Teadvuse tasandite kaart. Kus asud sina?

Kuidas oleks, kui saaksid kätte võtta kaardi ning vaadata sellelt, kus täpselt oma enesearenguteel paikned, mis teed pidi oled tulnud ning kuhu saab veel edasi minna?

Dr David Hawkins, rahvusvaheliselt tunnustatud arst, teadlane ja spirituaalne õpetaja, viis enam kui 20 aasta jooksul läbi miljoneid kinesioloogilisi mõõtmisi tuhandete inimeste peal ning koostas saadud andmete põhjal teadvuse tasandite kaardi. Oma raamatus “Power vs Force”  kirjeldab ta 17 teadvuse tasandit, mis erinevad energeetilise vibratsiooni poolest ning kuhu saab paigutada kogu inimkonna. Millisel tasandil asud sina praegu?

Häbi. See on kõige madalama energeetilise vibratsiooni tasand. Sellel tasandil viibiv inimene tunneb ennast alandatuna, tal on madal enesehinnang ning ta sooviks olla nähtamatu. Kogetud häbitunne võib väljenduda ka kurjuse, paranoia ning kuritegeliku käitumisena (nt sarimõrvarid, vägistajad). Sellel tasandil on tavaline enda elu lõpetamine suitsiidiga.

Süütunne. Sellel tasandil on läbivateks tunneteks kahetsus, enesesüüdistused ning esineb masohhistlikku käitumist. Süütunne põhjustab raevu, millega võib kaasneda destruktiivne käitumine. Selle tasandi kaudu on tõlgendatavad näiteks rituaalsed avalikud hukkamised ning äärmuslikud religioossed vaated, mis rõhuvad süütundele ja andestamatutele pattudele.

Apaatia. Iseloomustavateks tunnusteks on abitus, lootusetus, meeleheide ning oma jõu ära andmine teistele. Tihtipeale vibreerivad selles energias kodutud või väga vaesed inimesed. Ümbritsevad tajuvad seda energiat raske koormana ning hoiavad neist eemale.

Lein. Läbivateks tunneteks on kurbus, rusutus, kaotusetunne ning maailma nägemine traagilisena, kurbuse nägemine kõiges. Enamik inimesi kogeb leina mingil perioodil oma elus, kuid on neid, kes elavad kogu elu selle tasandil. Nende hulka kuuluvad näiteks kroonilised hasartmängusõltlased ning need, kes peavad ennast terve elu täielikult läbikukkujaks.

Hirm. Sellel tasandil tajub inimene kõike ebakindlana, tunneb ärevust ning hirmu ja võib elust täielikult tagasi tõmbuda. Hirmuga manipuleerivad meedia ja totalitaarsed režiimid.

Iha. Läbivaks tundeks on igatsus. Siia kuuluvad muuhulgas iha rohkema raha, kõrgema ühiskondliku staatuse ning romantilise suhte järele, mis täidaks enda puudujäägid. Selle tasandiga manipuleerivad reklaamid, tekitades vajadust veel enam tarbida, veel parem välja näha, edukam olla jne. Iha on täitumatu. Kui üks ihaldusobjekt saab saavutatud, jätkub lõputu võiduajamine järgmiste nimel.

Viha. Iseloomulikud on vihkamine, kättemaksuhimu, kibestumine või käegalöömine. Sellel tasandil vibreerivad inimesed on kergesti ärrituvad, plahvatusohtlikud, sõjakad.

Uhkus. Siia kuulub uhkusetunne iseenda, omatava, saavutuste, tegude ja muu üle. Tihti peetakse seda tasandit positiivseks ning inimesed on rahul, kui siia jõuavad. Uhkus on aga välistest asjaoludest sõltuv ning kui uhkust põhjustav elust kaob, võib uhkusetunne asenduda häbiga. Iseloomulikud on eitamine, üleolek ja enda vastandamine teistele.

Julgus. See on esimene tasand, kus elu ei tundu enam hirmutav, õnnetukstegev või lootusetu, vaid põnev ja tegutsema ärgitav. Inimene on valmis proovima uusi asju ja saab hakkama elu käänakutega.

Neutraalsus. Sellel tasandil kogevad inimesed turvatunnet ja usaldust ning tulevad toime elulöökidega, uskudes, et asjad laabuvad nii või naa. Nad ei tunne vajadust kellelegi midagi tõestada ning pole konfliktsed ega võistlushimulised. Seetõttu on nendega lihtne läbi saada.

