Konstellatsiooni Koolituskeskus – innovaatiline kool, mis pakub Eestis esmakordselt psühholoogilise suunaga konstellatsiooni õpet

Kaasaegne maailm ja kiirelt muutuv vaimse tervise maastik nõuab süvendatud teadmisi ja ettevalmistust, et pakkuda adekvaatseid lahendusi ja toetust. Eesti koolitusmaastik on saanud ühe uue haridusasutuse võrra rikkamaks, mis pakub põhjalikku õpet konstellatsiooni valdkonnas.

Konstellatsiooni Koolituskeskus on uus kool, mis arendab innovaatilist suunda perekonstellööride väljaõppes. Hariduse keskmes on psühholoogiline ja terapeutiline lähenemine, mis tähendab, et lisaks klassikalisele konstellatsiooniteooriale on õppekavas moodulid psühhiaatriast, kliinilisest psühholoogiast, pereteraapiast, psühhoanalüütilisest arenguteooriast ja IOPT traumakäsitlusest. Sellist suunda ei ole varem Eestis õpetatud, kuigi tegemist on kasvava trendiga kõikjal maailmas.

Õppetegevus sai alguse tänavu aprillis, mil toimus esimene sissejuhatav moodul, kus räägiti põhjalikult konstellatsiooni filosoofiast, juurtest, põhiprintsiipidest ning sellest, mis kuulub konstellatsioonile ning mis on juurde laenatud. Nüüd on avanenud võimalus veel paaril inimesel liituda õppegrupiga alates teisest moodulist, mis algab 6. juunil. Sel puhul saab esimese mooduli läbida iseseisvalt video vahendusel ning alates juunist ühineda õppetööga grupis.

Konstellatsiooni Koolituskeskuse tugevus on psühholoogiline ja terapeutiline õppesuund ja laiapõhjalised teadmised, millega konstellöör saab rohkem ära teha. Kooli asutajad Karin London ja Ada Kesonen on pikalt töötanud nii konstellööri, terapeudi, coachi kui superviisorina ning saavad oma kogemuste põhjal kinnitada, et just mitmekülgsed teadmised ja erinevate oskuste kombineerimine on võtmeteguriks kvaliteetse teenuse pakkumisel. Probleemid, millega inimesed abi otsivad, on juba eos väga mitmetahulised ja peegeldavad seda komplekssust, millega tänapäeva ühiskond ja vaimse tervise maastik tegeleb. See aga suunab omakorda spetsialiste olema vastaval tasemel, et pakkuda teenust, mis on professionaalne ja vettpidav. Samuti võidab sellest klient, kes ei pea enam nii suure tõenäosusega külastama mitmeid tegijaid, vaid saab oma väljakutsetele toetust metoodikast, mis kombineerib konstellatsiooni ja teraapia võtted.

Koolituskeskuses saab omandada terapeudi või spetsialisti taseme. Mõlema suuna õpe hakkab toimuma põhiliselt ühes grupis, vahel ka kahes eraldiseisvas. Samas grupis viibides saab õppija näha, kuidas ühele ja samale situatsioonile läheneb spetsialist ja kuidas terapeut.

Uues koolituskeskuses on esmakordselt konstellatsiooni õppe eeltingimuseks spetsialisti taseme puhul kõrgharidus (vabalt valitud valdkonnas) ja terapeudi taseme puhul magistrikraad (sotsiaal-, haridus-, meditsiini- või psühholoogia valdkonnas). See tugineb Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni koolitusstandarditel ning on teisalt seotud asjaoluga, et terapeutilise kvalifikatsiooni omandamisel ja spetsiifiliste teadmiste sünteesimisel mängivad olulist rolli põhjalikud teadmised psühholoogiast ja psühhopatoloogiast. Vaid nii saab tagada kvaliteedi ja professionaalsuse konstellööride hulgas ning suurendada koostööd teiste vaimse tervise instantside vahel, nagu see paljudes riikides juba täna ka edukalt toimib.

Selline uus suund ja õppetingimused on tekitanud nii konstellööride kui teiste huviliste hulgas rohket arutelu. On neid, kes on uue korralduse poolt, aga ka neid, kes sellele vastu seisavad. Siiani on konstellööriks õppimine tuginenud põhimõttel, et see on kättesaadav kõigile ega nõua eeltingimusena muud haridust – nii nagu mitukümmend aastat tagasi on sätestanud konstellatsiooni üks looja Bert Hellinger. Ent kaasaegne maailm ja kiirelt muutuv vaimse tervise maastik nõuab süvendatud teadmisi ja ettevalmistust, et pakkuda adekvaatseid lahendusi ja toetust.

