Maagilised numbrid: 3 ja 7 maailma müütides ja vaimsuses

Inimkond on iidsetest aegadest peale uskunud numbrimaagiasse ning omistanud osale numbritest ja nende kombinatsioonidele suuremat tähendust kui teistele. Tuntuimad numbrid, mille ümber salapära kassikangast kootakse, on kolm ja seitse, vahendab Telegram.ee.

Rahvajuttudes tuleb teaduspärast teatud tegevusi sooritada kindlasti kolm korda, kasutatakse kolme või seitsme õe või venna motiivi, omatakse kolme võlueset, minnakse seitsme maa ja mere taha jne. Allpool tuuakse välja kolme ja seitsme mõned tuntumad müstilised tõlgendused.

Jumalikud triaadid ehk kolmest koosnevad grupid


Enimtuntud näide kolmese grupi kasutamisest on kristlusest tuttav Isa, Poeg ja Püha Vaim. Samas oli ka muistses Egiptuses püha kolmik Osiris, Isis ja Horus; tuntud on iidne druiidide kolmik Beli, Taran ja Esus; Kreeka kolm jumalat Zeus (taeva valitseja), Poseidon (merejumal) ja Hades (allilma valitseja) ning nende Rooma vasted Jupiter, Neptun ja Pluto; hinduismis on looja Brahma, hoidja Višnu ning hävitaja Šiva.

Egiptuse Isise, Osirise ja Horuse kolmainsus on seotud templirüütlite orduga ning Ristija Johannesega. Templirüütleid süüdistati inimpea “kurja” kujutise, Baphometiks kutsutud nikerdatud pea reliikvialaeka kummardamises. Kirjelduste järgi olid sellel vastamisi paiknevad kaks nägu, mõnikord räägiti ka kolmandast näost, mis oli keskele paigutatud. Mõne sõnul oli Baphometil nii naise kui ka mehe nägu. Kui sellel oli kaks nägu, siis on tõenäoline, et sellel olid vastamisi naise ja mehe nägu, mis aga viitab sellele, et see tehti Rooma kahenäolise jumala Januse järgi, kes on uute alguste ja lõppude, spirituaalsete väravate jumal. Janus oli ka muutuste, ühest olukorrast teise ja ühest maailmast teise minemise jumal, mis viitab sellele, et vastandite vahel asuv keskpunkt on värav.

Baphometi kuju põhineb iidse Egiptuse kolmainsustel (sealhulgas eelmainitud Osirise, Isise ja Horuse triaadil). Need kolme näoga kujutised sümboliseerivad teadvuse kolme jõudu – positiivset, negatiivset ja neutraalset – isegi kui keskpunkti ei ole kolmanda näo abil selgelt ära märgitud. Selle taga võib peituda androgüünsuse alkeemilise sümbolismi mõte – mehe ja naise vastandite ühtsus. Meesjumalat (peajumalat) on läbi aegade peaaegu alati seostatud päikese või taevaga ning naisjumalat kuu või maaga. Nende jumaluste liidust sünnib “Päikese poeg” ning kolmainsus ongi loodud. Hiljem muutus Baphomet muu hulgas ka satanistlikuks sümboliks, millele seksuaalsusega seotud rituaalides omistati suurt rolli.

Kolm juveeli

Triaad on põhinenud ka aju kolmel osal. Jainismi pühas raamatus on öeldud, et inimene peaks kiirgama kolme juveeli valgust. See tähendab, et selleks, et näha valgust – saada valgustatuks – peame kasutama “kolme juveeli”. On tõenäoline, et need kolm juveeli esindavad aju kolme osa: käbikeha, ajuripatsit ning taalamust.

Need kolm juveeli olid ka kolm kuldset õuna, mis olid Kreeka Hesperiidide aia müüdis puu otsas, mida valvas Ladoni-nimeline madu. Puu on seitsmetasemeline puu või redel, mis esindab selgroogu. Druiidide jaoks sümboliseeris seda sama triaadi tammepuu puuvõõriku kolm valget marja – elupuu jumalad ning hinged puu sees. Budistlikus usundis on samuti kolm juveeli, mis vabastab meid ümbersünnist materiaalselt tasandilt. Pühitsetu ütleb: “Ma lähen pelgupaigaks Buddha juurde (algataja), Dharma juurde (õpetused, Buddha sõnad) ning Sangha juurde (pühitsetu kui keha).” See on teekond valgustatuseni: isa, poeg ja vaim. Kolm juveeli, õuna või marja vastavad isase (käbikeha) ja emase (ajuripats) vastanditele ning kõige olulisemalt neutraalsele punktile (taalamus), kus need kaks ühendatakse üheks.

