Miks on seks paljude meeste jaoks kinnisidee?

Meie ühiskonnas on meeste jaoks kehtestatud üsnagi selged ja kitsad piirid, milline lähedussuhe on aktsepteeritav ja milline mitte. Erinevalt naistest on sõprade kallistamine või muul moel platooniliselt puudutamine paljude meeste jaoks pea võimatu – seda nähakse näiteks läbi homofoobia hirmuprisma või “pehmo” olemisena. Õnneks on see suhtumine vähemalt nooremal generatsioonil hakanud muutuma, kuid statistikat vaadates on naistevastane vägivald nii Eestis kui mujal siiski õõvastavalt suur. Meestel, kes on kasvanud inimliku läheduse ja puudutuste näljas, on suurem tõenäosus hakata seda lähedust nõudma vägivalla abil või tuimestama seda nälga sõltuvusega tööst, mõnuainetest vms. See aga võib tuua kaasa negatiivseid tagajärgi nii mehele endale, tema lähedastele, kui tervele ühiskonnale. Kuidas neid tagajärgi ennetada ja mehi paremini mõista, seda on analüüsinud mitmed tunnustatud psühholoogid ja nõustajad, vahendab Telegram.ee.

Kas oled kunagi olnud silmitsi olukorraga, et sulle tutvustatakse beebit, ilma sugu mainimata. Ehk oled tuttav ebamugavustundega, teadmata kas sulle vaatab vastu väike poiss või tüdruk? Me ei märka sageli, kui erinevalt me poisse ja tüdrukuid kohtleme ja kui erinevad on meie ootused nende käitumisele. Meil puuduvad oskused ja kogemused, kuidas suhelda inimestega, ilma soopõhiste eelarvamusteta. Beebieas ei ole soopõhised käitumiserinevused oluliselt märgatavad ning selles vanuses kohtleme lapsi valdavalt võrdselt. Kõik beebid võivad nutta ja kõigile pakutakse lähedust. Mida suuremaks laps saab, seda enam hakkame nende identiteeti vormima vastavalt nende soole. Ning see, kuidas tänapäeval valdavalt poisse kasvatatakse, loob tahes-tahtmata eeldused meeste emotsionaalseks nälgimiseks täiskasvanueas.

Kalduvust isolatsiooniks luuakse varajasest lapsepõlvest alates. Poistele õpetatakse olema iseseisvad ja “tugevad” – seda aga turvalise kiindumussuhte hinnaga. Kui neil on õnne kasvada mõistvate vanematega, kes julgustavad ka pehmemaid iseloomuomadusi, siis narritakse neid koolis “tüdrukuteks” ja “tallaalusteks”. Lähedased suhted teiste poistega tähendavad alati riski, et neid narritakse omasooiharateks ning see võib isegi vägivalda kaasa tuua. Ühiskondlik homofoobia on nii tugev, et poisid ei julge oma sõpru kallistada, samas kui tüdrukute vahel on see täiesti normaalne, lubatud ja isegi julgustatud. Poiste omavahelised suhted on valdavalt võistlevad – spordis, sõpruskondades ning hiljem näiteks üliõpilasi koondavates seltsides on vertikaalne hierarhia ning teist meest või vastasmeeskonda tuleb võita iga hinna eest.

Sõjaväeteenistust läbides, kus “poistest saavad mehed”, õpetatakse meestele omavahelist kontakti looma läbi üheskoos vägivallale valmistumise. Sisuliselt on see võrreldav sellega, kuidas suhestuvad omavahel tänavajõukude liikmed. Range vertikaalne hierarhia ning inimliku puudutuse ja läheduse halvustamine. See vägivallal baseeruv kogukond võib täita mõningal määral vajadust sõpruskonna ja kontakti järele, kui midagi paremat käepärast pole. Samas pakub see solidaarsust läbi kellestki teisest luuakse vaenlase kujundi loomise. Samuti tugevdab see hirmu, nii vastase kui samas grupis minu positsiooni ihkava kaaslase ees. Pealtnäha ollakse osa grupist aga sisemine isolatsioon aina suureneb. See on väga erinev tõeliselt võrdsest ja toetavast sõprussuhtest.