Konstellatsiooni Koolituskeskuse õppekava koosneb 17 moodulist ning õppeprotsessi on kaasatud mitmed tunnustatud õppejõud nii Eestist kui mujalt maailmast. Õpe kestab 2 aastat ja 10 kuud ning kavas on ka rohkelt praktikat, et õppija saaks omandada küpsed teadmised ja oskused, mida oma praeguses ametis rakendada või alustada konstellööri tööd eraldiseisvalt. Samas võib õppija motivatsioon olla ka puhtalt enesearenguga seotud, et õppida paremini tundma oma peresüsteemi ja dünaamikaid.

Õpe koosneb järgnevatest moodulitest: pere – ja suguvõsasüsteem, süsteemne intervjuu; konstellatsiooniväli; peresüsteemi düsfunktsionaalsed dünaamikad ja interventsioon; süsteemse mõtlemise algorümid ja dünaamikatest vabastavad laused; kiindumusteooria ja psühhoanalüütiline arenguteooria; psühhiaatria ja konstellatsiooni kokkupuutekohad; kliinilise psühholoogia ja konstellatsiooni kokkupuutekohad; pereteraapia, paarisuhe ja konstellatsioon; trauma konstellatsioonis; tunnetele fokusseeritud konstellatsioon; teemade konstellatsioon, sh ema ja isa teemaga töötamine; haiguste, leina ja surmaga töötamine konstellatsioonis; individuaalne konstellatsioon; supervisioon; konstellööri tööeetika, tööriistakast ja õpingute kokkuvõtted ning praktilise lõputöö läbiviimine. Detailsemalt saab kõigi moodulite kohta lugeda kodulehel.

Õppejõududest annavad edasi oma teadmisi psühholoogiaprofessor Franz Rupert, konstellatsioonide õpetaja ja superviisor Olga Knjazeva, pere- ja organisatsioonikonstellöör Maire Taska, konstellatsioonide õpetaja ja süsteemse pereteraapia terapeut Tiiu Bolzmann, psühholoog ja pereterapeut Küllike Lillestik, pere- ja organisatsioonikonstellöör Kristel Rannamees ning kooli asutajad konstellöör, superviisor, terapeut Karin London ja konstellöör, psühholoog, coach, superviisor Ada Kesonen.

Põhilised õpiväljundid on loengud, grupitööd, konstellatsioonid ja harjutused. Pärast iga konstellatsiooni toimub põhjalik protsessianalüüs: miks ja mida konstellöör tegi, milline on mõju kliendile, millised on grupi tähelepanekud. Õppe jooksul saab iga osaleja vähemalt ühe isikliku konstellatsioonitöö õppeprotsessi osana. Õpe toimub grupiteraapia põhimõtetel.

Konstellatsiooni Koolituskeskus ootab õppima kõiki, kes soovivad omandada süvateadmised konstellatsioonist, selle kasutamist ja inimeste toetamist. Tingliklikult võib liigitada praegused konstellatsioonide suunad Eestis kolmeks – teraapiline, klassikaline ja esoteeriline. Konstellatsiooni Koolituskeskus seisab oma väärtustega kahe esimese suuna eest ning õpetab ja annab edasi vastavaid teadmisi. Terapeudi tase on teraapiline konstellatsioon ning spetsialisti tase klassikaline suund.

Koolituskeskuse õppegruppi iseloomustab tugev ja mitmekülgne kooslus. Kokku on saanud erinevate elualade inimesed, kes loovad üheskoos toetava ja innustava teekonna. Õppeprotsessi mõjutab suurel määral kokku tulnud inimeste dünaamika ning esimese mooduli järel on osalejad andnud väga hea tagasiside nii ühiselt loodud õhkkonna kui grupi toimimise osas.

Kooli asutajad Karin London ja Ada Kesonen on laiade teadmiste ja mitmekülgsete professionaalsete kogemustega. Karin on töötanud koolitaja, õppejõu, superviisori, coachi ja terapeudina 26 aastat. Tema taust on eripedagoogika ja majandus (MBA), psühhodraama, pere- ja organisatsiooni konstellatsioonid, NLP ja psühhoanalüütiline arenguteooria. Ada on psühholoog, konstellöör, coach ja superviisor. Tema hariduslik taust on sotsiaalteaduste magister, NLP ja pere- ja organisatsiooni konstellatsioonid.

Kool võtab sel korral veel vastu paar kiiret reageerijat, kes saavad õppetööga alustada 6. juunil ning enne seda läbida eelneva materjali video teel. Küsimuste ja lisainfo korral saab ühendust võtta ning kursusele registreeruda siin .

Fotol Ada Kesonen, Karin London (foto:erakogu)

 

 

Seotud