Arvatakse ka, et kolmainsuse kontsept ja kõik, mis on sellega seotud, on pärit kollektiivsest teadvusest.

Seitse on universumi või makrokosmose sümbol, mis on numeroloogias ühenduses ideaalse inimesega. See on ka number, mida seostatakse Emakese Maaga, kaitse, ideaalsuse, külluse ja viljakusega.

Mis veelgi olulisem, seitset peeti oluliseks valgustatuse kogemuse protsessis. Seitsmest kolm osa tähistasid taevalikku ning neli maist ja inimlikku. Ainult koos said nad ühineda seitsmeks. Teisisõnu, inimene ronib puud või redelit mööda – nelja madalamat tšakrat seostatakse välimise materiaalse maailmaga – et jõuda kolme organi või jõukeskuseni peas, mida seostatakse sisemise vaimse maailmaga. Tšakrate süsteem on müütides, legendides ja müstilistes ning vaimsetes süsteemides esinevate seitsmete tähtsuse ülim allikas.

Seitsme maagia

Seitse tšakrat peegeldavad teadvuse ja eksistentsi seitset taset. Nende tasemete reaalsuse limiiti saab demonstreerida tüki paberiga, mida ei saa üle seitsme korra pooleks voltida. Seitse algelist värvitooni segunevad, et luua valgusspektris valge. See on sarnane kundalini ärkamisega, pea keskel plahvatava ereda valge valgusega.Muusikas on skaalas seitse nooti. Aatomis on seitse elektroni orbiiti. Nädalas on seitse päeva. Maailma loomine toimus seitsme päevaga. Katoliku kirikus on seitse sakramenti.

Teatakse seitset voorust ja seitset surmapattu. Jeeus ütles viimased seitse sõna. Gospelid jäädvustasid Kristuselt seitse “sõna” või avaldust, kui ta oli ristil, enne tema surma ja ülestõusmist. Rist on šamaanide maailmapuu või maailma kese ning seega ka inimese selgroog. Rääkides ristilt seitse korda, sümboliseeris ta seitset tšakrat ning nende seitsme kulminatsioon on “teeselda surma” – kogemus, mis viib ülestõusmise ehk valgustatuseni.

Neitsi Maarjal oli seitse rõõmu ja seitse kannatust. Joosua kõndis Jeeriko ümber seitse korda, enne kui selle müürid langesid. (Jeeriko oli mõnedel andmetel esimene tsivilisatsioon ning koduks suurele šamaanide hõimule.)

Seitse taevast (Koraan, Piibel, Eenoki raamat, šamanistlikud ja druiidide uskumused).”Seitsmenda poja seitsmes poeg” pidavat mitmete traditsioonide kohaselt omama suuri ravi- ja vaimseid võimeid.

Indiaanlased otsustasid tähtsate tegude üle lähtuvalt selle mõjust “seitsmendale põlvkonnale”. Seitse sammu taevani – populaarne uskumus, mida võib näha kunstlikel kalmetel nagu tsikuraatidel ja püramiididel ning mis põhineb šamanistlikul maailma mäel või ürgsel loomise kalmel.

Kreeka seitse tarka meest. Inimkonna seitse ajastut. Iidsete uskumuste järgi on meil seitse aistingut. Need on klassikalistel aegadel seitsme planeedi mõju all. Tuli liigutab, maa toob tundmise, vesi annab kõne, õhk maitsmise, udu nägemise, lilled kuulmise ja lõunatuul lõhna. Tuntakse seitset maailmaimet. Islamis on seitse tarkusesammast. Seitse tarka meest olid ka iidses Sumeri kultuuris ja mujalgi. Seitse tarka meest erinevates kultuurides sümboliseerisid seitset tšakrate taset ning nende lõplik jumalikustamine jumalateks viitab inimese jumalikkuse saavutamisele läbi iga taseme tõusmise ning valgustatuseni jõudmiseni. Jaapanis oli seitse õnnejumalat.

Allikas: Telegram.ee

Seotud