Ole tõeline ja ehe: õpi tundma oma vaimset olemust ja sisemist tasandit

Selleks, et elada õnnelikku ja harmoonilist elu, tuleb teil esmalt tuttavaks saada oma pärisolemusega ja alles seejärel valida, milline tegevus teile selles elus sobib, et end hästi tunda. Kuidas siis õigupoolest õppida tundma enda vaimset olemust ja sisemist tasandit?

“Me ei ole inimesed püüdlemas spirituaalsema elu poole. Me oleme spirituaalsed olendid kogemas end inimesena”

Teilhard de Chardin

Elu jooksul olete kindlasti mõelnud küsimusele “Kes ma õigupoolest olen?” või “Miks ma olen?” Nendele küsimustele ei leia eriti hõlpsalt vastust ei koolitunnis, töökohal ega ka õhtusöögil sõpradega. Vastus sellistele küsimustele saab aga tulla teieni ning teile teie enda olemuse lahti seletada isikliku tunnetuse ja teadliku märkamise kaudu. Te võite oma pärisolemuse ühel hetkel lihtsalt “ära tunda” või “üles leida”, kuid te ei saa seda kelleltki otseselt küsida või veel vähem, teid ümbritsevate inimestega sarnaseid asju tehes loota, et need ka teid õnnelikuks teevad.

Üsna tavalised vastused küsimusele “Kes sa oled?” on näiteks “Olen mees või naine, arst, pankur, kalamees, talunik, purjetaja, laulja, tudeng, ema või töötu”. Tegelikult on kõik need eelnimetatud vastused kõigest ilmingud sellest, mida te teete, mitte sellest, kes te olete. Seonduvalt raamatu “Õnnekunstnik” peateemaga – olla oma elus püsivalt õnnelik – jõuamegi põhiküsimuseni just meie olemuse ja mitte meie tegevuse tasandil.

Tuginedes veedalikule filosoofiale ning budistlikule maailmakäsitlusele võib tõdeda, et kõik inimesed on vaimolendid. Seega kõikide inimeste algolemus on sama – vaimenergiakogum –, küll aga on iga vaim siin elus erineval arengutasemel ning just endale omaste ülesannetega. Kõik inimesed pärinevad seega ühest algallikast ning rassid, hõimud, riigid, rahvused, loodusnähtused, maakera, universum ja kosmos on kõik erinevad energia materialiseerunud vormid olles ühendatud Kõiksusesse.

Seda võib olla esmapilgul lugedes raske tajuda või uskuda, kuid mõtestades selle lahti karma tähenduses – mida te teete, tuleb teile endale tagasi – või põhjus-tagajärg seosena looduses – kui te idandate seemne ja hooldate taime, saate te vilja või kui te raiute metsa ilma seda istutamata, siis saavad ressursid lõpuks otsa –, on kergem näha, et kõik, mida me siin Maal teeme, on omavahelises seoses ja seda just energeetilise liikumise mõttes. Ka vanasõna “Mida külvad, seda lõikad” kannab sama tähendust. Ja see kehtib kõikjal, kogu aeg ja kõikides elu vormides. Külvate viha, kogete seda oma elus valusalt, külvate armastust, kogete seda ka enda ümber.

Inimeste probleemid ja oskamatus olla õnnelik tulenevad aga just nimelt nendest eelpool nimetatud eraldavatest tegevuspõhistest määratlustest soo, rahvuse, vanuse ja elukutse järgi, millest ükski ei anna aimu teie pärisolemusest. Kui te aga ei tea, kes te olete, siis te ei saa olla tõeliselt teie ise ega oska langetada iseendaga kooskõlalisi valikuid, luua endale sobivat elu armastuses ja harmoonias.

Niisiis on kõik inimesed vaimolendid (teie põhiolemus on mittemateriaalne osakeste kogum) ja te omate keha (teil kui vaimul on kehaline vorm), mille funktsioon on anda teile kaitsev kest ja sellega koos kõik vajalikud tööriistad elamiseks (hingamine, seedimine, tunded, mõtlemine jne).

Teie elu mõte ehk vastus küsimusele “Miks te olemas olete?” peitub teie pärisolemuse realiseerumisel siin planeedil Maa – see tähendab teie vaimse potentsiaali avastamist ja täitmist. Kui te ei tea, kes te olete, siis te ka ei tea, mida te oma elu jooksul tegema peate. Ja te ekslete ning kannatate.

Kui te aga saate teadlikuks endast kui vaimolendist ja võtate vaevaks uurida, mida see täpsemalt tähendab, siis avanevad teie jaoks juba nii mõnedki uksed rahulolu pakkuvasse ellu. Teie (vaimse olendi) elu mõte seisneb enda realiseerimises läbi teie vaimu valitud tegevuse.

Kui me enne nimetasime, et keegi on arst ja keegi kalamees, siis need on võimalikud eneseteostuse viisid (mitte me ise ei ole need rollid) ning ainult enda tuuma tundes saame jõuda kindla teadmiseni, kas valitud tegevus on meie vaimuga kooskõlas või ei ole. Kõige sagedamini näitabki frustratsiooni, ärevuse, stressi, õnnetuste, haiguste ja raskuste sagedus teie elus (mistahes rolli te olete ka valinud) seda, et antud tegevus ei sobi teile või viis, kuidas te seda teostate, on mingis osas vale.

