Ruunide ürgne vägi

“Ruunid on nõidade ja šamaanide ürgsed sümbolid, mis kirjeldavad reaalsust, igaüks omamoodi. Head ruuniteadjad mõistsid inimese elu kui saatuse kangast, mida inimene kujundas oma tegudega. Kui sinna õigesti ja olemuslikult põimida ruunimärke, võib saada soovitud tulemusi: edu ja edenemisi, häid suhteid, rahu, tervist,” räägib ruunide pärimusest ja olemusest Leesoja nõid Thule Lee, kes jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel jagab iidsete maagiliste väemärkide huvilistele oma pikaajalise praktikaga kogunenud ruunitarkust.

“Mida arenenum on inimene, seda korrastatum on tema vägi ümbritseva keskkonna suhtes, seda enam saab ta oma saatust ise kujundada. Ruunide ja sinu vahel tekib side. Selleks, et see side toimima hakkaks, tuleb ruunide olemust sügavalt mõista ja tunda. Ruunimärgid on nõiduslikud. Kuid veelgi enam on seda hingeseisund, mis ruunide panekul tähtsust omab. Julgus, õige aeg, häälestus, koht ja vaba seisund on vaid vähesed omadused, mida sellel puhul teadma peab,” teab Thule Lee omast kogemusest.

Mitte igaüks ei oma väge tegelemaks ruunidega. Miks?

“Sest ruunid on seotud elu ja surmaga. Teed märgi valesti või tõmbad kellelegi, kuid ei oska taotlust, või ei tea, kuidas seda muuta – siis on oht suurem kui kasu. Kandes kuskilt toodud või kingitud ruunimärki pead teadma selle väge ja ka ohte. Teades iga üksiku ruuni omadusi ja koostoimet, tunnetades milleks on sul jõudu – kas ruuniloitsuks, kirjaks või hoopis õhku tehtud märgiks – nii saad ruunidega lähedaseks ja nemad sulle omaseks ning hakkavad sinu heaks tööle.

Ruunide abil saad teadlikult oma maailma luua. Sellist maailma, mis on nii paljutahuline ja võimsa väega, et nõiad ja šamaanid “puresid” selle teadmist elu lõpuni.”

Thule ja Eriku ruunilugu

“Meie side ruunidega sai alguse 1991. aastal, kui saime kätte tõlke Ralph Blumi ruuniraamatust. See jääb ka aega, kus inimesed hakkasid mind kutsuma Leesoja nõiaks ehk minu teadliku ravimise aja algusesse.

Aastal 1995 kinkis mu partner ja kaaslane eluteel Erik mulle sünnipäevaks isetehtud punasest puust ruunimärgid. Isiklikke ruune ei või teised puutuda – kes teab, mis nendega juhtub. Neis on erilist väge ning mida vanemad nad on, seda väekamad. Mul on siiamaani alles ka Eriku poolt ruudulise lehe peale käsitsi kirjutatud ruunide kirjeldused, mis on ajaga juba koltunud ja narmendavad. Aga just neid lehti käes hoides ja lugedes tunnen ikka ja jälle miskit uut sealt leidvat.

1997. aastal kinkis Erik mulle ruunilaua, mille peale ma siiani ruunimärke kivile kukkuda lasen. Ruunid on minuga kõikjal. Ma loitsin ruunidega, sõnan, ravin, nõiun. Teen kaitsvaid märke kui inimest ära saadan, Pimedasse ruumi juhatan, või kui ma neid enda ja teiste jaoks kokku põimin.
Ma tajun ruune läbi ilmaruumi. Isegi kui mu silmad on suletud, tunnen käe all tagurpidi ära iga ruunimärgi.

Mulle meeldib ühe ruuni olemuse kirjeldus, mille järgi ka elan: “Täna on esimene päev su allesjäänud elust.”

Lisaks oma käsikirjadele on meil kodus terve kuhi ruuniraamatuid ja materjale, mis pärinevad teadjatelt üle kogu maailma. Erik on see, kes rohkem kirjandust uurib ja tõlgib, mina tegelen enam praktikaga. Oleme sellest ajast peale kui ruunid meie ellu tulid pidanud neid oma igapäevasteks kaaslasteks,” jutustab Thule Lee oma ruunilugu.

Ruunitarkust – mida täpsemalt ja kellele?

Thule Lee ja Erik Grünbergi ruunide kursus toimub 31. jaanuarist kuni 3. veebruarini Leesojal. Neljapäevasel kursusel tuleb käsitlusele mitmeid ruunimaailma saladustega seotud teemasid: ruunide tekkelugu ja loomise müüdid; erinevad ruunisüsteemid (germaani 24-süsteem, anglosaksi 33-süsteem, vana põhjala 16-süsteem, slaavi 18-süsteem, estide tšuudide 29-süsteem) ning erinevad ruunijärjekorrad ruunide reas; sarnasused ja erinevused Põhja-Euroopa, slaavi ja estide ruunide vahel; 3 ja 9 ilmaga šamanistlik ilmapuu; ruunide kasutamine nõiduses, loitsus, ennustamises; taotluse olemus ja taotluse täideminemise järjekord, vead ja ohud taotlemisel; erinevad taotluse positsioonid, mis vastavad eluvõrgustikuga korrastatuse astmetele; põhjalikuma vaatluse alla tulevad suhted ja armusuhted ning nende edendamised. Loengud vahelduvad ruunide olemuse praktilise kogemisega. Lisaks loitsu ja tähelepanu praktikad, hingamisharjutused, ruuni rituaalid.

Ruunitarkuse kursus on mõeldud neile, kes tunnevad sügavat sidet loodusega, kelle igapäevane elu on naturaalne ja loomulik, kes on julged ja uudishimulikud ning tahavad ruune mõista, kellele on omane Põhjala kultuuripärand, šamanistilik, paganlik ja nõiduslik maailmavaade, kellele meeldivad looduse- ja ürgusundid, kes soovivad arendada oma maailmapilti ning kes nimetavad end vaimu sõjameheks.

Kui tunned, et ruunide teadmine on midagi sinu jaoks, siis uuri lähemalt Thule Lee ja Erik Grünbergi 31.01-3.02 Pärnumaal Leesojal toimuva ruunitarkuse kursuse kohta kodulehelt Leesoja nõia Thule Lee 4 võtit paarisuhte sobivuse välja selgitamiseks

Leesoja nõid Thule Lee: naiste vägi on pöörane ja nõiduslik

13 asja, mida vaimselt tugevad inimesed ei tee