Selgeltnägija Mai-Agate Väljataga kanaldus kosmilisest infoväljast

Maailmaruum on infoväli. See infoväli on elav ja endast teadvel teadvuse väli. Kõik, mis eksisteerib maailmaruumis, kuulub osadena selle välja juurde. Ka inimene on üks osa teadvuse väljast. Inimesele on antud omadus, mida ta kahjuks ei kasuta täiel määral, et saada sellest väljast mistahes infot. Kuigi see teave on kõigile mõeldud, on praegu vaid osa inimkonnast võimeline vähesel määral sealt teavet hankima. Ja seda saavad kätte need, kelle sagedus on tõusnud vastavale kõrgusele, mis annab võimaluse ühendada ennast selle väljaga. Neil, kes on jõudnud oma võnkesageduselt sellisele kõrgusele, et saavad keha infovälja sisse logida, on vajalik katkestada oma mõtete ja tunnete vool. Ka mina olen ennast harjutanud maailma infoväljaga suhteid looma. Kui hästi ma seda teen, ma ei tea, aga midagi ma olen sealt alati kätte saanud. See, mis te järgnevalt loete, on ka sealt infoväljast saadud. See infoväli on Ülim ja meil on vaja temasse suhtuda suurima aukartusega, vahendab Mai-Agate Väljataga.

Mai-Agate Väljataga: Ma tunnetan, et midagi meie käitumises peab muutuma. Soovin kuulda, mis see on ja mil moel see avaldub?

Vastaja Plejaadidelt: Kõigepealt me tervitame teid kõiki ja oleme rõõmsad, et olete siiski valmis uut vastu võtma, sest vana stiil on end tõesti ammendanud. See aeg, mis kulges aastast 2012 kuni praeguseni, on nüüd lõppenud. Inimliigil on väga suur vajadus astuda samm edasi ja hakata end rohkemal viisil kehtestama. Nüüd “peab” (me ei taha seda sõna kasutada, aga see läheb teile hästi peale, sest harjumus, et keegi ütleb ette ja suunab teie tegemisi, on veel väga tugev).

Kõik, kes on teadlikult või ebateadlikult valinud valguse tee, peavad hakkama end väljendama ja kehtestama. Selleks tuli ja tuleb teie eestvedajaid tagasi tõmmata ja anda ülejäänutele võimalus end ilmutada. Ütleme, et nii kaua, kui teie (siiani õpilased) ei hakka väljendama kuuldavalt ja julgelt oma tõdesid, ei lase me teie õpetajatel olla domineerivas rollis. Senised õpetajad tõmbuvad tagasi ja annavad õpilastele sõnaõiguse end kuuldavaks teha.

Kuidas see peaks siis toimuma? Ei tule käituda vanaviisi, et õpetajal tuli takistus ette ja ta ei saa tulla ning kuulajad lähevad vaguralt laiali.

NÜÜD on nii: tulete kohale ja jääte kohale, teadvustate end mõtleva bioloogilise üksusena. Teil on ju alati grupi korraldaja, kes suunab koha suhtes, samuti aja suhtes. Grupi liikmed on endast täielikult teadvel olevad ja end kehtestada julgevad isikud. Mis viga on niisama vaikselt istuda ja end mitte väljendada. Aga enese väljendamine ja end maailmale kuuldavaks tegemine on nüüd esmane vajadus. Ja selleks, et teie hakkaksite seda harjutama, peavad senised liidrid end tagasi tõmbama (naeravad).

Aga ärge saage meist valesti aru, et nüüd hakkate iga nurga peal tõde kuulutama ja maailmale peale sõitma. Nii te kogute ainult vastuvõitlejaid ja asjatut kemplemist.

Teil on vaja saada selgust iseendast ja oma loomejõududest (teie tunded) ning need üle vaadata, kas saate ja tulete juba toime oma loomejõududega, kas oskate õigesti käituda oma hirmudega, vihaga, sallimatusega jne.

