Praktilised nipid: kuidas leida oma siht ja hakata selles suunas tegutsema juba täna

On inimesi – ja me kõik teame mõnda -, kes pidevalt näivad ekslevat segaduse udus, liikudes algul ühes, siis jälle hoopis teises suunas. Nad liiguvad üht teed mööda edasi, siis tulevad teiselt poolt tagasi. Probleem on lihtne: need inimesed ei tea, mida nad tahavad. Ei ole võimalik tabada märki, kui te ei tea, mis see on. Kas Sina tead, mida sa tahad?

Teil on tarvis unistada. Aga on ülitähtis, et teeksite seda täiesti keskendunult. Tuleb istuda laua taha, võtta paber ja sulepea – või kasutada arvutit, kui see teile paremini sobib..Valige koht, kus tunnete end hästi mugavalt: teie lemmik-kirjutuslaud, lauake toanurgas päikese käes – selline koht, mis toidab. Planeerige umbes tund selleks, et teada saada, kes te tahate olla, mida teha, mida teistega jagada, mida näha ja mida luua. Sellest võib kujuneda kõige väärtuslikum tund teie elus. Olete valmis kokku panema kaarti teedest, mida mööda te elus minna tahate. Te hakkate endale selgeks tegema, kuhu te tahate minna ja kuidas te loodate sinna jõuda.

Lubage mul alustada ühe tähtsa hoiatusega: võimalustele ei tohi seada mingeid piiranguid. Muidugi ei tähenda see, et viskate oma intelligentsuse ja terve mõistuse üle parda. Kuid piiratud eesmärgid tekitavad piiratud elu. Seega, püstitades oma eesmärke sirutuge niivõrd kaugele ja kõrgele kui vaid soovite. Peate otsustama, mida tahate, sest ainult nii võite loota, et oma tahtmise saate.

Soovitud eesmärkide sõnastamisel pidage kinni järgnevast viiest reeglist:

1. Sõnastage eesmärk positiivselt. Öelge, mille toimumist te soovite. Liiga sageli väljendavad inimesed oma eesmärkidena just seda, mille toimumist nad ei soovi.

2. Väljenduge nii täpselt kui võimalik. Milline näeb teie eesmärk välja, kuidas see kõlab, tundub, lõhnab? Rakendage kõiki oma meeleorganeid kirjeldamaks teie poolt soovitud tulemust. Mida tunde- ja aistinguterikkam, seda rohkem jõudu annate oma ajule teie ihaldusobjekti tekitamiseks. Kindlasti on vaja määrata ka ajalised piirid ja lõpetamise tähtaeg.

3. Leidke protseduur, mis aitab saavutusi kontrollida. Peate teadma, kuidas te tahate välja näha, kuidas end tunda, mida näha ja kuulda teid ümbritsevas maailmas pärast oma eesmärgi saavutamist. Kui te neid asju ei tea, ei ole teil ka võimalik teada, millal oma eesmärgi saavutanud olete, see võibki teil juba käes olla. Kui te arvestust ei pea, võite võidule üsna lähedal olla, arvates samal ajal, et hakkate hoopis kaotama.

4. Hoidke asi kontrolli all. Teie peate olema oma eesmärgi puhul algataja ja elluviija. Teie rahulolu saavutamine ei tohi sõltuda vajadusest, et teised inimesed peaksid end muutma teie õnne heaks. Teie eesmärgis peavad peegelduma sellised asjad, mida teie ise otseselt mõjutada saate.

5. Kontrollige, et teie püstitatud eesmärk oleks ökoloogilisest seisukohast ohutu ja soovitud. Kavandage, millised on teie eesmärgi tegelikud tagajärjed tulevikus. Teie eesmärk peab olema selline, mis toob kasu nii teile kui kateistele inimestele.

