige rohkem konflikte. Abielluda, ilma et paljastaksime enda elu neid tahke, pole aus ei meie partneri ega meie enda suhtes.

Hiljuti jutustas üks noor naine mulle: “Minu kavaler on mulle rääkinud, et viimase kaheksa aasta jooksul oli ta kolme neiuga aktiivset suguelu elanud. Tuleb tunnistada, et mul on seda väga raske seedida. Õigupoolest ei ole ma sellega seni hakkama saanud, aga mul on väga hea meel, et ta mulle tõtt rääkis. Kui oleksin seda alles pärast abiellumist teada saanud, oleksin arvatavasti tundnud end reedetuna.” Minu meelest oli noorel naisel täiesti õigus ja tema kavaler tegi väga targasti, et tõtt rääkis. Asjaolu, et midagi on “raske seedida”, ei anna põhjust seda ignoreerida. Igapäevane elu ongi raskete teemade seedimine. Kui seda juba kohtamise ajal õpitakse, ollakse paremini valmistunud tulevaseks heaks abieluks.

Kuidas on lood rahaga? Rahaasjadest rääkimine võib olla raske, kuid hea suhte loomise jaoks on see äärmiselt vajalik, eriti kui suhe näib tüürivat kihluse või abielu poole. Kui te omavahel rahaga ümberkäimisest räägite, siis on üsna tõenäoline, et avastate erinevusi säästmis-, annetamis- ja kulutamisharjumustes. Kui erimeelsused enne abiellumist selgeks rääkida, sujub kooselu hoopis kergemini.

Teineteisele tuleb kindlasti rääkida oma võla suurusest ja liigist. Teave sinu säästude ja rahakogumise eesmärgi kohta on samuti tähtis. Kui üks teist kaldub olema säästja, aga teine kulutaja, on vaja aru pidada. See tähendab, et see teema tuleb põhjalikult läbi arutada ja leida teile mõlemale sobiv lahendus.

Seksi ja raha teemal ei pea tutvuse alguses arutlema, ent kui suhtlemine areneb edasi pühendunud suhteks, ja eriti siis, kui hakatakse mõlgutama kihlumise või abiellumise mõtteid, muutuvad need teemad äärmiselt tähtsaks.

Kohtamaskäimine võimaldab teil tundma õppida ka teineteise perekonna dünaamikat. Kuidas tema ema oma abikaasasse suhtub? Milline on tema vanemate omavaheline läbisaamine ning kuidas sinu armsam oma ema ja isaga läbi saab? Vahest on emma-kumma vanemad lahutatud? Millises seisus on praegu teie mõlema suhted oma vanematega? Sa peaksid tegema kõik võimaliku, et oma väljavalitu perekonnaga koos aega veeta. Kui te ühel kenal päeval abiellute, siis kuuluvad need inimesed pikka aega teie ellu.

Heas suhtes aitad sa oma kaaslase hariduslikele ja tööalastele püüdlustele igati kaasa. Haridus ja töö on ju lõppude lõpuks väga suur osa teie elust. Kui noormees ütleb oma bakalaureuseõppes olevale pruudile: “Sa võiksid ülikooli pooleli jätta ja minuga abielluda. Ma kavatsen sõjaväe liinis karjääri teha ja sul pole diplomit vaja”, siis ei ole ta veel abiellumiseks valmis. Selline hoiak paljastab tema enesekesksuse. Küpses suhtes me innustame ja aitame teineteist pürgima haridusteel ja tööelus püstitatud eesmärkide poole. Hea abielueelne suhe on tasakaalus suhe. Üritades määratleda teise inimese iseloomu ja olekut, lähtume sageli jaotusest intellektuaalsed, emotsionaalsed, sotsiaalsed ja füüsilised omadused. Tegelikult ei saa neid viit mõistet üksteisest lahutada, sest nad on nii kokku põimunud, ent kasulik on neile aspektidele kohtamaskäimise ajal põhjalikku tähelepanu pöörata.

Intellektuaalsus tähendab meie mõtteid, soove ja ettekujutust elust. Sageli räägitakse intellektuaalsest sobivusest. Küsida võiks nii: “Kas me suudame vestelda mõnest ajalehevõi ajakirjaartiklist nii, et see ergutab meid mõtlema, mitte vaidlema ja teineteist maha tegema?” Kui meie poliitilised vaated kokku ei sobi, siis kuidas me erimeelsustega toime tuleme? Intellektuaalse sobivuse üheks tunnuseks on oskus õppida jääma oma arvamusele, samas ebameeldivaks muutumata. Kui mees, kes haruharva mõne raamatu kätte võtab, käib kohtamas naisega, kes lausa neelab kirjandust, tuleks küsida, kas neil on alust intellektuaalseks sobivuseks? Ülikoolis ainult väga headele hinnetele õppinud inimesel võib olla suuri raskusi suhelda kaaslasega, kes on end vaevaliselt kõige viletsamate hinnetega koolist läbi vedanud. Kas olete intellektuaalselt piisavalt lähedased, et käsikäes edasi minna? Kas teie vestlused intellektuaalsetel teemadel on arendavad või üksteist arvustavad?