Pidev ja süstemaatiline inimliku kontakti keelamine, narrimine, homofoobia, omavahel võistlemine ja vägivallaks treenimine jätab poisid üksinda. Üksildus on üks sotsiaalsete tingimuste tagajärg, mida poisid kannavad täiskasvanuikka. See ei pruugi tingimata olla iga poisi elu, kuid kahjuks on see liiga paljude meeste reaalsus. Üksildus on esimene tingimus, mis loob baasi sõltuvuste välja arendamiseks, sealhulgas seksisõltuvuse.

Tunnete alla surumine

Laste jaoks on loomulik reaktsioon otsida abi ja lohutust, kui nad on silmitsi füüsilise või emotsionaalse valuga. Teise inimese armastav tähelepanu on vajalik selleks, et julgeksid kurbust ja valu tegelikult tunda ning siis sellest terveneda. Kasvades üles isoleerituna, ei julge poisid paluda emotsionaalset tuge. Neile edastatakse pidevalt sõnumit, et tunnete välja näitamine ei ole sobiv ja “tõelised mehed ei nuta”. Poistel ei lubata tunda hirmu, vaid julgustatakse tegelema erinevate “mehiste” aktiivsete aladega, mille puhul hirmu nähakse nõrkusena. Surudes alla hirmu, valu ja kurbust, vähendavad nad oma võimet üldse emotsioone kogeda, sealhulgas ka rõõmsaid tundeid. Nii aina suureneb lõhe teiste inimestega.

Lisaks emotsioonide alla surumisele õpetatakse meestele ka oma kehaga kontakti kaotamist. “Õiged mehed” ei kurda valu, väsimust, nälga ega külma. Poistele õpetatakse ignoreerima nende oma keha sõnumeid või isegi vigastusi ning jätkama sellise näoga, nagu poleks midagi juhtunud. Nii õpivad mehed töötama kurnatuse piirini ja üle selle, olgu tegemist vaimse või füüsilise tööga. Elus olemise ja enda keha tajumise sensuaalne tunne, oma meelte poolt edastatava info nüansirikas tabamine ning täiel rinnal hingamine on omadused, mida peetakse meeste jaoks ebasobivaks. Sensuaalsust asendab rutiin. Kaduma on läinud õrnus ja leebus, olles sündinud kehadesse, millel on imeline võime tajuda, oleme sunnitud ennast sulgema ja tuimust aktsepteerima.

Kas seks on lahendus?

Selline kirjeldus meeste kohta kõlab ekstreemsena, kuid see on kõigest ülevaade sellest, mida poistele ja meestele normaalsuse pähe õpetatakse. Me ei taha uskuda, et asjalood on nii halvad. Kui valdav enamus mehi suudab edukalt elada ja toimetada, kui halb see siis olla saab? Tõsiasi on see, et mehed on unustanud, mis tähendab tõeline kontakt oma kehade, tunnete ja enda lähedastega. Nad ei suuda enam ette kujutada, milline oleks nende elu siis, kui neid ei oleks varajasest lapseeast peale õpetatud isoleerima ennast intiimsetest kokkupuudetest ning oma enda tunnetest ja tajudest. On vaid üks võimalus, mil meestel on võimalik taas kogeda seda intiimsust, kirge ja sensuaalsust, mis muul ajal nende elust puudub – see on seks. Üks võimalus kogeda inimlikku lähedust, lubatud ja aktsepteeritud puudutusi. Siin aga tekib probleem – ainuke ühiskonna poolt tingimusteta aktsepteeritud läheduse vorm meeste jaoks on monogaamne seksuaalsuhe vastassoo esindajaga. See paneb seksuaalsuhted suure surve alla. Sarnaselt veesurvega, mis on seda suurem, mida kitsama avaga on kraan.

