Kuidas vältida konflikte: head nipid tülikate inimestega toime tulemiseks

Konfliktidele arukalt lähenemine ei ole nii lihtne, nagu paistab. Vahel ei tunne sa end rahuliku, ratsionaalse või eelarvamustevaba inimesena. Nii töökohal kui ka teiste suhtlusgruppide puhul tuleb tegemist teha erinevate inimestega – neil kõigil on erinev iseloom, intelligents ja loovus. Neil inimestel on oma isikupära, suhtumine, tujud ja probleemid ning nad kannavad seda kõike endaga alati kaasas. Kuidas siis ikkagi vältida konflikte ja säilitada hea läbisaamine?

Tülikate inimestega suhtlemisel on äärmiselt oluline, et püsiksid rahulikuna ega erutuks üleliia, muutuks emotsionaalseks ega kaotaks enese üle kontolli. Psühholoog William James selgitab:”Tegutsemine on küll näiliselt tunnete tulemus, aga tegelikult käivad teod ja tunded koos. Kui reguleerime tundeid, mis on meie tahte otsesema kontrolli all, suudame reguleerida ka tundeid, mida tahe kontrollida ei saa.”

Teisisõnu muutud rahuliku ja ratsionaalse inimese tegude matkimisega ka ise rahulikuks ja ratsionaalseks. Kui tegutsed nagu eelarvamusteta inimene, siis kaotad ka tegelikult eelarvamused. Otsekui võluväel peegeldab seda käitumist ka sinu suhtluskaaslane ja võtab omaks needsamad tunded.

Milliseid tegusid siis oma suhtlusstiili mugandada:

Loe enne kõnelemist kümneni (muidugi ainult mõttes).

Räägi tasase häälega.

Kasuta lahtist kehakeelt.

Hoia kindlat silmsidet.

Naerata, kui see on kohane.

Püsi sobival kaugusel.

Hoia keha erksas asendis kergelt ettepoole kummardudes.

Ära sega vahele.

Kui tead, et ees seisab keeruline olukord, siis enne ühegi sammu astmist:

Ergasta aju. Hooma kõiki mõtteid ja tundeid ning kirjuta need sõnumisse või meili, aga ära seda kellelegi saada.

Küsi tagasisidet. Kirjelda olukorda kellelegi erapooletule ja küsi tema ausat seisukohta.

Ergasta keha. Lahku töö juurest ja mine jalutama või tegele muu kehalise tegevusega.

Mõtiskle. Hinda olukorda teise inimese vaatenurgast ja mõtle, kuidas sina sellele kaasa oled aidanud.

Maga välja. Vaata oma märkmed või meil hommikul üle ja otsusta, kas olukord on sinu energiat väärt või tasub sellel minna lasta.

Vali lahingud õigesti. Lase olukorral minna või seisa sellega vastamisi. Räägi tasase häälega, kasuta lahtist kehakeelt ja pista esitluse vahele mõni nali, kui see on kohane.

Pea meeles, et sul tuleb töötada selliste inimestega koos ning ära teenida nende austus ja usaldus, kuigi nad võivad olla negatiivsed ja tõrkuvad, käituda kohatult ega pruugi sulle meeldidagi. Sa ei tohi kunagi vihale järele anda ega kaotada rahulikku meelelaadi.

Allikas: Dale Carnegie “Kuidas luua edukaid suhteid“, kirjastus Pilgrim

Seotud