Oksana Borodjanskaja: on oluline, et võimalikult paljud häälestuks ja võtaks vastu uued energiad, mis praegu avanevad

Meie piirkonna üks võimekamaid psühhoterapeute Oksana Borodjanskaja (Peterburg) leiab, et meie siseminine rahulolu sõltub 70% ulatuses sellest, palju suudame ise anda ja et see siis ka vastu võetaks. Alates 26. aprillist leiab viis pühapäeva järjest aset eestikeelse sünkroontõlkega veebikursus “Määra oma tulevik”, mille käigus saab edendada oma materiaalset heaolu, suhteid, tervist ja eneserealiseerimist.

Eri alade spetsialistid püüavad praegu kirjeldada, mis maailmas toimub, ja ennustada seda, mis lähiajal toimuma hakkab. Teie keskendute konstellööri ja psühhoterapeudina aga kõige suuremale saladusele – inimese hingele ehk monaadile. Teie ja mina ei juhi maailma pangandust, aga mida saame meie käeoleval ajal, mil isegi homset on raske, kui mitte võimatu ennustada, ära teha?

Olen väga huvitatud, et võimalikult palju inimesi võtaksid kätte, häälestaks oma energeetikat ümber ja võtaks vastu need uued energiad, mis praegu avanevad.

Muutused toimuvad praegu lausa ennenägematu kiirusega. Saan aru, et enamust neist pole mõistusega võimalik hoomata; sest need toimuvad peentasandil. Vahest on teie närvisüsteem veidi ülekoormatud. Siin kohal tahaks väga aidata.

Praegu on väga oluline meil kõigil ühenduda oma monaadi peaülesandega. Kui meie monaad loodi, asetati sinna algne ülesanne. See ülesanne on väga suur ja kui me neid energiaid siin kanname, võime neid realiseerida, tunneme sisemist rahuldust.

Mingid asjad olid meie jaoks varem suletud – ülesanne oli, ent see oli blokeeritud. Sest kõige järel, mida me oleks võinud korda saata, polnud siis, kui alustasime oma kehastust planeedil Maa, nõudlust. Enamikel juhtudel on meil praegu võimalus blokeering eemaldada ja päästa oma ülesanne täiel määral valla.

Tähendab praegune hetk, mil maailmas kõik muutub, pakub meile erilist võimalust sisemiseks arenguks?

Jah. Kui võime oma ülesannet realisserida, oleme sellele lähedal, hakkame tunnetama rahuldust. Eriti käib see nende kohta, kes tunnevad, et teeksid just nagu kõik, ent ikka jääb midagi puudu. Just see „midagi” on osa energiast, mida me ei suuda realiseerida. Sisemine rahulolu ei sõltu sageli sellest, palju me saame või võtame. Rahulolu sõltub tegelikult ligi 70 % ulastuses sellest, palju suutsime anda ja… see võeti vastu.

Praegu on saabunud aeg, mil energiat, mida võime vahendada, ollakse valmis vastuvõtma. Planeedi Maa infoväli, inimesed, kui selle välja osa, planeet Maa ise on valmis seda vastu võtma. Ja seda mitte seetõttu, et Maad on vaja aidata, vaid pelgalt selle tõttu, et see on kohane, just praegu sobiv. Ja see on osa praegu toimuvast protsessist.

Teatud asjad olid blokeeritud varasemate kehastuste tasandil. Mõnes kehastuses saime ennast suuremal määral avades trauma. Või tegime midagi ja meid piirati teatud hetkel – õigemini hakkasime end ise hiljem mingite järelduste põhjal piirama. Toimusid teatud sündmused, mis olid meie jaoks keerulised, rasked ja me sulgusime, blokeerisime ennast. Et mitte silma torgata, välja paista, et meid poleks liiga palju, et me poleks liiga eredad jne, jne, jne.

Mõnikord programmid, energiad ja võimalused, mis meis algselt olid, olid vahest isegi sobivad, nõutud, aga meil justkui poleks olnud õiget moodust nende siia vahendamiseks. Justkui poleks olnud sobivat vormi. Just nüüd on võimalus see sobiv vorm käivitada.

Juba sel pühapäeval, 26. aprillil algab teie 5osaline online-kursus “Määra oma tulevik”. Milles see täpsemalt seisneb?

Esimene, mida kõigile osalejatele pakun, on võimalus ühenduda oma monaadi baasülesandega. Võimalust mööda püüame kõrvaldada piirangud ja blokid, mis takistavad selle ülesande realiseerimist. Sellele ongi pühendatud meie esimene 3tunnine õppetund.

Kui meie baasülesanne on juba sisselülitatud, kui oleme temaga juba enam-vähem kohanenud, on teine õppetund pühendatud materiaalsele heaolule. Ma ei räägi isegi rahalisest- või finantsheaolust – see muutub praegu oluliselt. Finantsiline/majanduslik olukord, paradigma, meie planeedi ja sootsiumi energeetika ei saa enam kunagi olema selline, milline oli varem.