Teismeliste poiste jaoks on seksuaalsus magneetiline. Neid pommitataks pidevate visuaalsete sõnumitega läbi televisiooni, reklaamide ja porno “meheks saamisest”, pakkudes ideed, et elu suurt müsteeriumi on võimalik kogeda läbi seksi. Kultuurimütoloogias on iga “tõelise armastuse” loos viidatud sellele, et suhted luuakse seksi baasil ning seksuaalne külgetõmme võrdub armastusega. Seksuaalsust esitatakse kui meetodit, mille kaudu oleks ikka veel võimalik väljendada ja kogeda meie inimlikkuse peamiseid aspekte, mida on aeglaselt ja süstemaatiliselt meist välja harjutatud. Seks on tee tõelisele intiimsusele ning täielikule lähedusele, võimalust näidata välja armastust, õrnust ja haavatavust turvalises keskkonnas. See on võimalus tunda ennast hetkeks vähem üksi, nauding, kirg, elujõud ja põnevus on taas kättesaadavad.

See on põhjus, miks on paljude meeste jaoks seks pealtnäha kinnisideeks. Olles sündinuna sensuaalseteks olenditeks, kellel on piiramatu võime tajuda ja ennast ümbritsevate inimestega kontakti luua, on neid lapseeast peale suunatud neid võimeid alla suruma, oma kehasid ignoreerima ning kaasinimestest eralduma. Kui kõik need inimesele omased vajadused on kätketud seksi ja seksuaalsusesse, siis ei ole ime, et meeste jaoks saab see sageli olulisemaks, kui miski muu. Ning seks võib tõepoolest osutuda võimsaks armastust, naudingut ja lähedust pakkuvaks kogemuseks, kuid ainult selles ei piisa. Selleks, et tegelikult tagada meestele tõeline rahulolu ja elujõud igas elu aspektis, on vaja tervendada kasvatuse ja ühiskonna poolt seatud piirangute mõju.

Kirest kinnisideeni

Kujutle, et üks väga eriline võimeka ja kirglik inimene on aastate jooksul vähendatud poolunes kõndivaks olendiks, kes tunneb pidevalt, et miski on tema elus puudu. Ühel päeval märkab ta reklaamplakatil alasti kehasid ja lubadust, et “siin on saadaval kirg”. Ainuüksi võimalus kogeda enda sisemusest ärkavat tunnet, tormab ta impulsiivselt edasi, märkamata reklaami allservas peenikeses kirjas olevat hoiatust:

Kui sa järgid seda rada, ole valmis teel oma kire ärkamisele läbima kinnisideede maa. Tea, et enamik mehi jõua sellest läbi minna. Seks, mis näib olevat lahendus su üksildusele ja vaimsele surmale, hakkab neidsamu tundeid hoopis võimendama. Sa saavutad teise inimesega lähedasema kontakti, kui kunagi varem. Tundes, et see on turvaline, lubad endal tunda sügavat hoolimist, rõõmu ja kõiki naudinguid, mis on sinu sisse lukustatud olnud. Kuid mida lähemale sa liigud, seda enam hirmu tunned. Sa hakkad leidma viise, kuidas taas ennast sulgeda ja seetõttu hakkad ennast taas üksikuna tundma. Süüdistad partnerit või iseennast, et seks ei muuda sind selleks võimsaks, haavatavaks, vapraks ja vabaks inimeseks, kelleks sa oled sündinud. Olles aga saanud maitse suhu, kuidas seks sind ennast tundma paneb, hakkad otsima aina uusi võimalusi seda uuesti kogeda. Kuid ükskõik kui palju sa seksi koged, sellest ei piisa kunagi, et ei täita sinu tohutut vajadust armastuse ja läheduse järele. Sinu kirg saab määritud meeleheitega, need kaks sulavad kokku ja näivad olevat üks.