Igaüks teeb endas ise inventuuri ja õpib ka tunnistama, kuidas tegelikult asjad on. Ei ole hea, kui te ütlete enda kohta, et teil on nüüd kõik eluks vajalikud tunded kontrolli all ja olete kõik selles elus ära õppinud. Niisugust olukorda ei esine kunagi, sest teie vaimu ja hinge areng ei peatu kunagi. See ei ole Tee, mis lõpeb mingi tähise juures. Kui te seda mõistate, siis omandate teadmise, et olete igavesest ajast igavesti surematud. Surmakartus on suurimaid takistusi, mis võtab teilt ära edasiliikumise enesearengus. Et sellest jagu saada, on kõigepealt vaja harjutada julgust olla Mina Ise ja kus te seda saate koos teha – ongi ju teie grupp, kus te koos käite.

Julgus end väljendada ja elada oma tões algab enda tões elamisega. Näete, käib ringiratast ja jääb samasse seisu. Suurimad kingid teie Looja poolt on vaba tahe ja õigus teha valikuid.

See on siin universumis, selles Linnutee galaktikas, kus seda õpitakse kasutama ja tõesti selle järgi elama. Inimliik on selle tõe mingil määral unustanud. Nüüd on vaja see sajaprotsendiliselt käsile võtta ja hakata harjutama.

Tegelikkuses on asi keeruline, sest paljudel teist puuduvad kogemused, kuidas seda teha. Mõista on vaja seda nii, et ma olen ja elan oma tões, aga ei nõua teistelt minu tõe tunnistamist. Mina olen oma tõde ja ma luban teistel olla oma tõde. Ma realiseerin oma vaba tahet ja valikuõigust teistele ülekohut tegemata. See on nagu kaktusetihnikust läbi minemine endale ja teistele kahju tegemata. Esialgu kriimustate end korralikult ja kaktusi samuti.

Paljud asjad õpitakse ära kompimise teel, me ei mõtle siin näpuga katsumist.

Ja kõige selle pärast ei ole teil enam vaja otseselt õpetajat, kes teile sõna-sõnalt loeb ette lausete ridu, vaid enese aktiivset osavõttu, mis hõlmab teie väljaütlemise oskusi nii, et mitte keegi ei saa seda isiklikult võtta. Kui te lähete üle sellele õppimise meetodile, siis on esialgu suuri raskusi julgeda üldse suud lahti teha – aga kuidas te siis õpite end maailmale ja endale kuuldavaks tegema? Ei õpigi. Ja mitu elu te peate siis läbima, et lõpuks selleni jõuda? Teil on vaja kohe, siin ja praegu, hakata sellega tegelema.

Teil on vaja endale teadvustada, et pole vajadust kõigile selgitada, milline on teie tõde, vaid elada oma tõe järgi, st julgeda elada oma tõe põhiselt. Kui te pole seni seda teinud ja olete lasknud teistel oma elu määrata, siis esialgu võib tunduda, et maailm on hulluks läinud. Tegelikult osa inimesi juba tunneb seda. Energiatega on nii, et harmooniasse jõutakse läbi suure segaduse.

Teil on nüüd ees muudatus õppimistes ja see hakkab toimuma ülemaailmselt (Maal), sest on vaja jõuda iga isikuni, iga hingeni.

Teid armastavad teie vanemad õed ja vennad Plejaadidelt. Võite meid kutsuda nii, nagu teile sobib. Võite meiega ise ja otse ühendust paluda.

Oleme teie jaoks alati kuuldel.

Plejaadlased

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Mai-Agate Väljataga: Kui tahad maailma muuta, pead iseennast muutma!

Teadjanaise Mai-Agate Väljataga nõuanne, kuidas lahendada elus esilekerkivaid probleeme

Alkeemia lugemisnurk | Mai-Agate Väljataga: Just praegu siseneb osa inimkonnast uude reaalsusesse

Seotud

5 praktilist nippi kuidas meeleolu tõsta

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.