Seminaridel on mul tavaks esitada üks teatud küsimus ning teen seda ka siin: Kui te teaksite, et ebaõnnestumine ei ole võimalik, mida te siis teeksite? Kui te oleksite edus absoluutselt kindel, kuidas te siis toimiksite, millist tegevust arendaksite? Meil kõigil on teatud ettekujutus meie poolt ihaldatavatest asjadest. Vahel on see ettekujutus ebamäärane – rohkem armastust, rohkem raha, rohkem aega elu nautimiseks. Et aga meie biokompuuter suudaks jõulisemalt tegutseda soovitud tulemuse saavutamisel, peame olema oma määratlustes konkreetsemad kui seda on üksnes ‘uus auto’, ‘uus maja’, ‘parem töökoht’. Koostatavasse nimekirja märkige ka asju, millest olete juba aastaid mõelnud. Ka selliseid, mida te ei ole endale kunagi teadlikult sõnastanudki. Aga te peate teadlikult otsustama, mida te tahate, sest vastav teadmine määrab ära selle, mida te saate. Enne, kui midagi saab toimuda välismaailmas, peab see toimuma sisemaailmas. Päris hämmastav on see, mis toimub, kui on olemas selge sisemine kujutluspilt ihaldatavatest asjadest. See aitab programmeerida keha ja vaimu püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Eksisteerivate piirangute ületamiseks on kõigepealt vaja kogeda rohkem omas vaimus olemist, millele siis meie tegelik elu järele tuleb.

Seejärel hakkate seda sisemist reaalsust väliseks reaalsuseks muutma.

1. Kõigepealt tehke inventuur oma unistustes: kes tahate olla, mida tahate omada, teha ja mida teistega jagada. Kujutlege inimesi, tundeid ja kohti, mille puhul soovite, et need oleksid osa teie elust. Istuge otsemaid laua taha, võtke paber ja pliiats ja hakake kirjutama. Tähtis on pühenduda sellele tegevusele nii, et pliiats teie käes liiguks katkematult vähemalt 10 kuni 15 minutit. Esialgu ärge püüdke määrata soovitava tulemuse saavutamise viisi. Lihtsalt kirjutage. Mingeid piire siin ei ole. Võimaluse korral kasutage lühendeid, et saaksite kohe järgmise eesmärgi juurde asuda. Pliiats peab kogu aeg liikuma. Lubage endale piisavalt aega, et laias laastus kirja panna eesmärgid, mis on seotud töö, perekonna, suhetega; vaimsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete, materiaalsete ja füüsiliste seisunditega ning millega iganes. Tundke end nagu kuningas. Pidage meeles – kõik on võimalik ja saavutatav. Esimene samm eesmärgi saavutamisel on selle eesmärgi enesele teadvustamine.

Eesmärgi püstitamisel on tähtis osa mängul. Laske mõte vabaks. Igasugused piirangud on tegelikult teie enda poolt tekitatud. Kus nad eksisteerivad? Ainult teie peas. Otsekohe, kui tekib mõni piirang, püüdke sellest lahti saada. Tehke seda visuaalselt. Kujutlege mõttes maadlejat, kes oma vastase ringist välja heidab ning tehke sedasama kõigega, mis teid piirama kipub. Haarake kinni teid piiravatest veendumustest ja visake need ringist välja – milline vabadustunne tekib, kui olete nii toiminud! See on esimene samm. Nüüd hakake koostama nimekirja!

2. Teeme teise harjutuse. Vaadake oma nimekirja ja püüdke hinnata ajaliselt, millal te võiksite vastavate tulemusteni jõuda: kuue kuu, ühe aasta, kahe aasta, viie aasta, kümne aasta, kahekümne aasta pärast. Kasulik on teada, millistes ajalistes raamides tegutsete. Vaadake ka, milline teie nimekiri on. Mõnel inimesel domineerib nimekirjas see, mida nad kohe tahavad. Teistel aga on suurimad unistused suunatud kaugele tulevikku, mingisse kujuteldavasse täiuslike saavutuste ja täitumiste perioodi. Kui kõik eesmärgid on lühiajalised, tuleks hakata kaugemale ette vaatama, potentsiaali ja võimalusi kaaluma. Kui kõik eesmärgid on pikaajalised, tuleb esmalt astuda teatud sammud, mis viiksid välja teele, mida mööda saab liikuda soovitud suunas. Ka tuhande miili pikkune teekond algab ühest sammust. Tähtis on endale teadvustada nii esimeste kui viimaste sammude olemasolu.

