Protestimatk viib täna rahva mööda Emajõe kaldaid tselluloositehase võimaliku platsini

Otse Tartu linna külje alla kavandatav tehas vajaks ligi seitse korda rohkem puitu kui praegune Kunda tselluloosivabrik kasutab. Selle rajamine mõjutaks oluliselt nii Eesti metsa- kui veeressursse. Tehas vajaks 3 miljonit tihumeetrit puitu aastas – pea kolmandikku meie viimaste aastate raiemahtudest – ja hakkaks Emajõe vooluhulgast kasutama ligi 1,5 protsenti. Kusjuures 10% veest läheks tootmise käigus kaduma ja ülejäänud vesi lastaks peale puhastamist jõkke tagasi. Nõnda jõuaks see Peipsi järveni välja, mõjutades nii kolmandikku Eesti vesikonnast. Sellise suurtootmise pikaajalisi mõjusid meie looduskeskkonnale pole võimalik ennustada. Avarii korral oleks reostus pöördumatu.

Tselluloositehase vastased kodanikud kogunevad kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) üleskutsel täna, esmaspäeval, 1. mail kell 12 päeval Tartus Supilinna kiige juures. Sealt matkatakse umbes viie kilomeetri kaugusel asuva Vorbuse raudteesilla juurde, kuhu suuremaid Eesti puidutööstureid koondav osaühing Est-For Invest pakkus esimese võimaliku lahenduse hiiglasliku tselluloositehase rajamiseks. Kuna tehase projekt on alles alguses, võib täpne asukohavalik nihkuda, aga projekti juhtivad Margus Kohava ja Aadu Polli on kinnitanud, et selle rajamine on mõeldav vaid Emajõe kallastele. Matkal tahavad kodanikud nii oma kui kaamerasilmaga jäädvustada ohtu sattunud looduskeskkonda, mida tselluloositööstus nii otseste (vajadus vee järele ja ligi 100 ha suurune tehaseala) kui kaudsete mõjudega (puiduvajadusega kaasnev metsaraie) tundmatuseni muudaks.

EMA liikujad on teavitanud rahva vastureaktsioonist tehase ehitusele ka Eesti riigiesindajaid, aga seni on suhtlus jäänud ühepoolseks. Kuigi kasvav osa kodanikkonnast protestib juba üle poole aasta aktiivselt praeguse metsanduspoliitika vastu, hoidub Keskkonnaministeerium endiselt läbirääkimisest ja konsensuse leidmisest. Riiklik hoiak ei tunnista hiiglasliku tehase poolset mõju meie metsamajandusele. Eestist vähemalt 2 miljoni tihumeetri suurust puidukogust nõutav tehas on ilmseks takistuseks säästva metsamajanduse suunas liikumisele, mida on praegusele valitsusele soovitatud nii Riigikontrolli kui OECD raporteid koostavate ametnike poolt.

Kavandatavast tselluloositehasest ja kodanike vastupanutegevusest saab lähemalt lugeda EMA lehelt www.liikumine.ee/tselluloositehas.

Vaata ka Eesti Metsa Abiks facebookilehte ja mõttekaaslaste gruppi facebookis.

Seotud