Tallinn keelustab metsloomadega tsirkused

Eesti loomakaitseorganisatsioonidele saabunud kirjas teavitab Tallinna Linnavalitsus oma otsusest edaspidi mitte väljastada avaliku ürituse lube tsirkustele, kus kasutatakse metsloomi. Värskelt vastuvõetud otsus ei kehti nendele metsloomadega tsirkustele, kellele on linnavalitsus avaliku ürituse loa juba väljastanud.

“Tallinn on teinud suurepärase ja õige otsuse! Sellega näitab Tallinn, et on eetiline ja roheline pealinn. Tänaseks on sarnase otsuse vastu võtnud ka Tartu ja Pärnu. Aktiivsed arutelud antud teemal toimuvad meie teada veel Kuressaares ja Viljandis,” kinnitas MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juht Kadri Taperson.

“Maaeluministeeriumis on parasjagu valmimas eelnõu, mille sisuks on keelustada Eestis metsloomade kasutamine meelelahutuses. Eelnõu hakkab tõenäoliselt kehtima alles 2018. aastal ja on selgeks märgiks sellest, et Eestis liigutakse kaasaegselt loomasõbralikuma ühiskonna poole. Kui selliseid omavalitsusi nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu saab olema Eestis rohkemgi, annab see loomatsirkustele selge sõnumi mitte siia esinema tulla veel enne, kui seadus jõustub,” selgitas lisas Taperson.
Tänaseks on 23 riiki maailmas vastu võtnud täieliku üleriigilise metsloomade tsirkustes kasutamise keelu. Euroopa Liidus on üheksa riiki keelanud kõikide loomade või metsloomade kasutamise tsirkustes, üheksa riiki on kehtestanud osalised keelud.
Metsloomade kasutamise keelustamist rändtsirkustes on soovitanud ka Euroopa Veterinaaride Föderatsioon, sealhulgas Eesti Loomaarstide Ühing. 38 riigist pärit 46 erineva veterinaarorganisatsiooni ühine avaldus väidab, et rändtsirkustes metsloomade kasutamise puhul ei ole mingilgi moel võimalik metsloomade füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid vajadusi adekvaatselt rahuldada. Eelmisel aastal esitleti Euroopa Parlamendis ka 23 teadlase avaldust “Metsloomade etoloogilised vajadused ja heaolu tsirkuses”, misjärel tehti europarlamendis ettepanek keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses üle kogu Euroopa Liidu.

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

Seotud