Seksist saab paljude meeste jaoks kiiresti sõltuvus. Nagu kõik sõltuvused, pakub see ajutist kergendust keerulistest asjaoludest, kuid süvendab ainult nende olude raskust. Isegi siis, kui mehel ei ole kommet kompulsiivselt üheöösuhteid jahtida, pornot vaadata või pidevalt masturbeerida, on siiski enam kui tavaline, et nad kujutlevad igapäevasituatsioonides kohatud naisi seksuaalses kontekstis. Püsival sõltuvusel on alati väga kindlad põhjused ning niikaua, kuni neile põhjustele ei ole tähelepanu pööratud, ei ole sõltuvusest tervenemine võimalik. Meeste “kontrollimatu” seksitung toob sageli kaasa selle, et neid peetakse ebausaldusväärseteks

Kompulsiivse seksitungi allasurumine on väga vale taktika – allasurumine on hoopis probleemi algpõhjus. Seks on üks väheseid hetki elus, kui meestel on veel lubatud tunda emotsioone ja tajuda oma kehas olemise rõõmu. Selle halvustamine, eitamine või mõne muu tegevusega maskeerimine blokeerib viimasegi elujõu allika. Selle kompulsiivse käitumise põhjuseid otsides leiame võtme kinnisideest vabanemiseks.

Oma tõelise inimsuse taasleidmine

Seksuaalsusega seotud kinnisideedest on võimalik vabaneda, kui taasleida meie inimeseks olemise kogemuse peamised aspektid – hoolivad suhted erineva vanuse, tausta ja sooga inimestega, enda keha sensuaalne nautimine, kirglik eneseväljendus, õrn armastus nii iseenda, kui teiste vastu, haavatavus ning vajadusel abi palumine ning saamine. Meeste emotsionaalne tervenemine eeldab seda, et nad loovad ja säilitavad lähedasi suhteid teiste enda poolt valitud meeste ja naistega, näidates neile inimestele oma tõelist mina. See eeldab ka seda, et mehed kolivad oma kehasse tagasi ja hakkavad sellest hoolima.

Selleks, et taastada oma tõeline inimsus on vaja taas leida oma tunded, kehad ja lähedased suhted. See aitab tõmmata piiri meeleheitest tekkinud kinnisideedele. Selleks, et oma inimliku loomuse sügavikud taas avastada, tasub teha järgmist:

Taasavasta intiimsus: alusta sellest, et pakud tingimusteta armastavat imetlust, mida säästsid seni ainult neile inimestele, kelle suhtes tundsid külgetõmmet, ka kõigile teistele erinevatele inimestele erinevates suhetes. Algata kümme uut sõprussuhet inimestega, keda sa ei oleks kunagi ette kujutanud lähedaste sõprade ja usaldusväärsete liitlastena. Kes on need inimesed sinu elus, kes on valmis pälvima sinu usaldust ja haavatavust? Usalda neid ja palu neil samaga vastata.

Lähedus teise inimesega ei oma piire, milliste hirmudega seisad silmitsi, püüdes inimestele lähemale minna? Jaga neid hirmusid ning palu abi, selle asemel, et püüda nendega omapead toime tulla. Räägi inimestele oma elus, millega sa tegelikult silmitsi seisad ning võta neid appi, et enda igapäevaellu tagasi tuua lähedased suhted.

Kui oled valinud, et sul on üks peamine partner, siis pea meeles, et olenemata sellest, kui tugev on teie suhe, mitte ühegi inimese jaoks ei piisa lähedusvajaduse täitmiseks vaid ühest inimesest. Sinu loomuses on soovida lähedasi suhteid kõigi inimestega – lähedussuhteid, millel enamasti ei ole seksiga mitte midagi pistmist. Meil on veel palju võimalik avastada selles vallas, mis tunne on omada suurt hulka erinevaid lähedasi suhteid oma elus.

Taasavasta tunded: see kirglik intensiivsus, mida sa oled säästnud vaid seksuaalsuhete jaoks, võib vallanduda igas elu valdkonnas. Mis veel peale seksi sütitab sinus nii suure kire? Milliseid unistusi ja soove peaksid oma elus taas sütitama, et põleda iga päev nii ereda leegiga? Võta endale uusi väljakutseid, mille tõttu on igal hommikul ärkamine täidetud põnevuse, imetluse ja maagiaga.