3. Nüüd katsetame midagi muud: Valige välja neli teie jaoks käesoleval aastal kõige tähtsamat eesmärki. Valige sellised, millele olete kõige enam pühendunud, mis on kõige põnevamad ning pakuvad kõige suuremat rahuldust. Pange need kirja. Nüüd pange kirja ka põhjus, miks te kindlasti need eesmärgid saavutama peate. Väljenduge selgelt, lühidalt ja positiivselt. Öelge endale, miks olete kindel nende eesmärkide saavutamises ja miks see nii tähtis on. Kui suudate välja mõelda piisavalt põhjusi tegutsemiseks, suudate te kõike teha. Mingi tegevuse otstarve või põhjus on palju tugevam motiveerija kui taotletav objekt või tulemus ise. Minu esimene isiksusearenguõpetaja Jim Rohn õpetas mulle alati, et inimene suudab teha kõike, kui tal on tegutsemiseks piisavalt põhjusi. Põhjused ongi need, mis võimaldavad vahet teha, kas millegi saavutamisest ollakse lihtsalt huvitatud või ollakse sellele pühendunud. Elus on palju asju, mille puhul me väidame, et tahame seda, tegelikult oleme aga asjast üksnes teatud ajal huvitatud. Me peame olema aga täielikult pühendunud, et midagi iga hinna eest saavutada. Öeldes näiteks, et tahate olla rikas, väljendate küll teatud eesmärki, aga teie ajule ei ütle see just eriti palju. Kui teile on aga selge, miks te rikkaks saada tahate, mida rikkus teile tähendab, siis olete selle saavutamiseks tunduvalt enam motiveeritud.

4. Järgnevalt vaatleme oma kirjapandud põhieesmärke soovitud tulemuste formuleerimise viie reegli seisukohalt. Kas eesmärgid on sõnastatud positiivselt? On nad seostatud konkreetsete aistingutega? Kas on olemas protseduur nende kontrollimiseks? Kirjeldage kogemust, mis peaks kaasnema nende saavutamisega. Aistingute seisukohast veelgi konkreetsemalt – mida loodate näha, kuulda, tunda, haista? Samuti vaadake, kas suudate ise hallata saavutatud eesmärke. Kas nad on ökoloogilised ja ihaldatavad nii teile kui teistele? Kui teie eesmärgid ei vasta mõnele nendest tingimustest, siis tuleb teil neid vastavalt muuta.

5. Järgmiseks koostage nimekiri teie käsutuses olevatest tähtsatest ressurssidest. Ehitusprojektiga algust tehes peate te teadma, millised vahendid teil kasutada on. Sama on vaja ka siis, kui konstrueerite teid võimestavat visiooni enda tulevikust. Seega loetlege, mis teil olemas on: iseloomuomadused, sõbrad, rahalised ressursid, haridus, aeg, energia jms. Esitage ülevaade tugevatest külgedest, oskustest, ressurssidest ja töövahenditest.

6. Eelnev tehtud, tuletage meelde olukordi, kus rakendasite mõnda nimetatud ressurssidest kõige oskuslikumalt. Tuletage meelde kolm kuni viis juhtumit oma elus, kui olite läbinisti edukas. Meenutage juhtumeid töös või spordis või rahaasjades või suhetes, kui tegite midagi eriti hästi. See võis olla mis tahes, alates suurest edust börsil kuni toreda päevani, mille veetsite koos lastega. Pange need juhtumid kirja. Kirjeldage tegevust, mis tõi kaasa edu, milliseid omadusi ja ressursse kasutasite efektiivselt ära ja mis konkreetselt antud situatsioonis pani teid oma edukust tunnetama.

7. Kui kõik eelnev on tehtud, siis püüdke kirjeldada, milline inimene suudaks saavutada teie poolt püstitatud eesmärgid. Kas see inimene peaks olema väga distsiplineeritud või kõrgelt haritud? Kas ta peaks oskama aega õigesti planeerida? Näiteks kui tahaksite olla kodanikeühenduse juht, kelle otsustest sõltub väga palju, siis milliste omadustega peaks olema inimene, kes selleks tõenäoliselt valitakse ja kes tõepoolest omab suurte rahvahulkade mõjutamise võimet. Me räägime palju edust, aga sugugi mitte nii palju edu komponentidest – hoiakutest, veendumustest ja käitumisest, mis on abiks edu saavutamisel. Kui sügavam ettekujutus nimetatud komponentidest puudub, on üsna raske kokku panna tervikut. Seepärast teeme nüüd väikese pausi ja kirjutame paar lõiku või ühe lehekülje sellistest iseloomuomadustest, oskustest, hoiakutest, veendumustest ja distsipliinist, mida võiks vaja minna, et kujuneks inimene, kes suudaks saavutada kõik teie poolt ihaldatu. Lubage endale selleks piisavalt aega.

