Kuidas elada üle maailma lõpp?

Kuigi maailmalõppu ei paista kuskilt, tajuvad paljud, et midagi suurt on toimumas. Juba käimasolevad protsessid puudutavad eelkõige kõige tundlikumat osa inimkonnast, kes võivad olla tunnistajaks oma senise maailmapildi ja enesetaju kokkuvarisemisele.

See eelkõige inimteadvuses aset leidev muutus ei ole seotud uute uskumuste ega tõekspidamistega, vaid sellest kõigest loobumisega. Senisest inimkonna vaimsest arengust eristab praegu aset leidvat asjaolu, et see ei ole nö vabatahtlik. Seetõttu muudab oma tahte abil sündmuste mõjutamine protsessi vaid valulikumaks. Toimuva mõistmist raskendab asjaolu, et varem oli tahte- või mõttejõud meie parimaks sõbraks ja kaitsjaks. Niivõrd põhjapaneva ja keeruka vaimse ülemineku kohta on avaldatud väga vähe kergesti loetavat eestikeelset kirjandust. Hollandi päritolu teadusfilosoofi taustaga tervendaja ja selgeltnägija Pamela Kribbe on aastast 2002 saanud sõnumeid Jeshua nimeliselt energialt. Tema kanaldused, mis on nüüd kättesaadavad ka eesti keeles, on suurepäraseks teejuhiks selles üleminekuprotsessis.

Üleminek egoteadvusest südameteadvusse on tinglikult jaotatud nelja etappi:

1.

Rahulolematus sellega, mis egopõhisel teadvusel pakkuda on: igatsus “millegi muu” järgi: lõpu algus.

“Ego etapp hakkab lõppema kui hing mõistab, et ta kordab üha uuesti ja uuesti samade tegude ja mõtete tsüklit. Ego kaotab oma jõu kui hing tüdineb ja väsib võitlemast ikka ja jälle kaduva nimel. Hing hakkab kahtlustama, et mängureeglid on eksitavad ja et tegelikult ei olegi võimalik midagi võita. Tasahaaval hakkab ta kontrollist loobuma.”

2. Egoga seotud emotsioonide ja tunnete teadvustamine: lõpu keskpaik.

“Teises etapis üleminekul egost südamesse on kõige olulisem tahe mõista oma sisemist valu: seda aktsepteerida, mõista selle päritolu ja lasta sel olla. Kui sa suudad vaadelda hirmu, mis on kõigi egopõhise teadvuse avaldumisvormide aluseks, oled sa sisenenud südamepõhisesse teadvusse.”

3. Vanade egopõhiste energiate surra laskmine iseendas: uueks Endaks saamine: lõpu lõpp.

“Tõeline loovus ei baseeru sihikindlusel ja tahtejõul, vaid avatud südamel. Olla vastuvõtlik uue ja tundmatu suhtes on määrava tähtsusega tõelises loomises. Üks võti tõelise loovuse juurde on võime teha mitte midagi: hoida end tagasi tegutsemast, määratlemast ja keskendumast. See on võime panna oma teadvus täielikult vastuvõtlikku seisundisse. Üksnes läbi teadmatuse, asjade avatuna hoidmise, võid sa luua ruumi, kuhu saab siseneda midagi uut.”

4. Südamepõhise teadvuse ärkamine, motiveeritus armastusest ja vabadusest; teiste aitamine üleminekuprotsessis.

“Olles ühenduses Jumalaga iseendas, tunned sa nagu oleksid astunud välja duaalsusest, olles samal ajal täielikult kahe jalaga Maa peal. Selles seisundis on sinu teadvus täidetud sügava kuid vaikse ekstaasiga: seguga rahust ja rõõmust. Sa mõistad, et sa ei sõltu mitte millestki väljaspool iseennast. Sa oled vaba. Sa oled täielikult maises ilmas, kuid sa ise ei ole see maailm.”

Loe lähemalt:jeshua.net/ee/

Jeshua sõnumid on kättesaadavad paljudes maailma keeltes, sh inglise ja vene keeles. Eestikeelseid tõlkeid lisandub jooksvalt.

Allikas:vikerkaarelood.kengo.ee

Seotud