Konflikt ja sildistamine: miks on sildistamine ohtlik?

Konfliktid kuuluvad paratamatult elu ja inimeseks olemise juurde. Vastuolud ja vastasseisud võivad avalduda inimeses enda sees, kahe inimese suhtes, inimgruppide vahel või ka laiemalt riikide vahel. Sildid, mida üks osapool kasutab teise kohta, väljendavad konflikti arenguastet. See, kelleks või milleks teist nimetatakse, annab tunnistust, kui kaugele on konflikt jõudnud.

Sa oled tuulelipp! Sa oled vana lehm! Tõbras! Idioot! Täielik luuser! Saatana sigudik! Ta on inimkõnts!

Tõnu Lehtsaar ütleb: “Sildistamisel on otsene mõju konflikti arengule. Sildistamisel liigutakse kirjeldavast sildist hävitava nimetuse poole. Alguses on soov heita varju, siis teha haiget ja lõpuks hävitada. Võib kergesti juhtuda, et mingist hetkest ei juhi meie enam konflikti, vaid konflikt juhib meid. Sildid eskaleerivad konflikti ja segavad osapooltel teineteisega läbi rääkida ning lahendust leida. Silt otsekui asetub osapoolte vahele ega lase neid enam teineteist näha ega kuulda. Sildil on ka see omadus, et me justkui tahame teist sellega paika panna.

Kurb tõsiasi on, et sageli ei mõjuta silt mitte niivõrd teist, vaid hoopiski meid endid. Kord käiku lastud silt sunnib meid sildikohaselt käituma. Meil on raske teha koostööd luhvtivendade, mökude ja intrigaanidega. Meie oma sildilooming võib hakata meie koostöövõimet piirama.”

Sugugi mitte alati ei ole võimalik konflikte vältida – erinevate huvide, vajaduste ja väärtushinnangute puhul läheb sageli tüliks. Aga siiski on võimalik vähemalt püüda konflikte konstruktiivselt lahendada. Sildistamisest hoidumine aitab hoiduda konflikti eskaleerimist. Konflikti haldamise ja konfliktist tuleneva stressi talumise oskus on vast üks kõrgemaid inimmõistuse näitajaid.

Tänane saade on konfliktist ja sildistamisest, mida inimesed konflikti sattununa harrastavad. Miks on sildistamine nii ohtlik?

Saatekülaline on religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar.

Kuidas kujuneb inimese seksuaalsus?

Paarisuhte ABC: peamised kõrvalsuhete tüübid on aeglustaja ja kiirendaja ehk nagu piduri- ja gaasipedaal

Keerulised suhted õdede-vendade vahel

Seotud