8. Järgmisena kirjutage paar lõiku, et kirjeldada seda, mis ei võimalda teil otsekohe saada teie poolt ihaldatavaid asju. Üks võimalus üle saada teie poolt seatud piirangutest on täpselt teada, mis piirangud need on. Lahake ennast kui isiksust selgitamaks, mis takistab teil soovitud tulemusi saavutada. Kas te ei oska planeerida? Või te planeerite, aga ei suuda tegutseda? Kas üritate teha liiga palju asju ühekorraga või olete nii kinni ühe tegevuse küljes, et ei suuda teha midagi muud? Kas on kunagi varem juhtunud, et kujutasite ette kõige halvemat võimalikku stsenaariumi ja teie sisemine kujutluspilt takistas teid tegutsemast? Me kõik seame endale piiranguid teatud meile omasel viisil, meil on oma isiklikud ebaõnnestumise strateegiad, aga kui me teame oma varasemate läbikukkumiste strateegiaid – kui teie teate oma varasemate läbikukkumiste strateegiaid -, on neid võimalik muuta. On võimalik, et me küll teame, mida tahame, miks me seda tahame, kes meid aitab jne, aga ometi on meie teod selleks kriitiliseks komponendiks, mis lõppkokkuvõttes määrab soovitud tulemuse saavutamise. Et tegutsemist õigesti juhtida, on vaja samm-sammult toimivat plaani. Kui hakkate maja ehitama, kas lähete siis lihtsalt välja, hangite hunniku puid, naelu, haamri, sae ja hakkate tööle? Kas hakkate saagima ja haamriga toksima ning siis vaatate, mis välja tuleb? Kas niimoodi võib edu saavutada? Tõenäoliselt mitte. Sama lugu on eluga. Seega on vaja koostada plaan edu saavutamiseks. Mida peate tegema, milliseid erinevaid tegevusi järjekindlalt arendama soovitud tulemuse saavutamiseks? Kui te seda täpselt ei tea, siis mõelge kellelegi, kes on teie poolt ihaldatava eesmärgi juba saavutanud, ja püüdke teda jäljendada. Alustage seatud lõppeesmärgist ja liikuge samm-sammult ettepoole. Väga oluline on jätkata sellist tagurpidi liikumist, lõpptulemusest ettepoole, kuni leiate midagi sellist, mida saate teha juba täna, toetamaks teid püstitatud lõppeesmärgi saavutamisel. Liikudes niimoodi tagant ettepoole, samm-sammult, seadmaks kõikvõimalikke vajalikke eesmärke igas valdkonnas tööst kuni isikliku eluni, on teil võimalik kaardistada täpne rada lõppeesmärgist kuni selleni, mida saate hakata tegema juba täna.

9. Nüüd varuge aega, võtke oma neli põhieesmärki ja koostage esimene mustand iga eesmärgi saavutamiseks vajalikust samm-sammulisest plaanist. Pidage meeles, et alustate lõppeesmärgist ja küsite endalt: Mida pean kõigepealt tegema, et seda saavutada? Või: Mis takistab mind seda otsekohe saavutamast ja mida saan ma teha olukorra muutmiseks? Teie plaanis peab kindlasti olema midagi niisugust, mida saaksite teha juba täna.

Nüüd oleme lõpule jõudnud esimese osaga Ülima Edu Valemist. Te teate täpselt, millist tulemust soovite. Olete defineerinud nii lühiajalised kui pikaajalised eesmärgid, samuti selle, millised teie isikuomadused aitavad ja millised takistavad teid soovitut saavutamast. Järgnevalt tuleks hakata välja töötama strateegiat sihile jõudmiseks. Milline on kõige kindlam viis ideaali saavutamiseks? Selleks on täpsel tjäljendada sellist inimest, kes on juba teinud seda, mida teie teha tahate.

10. Niisiis, leidke oma eeskujud. Eeskujuks võib olla mõni inimene, kellega olete oma elus kokku puutunud, või mõni kuulus inimene, kes on olnud väga edukas. Pange kirja kolm kuni viis nime, kes on saavutanud teie poolt ihaldatavad eesmärgid, ja kirjeldage lühidalt neile edu toonud omadusi ja käitumismalle. Seejärel sulgege silmad ja kujutlege hetkeks, et igaüks nendest inimestest annab teile nõu, kuidas peaksite toimima oma eesmärkide saavutamiseks. Pange kirja üks peamine idee, mida igaüks neist teile esitada võiks juhul, kui saaksite nendega isiklikult rääkida. See võib olla midagi niisugust, mis aitaks vältida teatud takistust teel või üle saadateatud piirangust, midagi, millele tähelepanu pöörata või mida otsida. Lihtsalt kujutlege, et nad räägivad teiega, ja pange siis iga nime alla kirja esimene mõte, mis teile pähe tuleb selle kohta, mida igaüks neist teile öelda võiks. Peaaegu kõigil üliedukatel inimestel on olnud oma eeskuju-mudel või juhendaja või õpetaja, kes juhatas neid minema õiges suunas. Nüüd on teil olemas selge sisemine kujutluspilt sellest, kuhu te tahate jõuda. Järgides juba edu saavutanud inimeste eeskuju on võimalik säästa aega ja energiat ning vältida tallamist valedel radadel. Kes on need inimesed teie ümber, kes võiksid olla mudeliks? Võite neid leida sõprade, pereliikmete, rahvuslike juhtfiguuride ja kuulsuste seast. Kui ühtki head mudelit ei ole teada, peaksite otsustavalt seda otsima asuma. Seni olete teinud järgmist: andnud signaale oma ajule, kujundades selge ja täpse struktuuri soovitud tulemustest. Eesmärgid on nagu magnetid – nad tõmbavad ligi nende saavutamist soodustavaid asju.

