Millised on maailma edukaima juhi meetodid?

Kes on maailma edukaim juht? Ilmselt loodus või täpsemalt elu ise, sest ta on siiani hästi hakkama saanud, sh loonud meiesugused olendid, kes lisaks looduse krooniks olemisele kujutame endast ülikeerukat süsteemi (meie keha 100 triljonit rakku tegutsevad hästi koordineeritult igal ajahetkel), mille käigushoimisega me oma pead väga ei vaeva.

Täpsemalt järele uurides joonistuvadki välja mõned põhilised mustrid ja põhimõtted, mille järgi looduses organismid ja ökosüsteemid toimivad. Inimkeha jälle näiteks võttes on ju selge, et igal rakul on korraga kaks eesmärki – olla ise terve ja et kogu organism oleks terve. Sama põhimõtet saame kasutada ka organisatsioonides – töötajate ind ja tervis tagab organisatsiooni edu ja vastupidi.

Teiseks me ei näe looduses eriti keskseid juhtimissüsteeme. Jah, meil on organismis närvisüsteem, aga see läbib kogu organismi ja on pigem infovahetuse võimaldajaks kui otsuste tegijaks. Inimorganisatsioonidesse tõlgitult tähendab see kui vähegi võimalik kõigi asjaosaliste osalemist otsustusprotsessides. Seda muidugi soovi korral. Ja see on võimalik, kuigi kõlab mõnevõrra utoopiliselt. Selleks ongi loovjuhtimise (osaleva juhtimise, kaasava juhtimise – heal lapsel mitu nime) meetodid.  

Avatud Ruum (Open Space Technology) võimaldab suurel hulgal inimestel lühikese aja jooksul (pool päeva kuni 4 päeva) väga tõhusalt läbi arutada hulgaliselt vajalikke teemasid, leida uusi lahendusi, moodustada huvil põhinevaid töörühmi jne. AR põhineb inimeste kirel ning isikliku vastutuse võtmisel tulemuse eest.

Ideeturg on formaat, mis annab mingi idee omanikele või ettevõtmise algatajatele võimaluse saada lühikese aja jooksul paljudelt inimestelt kontsentreeritud tagasisidet ning kaasa mõtlemist, sel moel ideed väga tõhusalt edasi arendades.

Ring on vorm, milles inimesed on kokku saanud aegade algusest saadik. Ringi üks olulisemaid fenomene on võrdsusprintsiip – kõik saavad võrdväärselt sõna ja nii saab väljenduda ning kuuldavaks see killuke tõde, mis igas inimeses olemas on. Iga liige ringis tunneb ennast olulise osana tervikust ja on valmis ka seetõttu panustama täie tähelepanuga.

Väestavad küsimused on inimest otseselt ja sügavalt puudutavad ning mõtlema panevad küsimused (mis mind huvitab, mis mind käivitab jne) ning kui on loodud aeg ja ruum nendele rahulikuks vastamiseks, siis on inimesel võimalus välja rääkida isiklikud potentsiaalid, mida ta ehk varem ei olegi sel moel teadvustanud.

Loovjuhtimine on nii kiirelt arenev juhtimisteooria kui komplekt praktilisi meetodeid, mida saab kasutada reaalsetes organisatsioonides erinevatel eesmärkidel.

Loovjuhtimine lähtub alusmõtetest, et:

  • organisatsioon on vaadeldav elava organismina;
  • organisatsioon on arenev ja kasvav, kui kõik tema osad end hästi tunnevad ning ühise terviku heaks panustavad;
  • organisatsioonis on peidus kollektiivne tarkus ning selle väljendumiseks on vaja luua soodus keskkond.

Eesti esimene loovjuhtimise koolitus toimub 2.-4. oktoobril Männiku Metsatalus Viljandi lähedal.

Kontakt:
www.loovjuhtimine.ee
loovjuhtimine.info@gmail.com
55570010

Seotud