Elu emotsionaalse tahu moodustavad meie spontaansed reaktsioonid eluteel ettetulevatele sündmustele. On inimesi, kes tuletõrjeauto sireeni kuuldes hirmust tarduvad. Teised tunnevad end jällegi väga ebamugavalt kedagi nutmas nähes. Me ei saa oma tundeid valida; tunded lihtsalt kuuluvad meie ellu. Küpseks saamise käigus on tähtis õppida oma emotsioonidest rääkima ja mõistma, kust nad tulevad, ning valima tunnetele reageerimiseks positiivne viisi. Heas paarisuhtes õpitakse, kuidas aidata teineteisel emotsioonidega toime tulla.

Lisaks muule oleme me ka sotsiaalsed olendid. Ma tahame oma elu teistega jagada. Inimese loomuses on midagi sellist, et ta ihkab elada teistega koos. Sellepärast ongi üksikvangistus üks kõige karmimatest karistustest. Ent see, kuidas, millal ja kus inimestele meeldib oma aega veeta, on äärmiselt erinev. Meie ühiskonnas on sotsiaalseid sündmusi küllaga. Tuhanded inimesed veedavad iga nädal aega staadionitel erinevaid spordivõistlusi jälgides, samal ajal kui teised kogunevad kontserdisaali, teatrisse ja kirikusse. Kõik need on sotsiaalsed sündmused, kuid kõik inimesed ei pruugi külastada ühtesid ja samu. Mis on sinu huvid? Millised huvid on sinu kaaslasel? Üks noor naine jutustas mulle kord: “Ma ei suuda aru saada, et ta võib terve pühapäeva istuda ja vaadata, kuidas autod ringiratast sõidavad. Kui see on tema arusaam seltsielust, siis ei ela me temaga ühel ja samal planeedil.” Sellel naisel võib õigus olla. Hea on aga see, et ta avastas selle juba kohtamaskäimise ajal, mitte alles pärast abiellumist.

Elul on veel ka spirituaalne külg. Nagu ma eelpool mainisin, õppisin ülikoolis antropoloogiat ehk inimkultuuri valdkonda. Maailmas pole avastatud mitte ühtegi kultuuri, kus inimestel puuduksid uskumused mittemateriaalse maailma kohta. Inimene näib olevat vältimatult spirituaalne. Niisiis, millised on sinu arusaamad spirituaalse reaalsuse kohta? Millised on sinu kaaslase arusaamad? Kui põhjalikult olete spirituaalsuse üle omavahel arutanud? Spirituaalsed uskumused mõjutavad sageli kogu elu ja sellepärast on see elu tahk äärmiselt oluline. Üks naine rääkis mulle: “Ma pole kindel, kas suudan ka edaspidi meie erinevust taluda. Mina olen wicca pagan ja minu peigmees on kristlane. Iga kord, kui me usust räägime, läheme me vaidlema. Ta meeldib mulle väga ja ma naudin temaga koosolemist, aga ma pole kindel, et see suhe peab vastu meie spirituaalsete tõekspidamiste tohutule erinevusele.” Kiitsin teda, et tal jätkub piisavalt küpsust olukorrale otsa vaadata.

Inimene olemise viies mõõde on see, et me kõik oleme füüsilised olendid. Füüsis on meie kõige käegakatsutavam ja nähtavam osa. Sageli on just füüsiline veetlus see, millest suhe üldse alguse saab. Me mõlemad tunneme teineteise vastu füüsilist tõmmet. Füüsilise puudutuse keel kuulub enamasti igasse kurameerimissuhtesse. Inimesed erinevad siiski kõvasti selle poolest, milliseid puudutusi nad peavad sobivaks ja milliseid mitte. Heas ja terves suhtes on tähtis, et me mõlemad austame teineteise piire. Kui sa sunnid oma partnerit tema piire ületama, siis ei käitu sa sõbralikult ja armastusega, vaid kahjustad teie suhet. Kahjuks on tänapäeva ühiskonnas ekslikult rõhk eelkõige seksuaalsusel ja see on paljude paaride jaoks teinud keeruliseks suhte hoidmise tasakaalus.

Tänapäeva “paari heitmise” komme tähendab seda, et juba esimesel kohtingul seksitakse ja suhegi keskendub just seksikogemustele ning raske on aru saada, mis tüüpi suhtega tegemist on. Taolised seksikohtumised aja jooksul kas vaibuvad või tekitavad seksuaalse sõltuvuse, mis pole aga sugugi selliseks aluseks, millele ehitada abielu.

Elu intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse, spirituaalse ja füüsilise tahu omavaheline tasakaalustatus on hea suhte tunnuseks.

Allikas: Hoia oma suhet: tee kindlaks, milline on sinu armastuse keel

Naised, suhte alustamine on teie käes ja teie annate loa!

Suhteterapeut annab nõu: paarisuhte ABC

Seotud