Valmidus. See on optimistlik ja lootusrikkas tasand, kus ollakse valmis proovima oma elus erinevaid asju ning motiveeritud tegema neid väga hästi. Seetõttu saadab selle tasandi inimesi kõigis eluvaldkondades edu. Erinevalt uhkusetasandist ollakse siin valmis tunnistama oma puudujääke ning neid arendama. Iseloomulik on toetus ja kaastundlikkus teiste vastu.

Vastuvõtmine. Siin toimub oluline muutus inimese teadlikkuses. Ta mõistab, et on ise oma elu looja ja valmis selle eest vastutust võtma. Kogetavad tunded on andestamine ja harmoonia. Enam ei soovita jagada asju õigeks ja valeks, vaid keskendutakse probleemide lahendamisele. Tekib äratundmine, et kõigil on õigus oma vaadetele, pole vajadust ennast kellelegi vastandada või kedagi hukka mõista.

Arutlemine. Märksõnadeks on ratsionaalsus, suure hulga info kogumine ja analüüsimine, asjade mõtestamine. See on teaduse ja meditsiini tasand. Sellel tasandil on oht kinni jääda ülemõtlemisse ning siit on raske järgmisele teadlikkuse tasandile tõusta. Vaid 4% kogu inimkonnast on võimeline siit edasi liikuma.

Armastus. See on tingimusteta armastus kõige ja kõigi vastu, kus puudub vajadus kedagi kontrollida, omada või hinnanguid anda. See on armastus, mis on muutumatu ja püsiv kõige vastu, mis maailmas on. Tekib ühtsusetunne kõige olemasolevaga.

Rõõm. Kui inimese südames on väga palju tingimusteta armastust kõige vastu, siis kasvab see üle sisemiseks rõõmuks. See on rõõm igast eluhetkest ning sõltumatu välistest kogemustest. Iseloomulik on lõppematu kaastunne, kannatlikkus ning heasoovlikkus ka siis, kui kohatakse vastuseisu. Siin tasandil olevad inimesed kogevad kogu maailma täiusliku, kauni ning armastusena. Tekib soov pühendada ennast mitte niivõrd teiste abistamisele kui elu heaks. Sellel tasandil liiguvad pühakud, edasijõudnud vaimsed õpetajad ja tervendajad. Siia jõuab vaid 0,4% kogu inimkonnast.

Rahu. Siin kogetakse õndsust ning täielikku mõttevaikust, kus kaob igasugune eristus tajuja ja tajutava vahel. Kõik toimub lõppematus olevikuhetkes. Siiani jõudjad valivad tihti eraldatuse tavamaailmast, kuna kogetav õndsuseseisund takistab tegutsemist tavamaailmas. Siia jõuab kõigest 1 inimene 10 miljonist.

Valgustumine. Sellel tasandil kogetav on sõnulseletamatu. Olemine on puhas teadlikkus, kõikehõlmav, ületab aja ja ruumi piire. Sellel tasandil viibisid näiteks Buddha, Jeesus ja Ema Theresa.

Sinu mõtted, tunded ja teod peegeldavad seda, millisel tasandil sa liigud. Inimene ei vibreeri ainult ühel konkreetsel tasandil, vaid läbib erinevaid tasandeid vastavalt sellele, mida parasjagu oma elus kogeb ja kuidas sellele reageerib. Nii võid sa kas või ühe päeva jooksul läbida mitmeid erinevaid tasandeid. Kõigi sinu poolt läbitud tasandite keskmine annab kokku sinu tüüpilise teadvusetasandi. 

Tavaliselt asub inimene enamjaolt ühel tasandil ning liigub sealt vastavalt olukorrale mõne tasandi võrra üles- või allapoole. Mis iganes tasandil sa hetkel viibid, on sul võimalik sealt teadlikkuse kasvades liikuda kõrgemale. Huvitav on teada, et arenenud riikide, sealhulgas ka meie, ühiskond liigub peamiselt hirmu, iha ja uhkuse tasandil.

Niisiis, meile on antud kaart, mille järgi saame kindlaks määrata enda asukoha. Mida sellega pihta hakata? Hawkins’i käsitlusele lisaks tasub ära märkida, et meil pole sellest kaardist abi, kui kasutame seda endas uhkuse või süütunde tekitamiseks oma hetke asukoha tõttu, enda võrdlemiseks teistega, teiste sildistamiseks ja kastidesse jaotamiseks või muudeks egopõhisteks mõttemustriteks. Küll aga saab see kaart aidata meil olla teadlik oma hetkeseisust ja edasiliikumisvõimalustest ning kasvatada mõistmist kaasteeliste vastu.

Tõlkis ja kokkuvõtte tegi Nele Jõks

Allikas: http://armastusonkodus.blogspot.com/

Seotud

5 praktilist nippi

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.