Laienda arusaama sellest, kes sa enda arvates oled. Kaeva üles ammu peidetud tunded ja lase need vabaks. Nuta tõelisi pisaraid ja naera kogu südamest, värise hirmust ja itsita ebamugavustundest, mürista meelepahaga selle ebaõigluse üle, millega sind on haavatud, ära pelga nutta õrnast imetlusest meie eksistentsi ilu üle. Me vajame üksteise tuge, et neid imelisi tunded kogeda, nii et palu endale kogu seda armastust ja tähelepanu, mida vajad. Sest sa tõepoolest vajad seda. Me ei saa üksi hakkama ja see ei oleks algusest peale pidanud vajalik olema.

Taasavasta oma keha: sensuaalne nauding on meile sünniga kaasa antud õigus ning seda on võimalik kogeda tuhandel erineval moel peale seksi. Võta kingad jalast ja kõnni paljajalu murus, mudas ja vihmas. Õpi hingama vabalt, nii et iga hingetõmme meenutab sulle, et oled just praegu täiesti elus!

Tantsi, leides ja vabastades endast liikumine, nautides seda suurepärast organismi, mis sa oled. Puuduta oma keha vabalt ja sagedasti, äratades oma tajud. Rõõmusta oma lihaste liikumise üle, tunneta linade puudutust nahal, minnes voodisse puhkama, taju jaheda vee mõju oma näol ning mis tunne on seda juua. Arenda suuremat teadlikkust toidust, mida sa sööd, mitte ainult maitse osas, vaid ka selle osas, milliseid tajusid see peale söömist sinu kehas tekitab.

Mida oleks vaja, et sa võtaksid aja maha ja märkaksid, kui palju tajusid on sinu teadvusele igal hetkel kättesaadavad. Taasavastades oma tajusid ning su lõputut loovat liikuvust, mängi nagu väike pois, kellele keegi ei õpetanud, kuidas mängida.

Kinnisideest kireni

Ei ole ime, et seksist saab kinnisideed, kui see on meie peamine kontakt tunnete, naudingu ja armastusega. Õnneks on lapseeas õpitud käitumist võimalik alati ümber õppida. Iga omadus, mille oleme kaotanud, on taasleitav. Selle asemel, et koondada kirge kitsalt vaid seksis, on võimalik elada terve elu kirglikult. Iha läheduse järele, mida on segi aetud seksuaalse ihaga, võib motiveerida meid looma lähedussuhteid kõikjal. Kui täidame oma elu kogemustega, mida varemalt ootasime vaid läbi seksi, on meie elu rikkamad ning ka meie seksikogemuse läbivad transformatsiooni. Kui seksuaalne iha ei sisalda enam meeleheitlikkust, tungivust, üksildust ja hirmu, siis võib olla seks rõõmust inspireeritud ning seksuaalsuhted terved ja terviklikud. Kui seks on üks võimalus paljudest, kogemaks lähedust, siis on võimalik seda palju rahulikumalt võtta.

Seks võib olla intiimsuse kaunis pühitsemine ning armastuse väljendus, võimalus terveneda, aeg mängida lapseliku entusiasmi ja elujõuga. Seksi on võimalik eraldada kõigist neist omadustest, mis selle juurde ei kuulu. Ning see ei pea olema ainuke allikas läheduse jaoks. Reisides läbi kinnisideede maailma, jõuame välja rikkama ja täiuslikuma elu juurde, kus kirel on iga päev mitmeid uusi vorme ning meil on sügavad ja tähendusrikkad suhted. See on meeste jaoks uus paradigma, mis on uurimiseks avatud.

Allikas: Seksimise kunst ja teadus: mees, porno ei ole seks!

Mida naine peaks teadma mehe seksuaalsuse kohta?

Mis peitub meie seksuaaltungi taga?

Vaata lisaks kirjastuse Pilgrim poolt välja antud raamatuid “Mina olen mees” ja “Tõelise mehe tee”.