11. Tore on omada mitmesuguseid erinevaid eesmärke, aga veelgi toredam on ette kujutada, mida nad kõik koos võiksid teile tähendada. Nüüd looge endale ideaalne päev. Milliste inimestega oleks teil tegemist? Mida te teeksite? Kuidas see päev algaks? Kuhu te läheksite? Kus tahaksite olla? Alustage hommikul üles tõusmise hetkest ja jätkake kuni magama minekuni. Millises keskkonnas tahaksite olla? Mis tunne võiks teil olla pärast suurepärast päeva voodisse pugedes? Võtke paber ja pliiats ja kirjeldage kõike detailselt. Pidage meeles, et kõik tulemused, tegevused ja kogu kogetav reaalsus saavad alguse teie peas toimuvast loomingust, seega looge oma päev just sellisena, nagu seda kõige enam soovite.

12. Vahel kipume unustama, et unistused algavad kodunt. Unustame, et esimene samm edu suunas on sellise atmosfääri tekitamine enda ümber, mis toidab meie loomingulisust ja aitab meil olla see, kes me olla suudame. Ning lõpuks kujundage endale ideaalne keskkond. Pöörake erilist tähtsust kohale. Laske oma mõte vabaks. Ei mingeid piiranguid. Pange kirja kõik võimalik, mida te tahate. Pidage meeles – mõelge nagu kuningale kohane. Looge selline keskkond, mis toob esile parima teis kui inimeses. Kus te tahaksite olla – metsas, merel, kontoris? Milliseid vahendeid on teil vaja – joonistusplokki, värve, noote, arvutit, telefoni? Milliseid abilisi tahaksite näha enda ümber, et kindlasti saavutada ja luua kõike seda, mida oma elult soovite? Kui teil selge ettekujutus oma ideaalsest päevast puudub, kuidas te saate siis endale sellist päeva luua? Kui te ei tea, milline keskkond on teie jaoks ideaalne, kuidas te saate seda siis tekitada? Kuidas te saate tabada märki, kuite ei tea, milline see märk on? Pidage meeles, et ajul on vaja selgeid, otseseid signaale selle kohta, mida tal teha tuleb. Teie mõistusel on võimu anda teile kõik, mida soovite. Aga ta saab seda teha ainult siis, kui talle antakse selgeid, eredaid, intensiivseid ja täpseid signaale.

Edu on sageli peidus raske töö taga ja see on üks põhjus, miks suuremal osal inimestest elus väga hästi ei lähe. Eesmärkide püstitamine ja soovitud tulemuste väljamõtlemine on raske töö. Niisuguseid asju on inimestel kergem edasi lükata ning enda elu kavandamise ja kujundamise asemel sattuda pelgalt elatise teenimise lõksu. Nüüd aga püüdke rakendada oma isiklikku mõjuvõimu, distsiplineerimaks iseennast kõnealuste harjutuste täielikuks sooritamiseks. Elus öeldakse olevat ainult kaks liiki piina – distsipliini piin ja kahetsuse piin, kusjuures esimest kaalutakse grammides, teist aga tonnides.

Allikas: Anthony Robbins “Ärata endas hiiglaslik vägi”, kirjastus Pilgrim

PILGRIMI ERAKORRALINE VEEBIBUUM! 💥

Eriline aeg loob erilised hinnad – aprillikuus leiab püsiklient PILGRIMI E-POEST väärt lugemist KUNI -80% SOODSAMALT!

Telli koju mugavalt ja kontaktivabalt: https://pilgrim.ee/raamatud.html

Seotud