Vaid teie enda vaim saab tunnetada, kas ta on vaba, rahul ja õnnelik valitud tegevuses või mitte, see teadmine ei tule kunagi väljastpoolt. Kui te aga ei ole oma vaimust teadlik, ei kuule või ei oska tähele panna tema märguandeid, summutate teda mõnuainete, pideva asendustegevuses olemise või teiste inimeste eluvalikute kopeerimisega, siis te aina kaugenete oma pärisolemusest ja loote niiviisi endale õnnetu elu ning oma lähedastele kannatusi.

Selleks, et elada õnnelikku ja harmoonilist elu, tuleb teil esmalt tuttavaks saada oma pärisolemusega ja alles seejärel valida, milline tegevus teile selles elus sobib, et end hästi tunda. Kuidas siis õigupoolest õppida tundma enda vaimset olemust ja sisemist tasandit?

Selleks on mitmeid viise. Esiteks tuleb teil vaigistada oma ego, mille te olete kasvatanud oma pärismina ehk vaimu kaitseks ja mida te endiselt peate ekslikult “endaks”. Teie ego ehk mask kannab endas selliseid omadusi nagu hirm, võitlus, ebakindlus, väärtusetus. Teie hing ehk teie pärismina aga selliseid omadusi nagu usaldus, armastus, vabadus, turvatunne, väärtuslikkus.

Seega esimesi samme oma tõelise olemuse poole liikumisel on hakata tasapisi langetama rohkem teie hingega kooskõlas olevaid valikuid. Seda on hülpsam teha kui hakkate lahti ütlema sellistest harjumustest nagu:

• püüd kõigile meelejärele olla

• oodata teistelt kiitust

• olla kõige tublim

• näida teistest edukam

• võistelda

• ennast teistega võrrelda

• oodata õnne saabumist abikaasa, suurema sissetuleku või karjääri kaudu

• eeldada, oletada ja esitada nõudmisi

• omada selgeid ootusi teiste inimeste käitumisele

• kritiseerida, hinnata ja arvustada enda või teiste tegevust

• pidada ennast eksperdiks ja olla kontrolliv

• uskuda, et teil on õigus kedagi noomida, karistada, kiita või laita

• lõpetada asjade tegemine kohusetunde ajel

Mida teil aga tuleks teha selleks, et enese tõeline natuur üles leida:

• olla palju looduses

• märgata, milliseid tegevusi teete iseenesest, vabatahtlikult, igal pool ja rõõmuga

• meenutada lapsepõlve lemmiktegevusi ja -hetki, need üles märkida ja taas oma ellu tuua

• olla koos loomadega

• võtta regulaarselt aega lihtsalt olemiseks ja harjutada mitte midagi tegemist

• olla koos lastega (olla nende jaoks hetkes olemas mitte neid õpetada)

• mediteerida

• paastuda

• hakata päevikut pidama

• laulda, tantsida või mõnd pilli mängida

• harjutada kulgemist ja mitte teha plaane (ei päevaks, nädalavahetuseks ega puhkuseks)

• usaldada, et kõik, mis teiega ja teie ümber toimub, on alati täiuslikult korraldatud

• uurida oma tähtkuju, sünnikaarti, numeroloogilist eluülesannet

• õppida ütlema EI või JAA (olenevalt sellest, mida teil raskem öelda on)

Iga inimene kõnnib siin elus oma rada ja kui ta on kontaktis oma tõelise olemusega, siis on see rada ilusam ja rahulikum. Kui igaüks teadvustab, et just tõelise ja ehedana naudib ta oma elu enim, sest tunneb siis oma väärtust ja erakordust, siis on ka kõik elus ette tulevad õppetunnid palju kergemad ületada. Nii ongi üks tähtsamaid asju elus säilitada autentne minatunnetus ja valida oma elukäik, jäädes truuks kõigepealt iseenda vaistule ja alles seejärel õppida kuulama teisi inimesi. Siis te olete juba piisavalt tugev, et mitte lasta end nelja tuule poole killustunuks tirida.

See ülesanne ei ole aga kerge, sest teid saadab pidevalt väline surve ja te peate kogu selle müra ja sagimise sees suutma ära tunda enda hääle koos oma hinge vajadustega, eristades selle teiste hingede häältest, mis teid pidevalt ümbritsevad. Teie ülesanne on saada teadlikuks oma Tõelisest Minast ja lubada egol vajuda tagaplaanile.

Teie elu mõte on pidev enese avastamine, areng ja armastuse kaudu oma hinge kutse Maa peal realiseerimine. Pöörates pilgu teiste inimeste tegemistelt endale hakkate aduma, milline erakordne kingitus olete maailmale just teie oma loomulikkuses ja eheduses.

Katkend pärineb kirjastus Pilgrim poolt välja antud Hedvig Everti raamatust “Õnnekunstnik”.

Seotud