Praegu muutuvad oluliselt vastavad seadused ning oskus jõuda lainele, sinna sobinduda ja jääda mugavasse materiaalsesse heaollu on samuti tähtis. Sest meil on tarvis kanda hoolt enda, oma bioroboti ehk keha, ja oma ülesannete realiseerimise eest. Sellekski on vajalik teatud materiaalne heaolu.

Kuidas sellesse lainesse õigesti siseneda, mis on praegu kohane? Lülituda uutesse seadustesse, reeglitesse – kuidas see võib teoks saada -, et oleksime vastavuses, vaataksime sootsiumis toimuvatele protsessidele juba uutelt positsioonidelt. Sellele on pühendatud teine õppetund: häälestumine materiaalse heaolu uue väljaga, et igaüks teist oleks heas materiaalses seisus – et sellele poleks vaja isegi mõelda, et see lihtsalt oleks.

5osalise kuruse neli osa mis järgnevad sissejuhatusele, ongi “Materiaalne heaolu”, “Suhted”, “Tervis”, ja “Eneserealiseerimine”.

Jah. Kolmas õppetund ongi pühendatud suhetele. Siin on samuti palju erinevaid muutuseid. Need muutused said ammu alguse, aga praegu käivituvad nad lausa aktiivselt. Range jaotus mees- ja naissooks – nende suhete erinevad poolused – tasandub.

Meesenergeetikale lisandub enam tundlikkust, emotsionaalsust, intuitiivsust. Naisenergeetikale lisandub enam struktuuri, otsustavust. Teatud mõttes me ei nivelleeru, me ei muutu unisexiks – me ei muutu absoluutselt sarnasteks. Jääme siiski erinevateks, ent seal juures saavad olema meie erinevused rohkem peentasandil.

Kui siiani kehtis meeste maailm – kõik toimis meesprintsiibi alusel -, siis praegu on kõige selle realiseerumine, mis on meeste energeetikas, võimalik vaid siis, kui mehed on ühendatud naisenergiaga. Toimub ühendumine ja selles peitub tõeline jõud. Ja see peegeldub väga meie paarisuhetes. Siin pole vaja teha midagi vägivaldset, sundi olla teistsugune. Need muutused lihtsalt hakkavad aset leidma ja meile oleks hea olla kõigele sellele avatud.

Selleks on samuti vaja mahakirjutada ja vähendada erinevat traumaatikat ning lubada oma tõelisel energeetikal, oma biorobotil, mis on kas mees- või naisvormis, täiel määral ilmneda. Õige, harmooniline ühendus mees- ja naisenergia, naise keha ja mehe keha vahel, on meie jaoks väga oluline.

Te olete öenud, et nn koroona-kriisis pole COVID-19 viirus põhjus, vaid lahendus. Et ilmselt oleks ilma sellise lahenduseta alanud III maailmasõda. Siiski on meile oluline ka meie tervis.

Neljas õppetund ongi pühendatud tervisele, et meie füüsiline keha, meie biorobot, võiks neist muutustest võtta kõik võimalused. Me töötame otse kindlate sümptomitega, mis kursusel osalejatel on. Vaatame mida saame teha oma keha rakkude uuenemiseks. Ja häälestume planeedi Maa praeguste vibratsioonidega.

Viimane, viies õppetund, on pühendatud eneseteostusele. Kui kõik eelnev on korrastatud, võib mõelda kõrgetele eesmärkidele. Võib näha oma baasenergia, oma energeetika kõiki värve, mida võiksid praeguses maailmas täies mahus ilmutada. Milleks? Mida see annab? Paljud meist tunnevad seda, ent me ei usalda enda sisemist häält alati piisaval. Mõtleme: „Ei-ei, see ei käi minu kohta.” Ja võimalus hõlmata kogu maht, mis on sulle omane, – mida sul on õigus ja hädavajalik hõlmata -, on väga oluline.

Tegu pole puhtalt ametialase eneseteostusega, ent ka seda muu hulgas. Sisemine tunne, et asun õigel ajal selles paigas, kus pean asuma, ja teen seda, mida mul on tõesti vaja teha, ning saan sellest rahulduse. Sisuliselt annabki see elurõõmu. Ja siis vaatame ajale, mille veedame planeedil Maa, rahuloluga.

Mina olen muutuste vastuvõtmisel rahulolu, rõõmu ja kerguse poolt. On sisemine toetuspunkt, me toetume temale, aga mitte välistele asjaoludele. Sest välised tingimused muutuvad lausa sekunditega. Praegused kiirused on tohutud, aga on sisemine tugi – see pole jäik struktuur, ta on piisavalt paindlik. Toimides õiges olekus tunneme kergust.

Kutsun teid kõiki kursusel osalema. Soovin kõigile rõõmu ja nägemiseni juba 26. aprillil.

KOGU ÜRITUSEL ON SÜNKROONTÕLGE EESTI KEELDE.

Kursuse esimese, baasiosa toimumise aeg: 26. aprill 2020 11.00-14.00

Koht: zoom.us

Täpsem info Teet Korsten, tel: 5342 7812; mail: teet.korsten@gmail.com

Registreerumine ja info tasumise kohta SIIN

Seotud