Kas tõesti sellised need mehed ongi!?

Selleks, et elada õnnelikus suhtes oma mehega, peab teda mõistma. David Deida raamatu “Sellised need mehed ongi” abiga orienteerud meeste hingemaastikul paremini ja enesekindlamalt ning avastad enda jaoks uusi nüansse, mis rikastavad teie suhet.

Mis teeb mehest täiusliku partneri?

Kõigil meil on vigu. Täiuslikku partnerit ei ole olemas. Ükski mees ei ole iialgi võimeline täitma kõiki sinu ootusi või armastama sind täpselt nii, nagu sina tahaksid. Ei ole ole­mas muinasjutuprintsi valgel hobusel, kes tuleb su ellu ja sa tunned end elu lõpuni seitsmendas taevas.

Kui sinu eesmärgiks on arendada eneses võimet armastada ja olla armastatud, siis on sulle täiuslik partner see, kes on pühendunud samale eesmärgile. Tal võib olla mitmesuguseid füüsilisi või iseloomu vigu. Tal on peaaegu kindlasti omad tõkked, mis tal täielikule intiimsusele jõudmiseks ületada tuleb. Aga kui ta usaldab oma arenemisvõimet ja on valmis õppima, kuidas oma südant rohkem ja rohkem avada, siis tema ongi see õige ja täiuslik partner.

Kuidas äratada oma mehes kirge?

On olemas mitmeid võimalusi, kuidas mehed ja naised võivad teineteises äratada täielikke seksuaalseid tunnusjooni. Nende abil võid sina virgutada tema mehelikku energiat ja tema sinus naiselikku energiat esile kutsuda. Need tegevused rajanevad põhimõttel, et naiselik ja mehelik energia toimivad magnetina. Üks kutsub esile teist. Mõlemad äratavad oma vastandi.

Kujuta endale ette uskumatult kirglikku, tugevat, tundelist, humoorikat ja intelligentset meest sinu juurde kõndimas, sul­le sügavalt silma vaatamas ja siis sinu ümbert kinni võtmas. See võtaks su jalust nõrgaks. Sellise mehe lähenemine ei tekitaks sinus soovi teda omakorda jalust rabada. Tema mehelik energia ei ärata sinus sinu mehelikku energiat. Tegelikult äratab tema mehelikkus sinus naiseliku minestuse. Selline on polarisatsiooni põhimõte. Kummalgi poolel on jõud esile kutsuda oma vastand. Kasuta neid põhimõtteid ja aita oma mehel tema seksuaal­set loomust tugevdada. Kui sa elustad eneses oma äärmusliku naiseliku energia, siis see äratabki temas meheliku energia, jõu ja kire.

Miks mul hakkab igav meestega, kes tunduvad turvalised?

Meis kõigis leidub tõkkeid, mis takistavad meil jõuda meie ja meie partnerite meheliku ja naiseliku energiani. Sellepärast valime me endale tihti partneri, kes tundub turvalisena. Näiteks kujuta ette naist, kes tunneb ennast paremini oma mehelikus kui naiselikus energias. Tema valib endale tõe­näoliselt mehe, kes kannab endas rohkem naiselikku kui mehelikku energiat. Sel juhul ei pea naine olema naiselikus energias. Selline mees tundub talle turvaline. Taoline suhe sobib mõnele paarile hästi, aga ainult siis, kui naise tõeline seksuaalne olemus on rohkem mehelik ja mehe seksuaalne olemus on rohkem naiselik. Seda juhtub aga väga harva, sest tegelikult on enamik naisi põhiolemuselt naiselikumad ja enamik mehi mehelikumad.

Siiski on olukord selline, et kultuurilistel põhjustel on nai­sed eriti viimase kolmekümne aasta jooksul hakanud väljen­dama enam mehelikke jooni, kui on omane nende loomuliku­le olemusele. Samal ajal on mehed muutunud naiselikumaks. Sellepärast võimegi tänapäeval kohata palju suhteid, kus mehed on naiselikumad, kui eeldaks nende põhiolemus, ja naised vastavalt mehelikumad. Lõpuks tunnevad mõlemad pooled ennast rahulolematuna, kuigi turvaliselt. Mees on nai­se jaoks liiga passiivne ja naine on mehe jaoks liiga juhtiv. Emotsionaalselt ja seksuaalselt ei rahulda see kumbagi part­nerit.

Kui sa valid endale kaaslase, kes tundub turvaline, siis tõenäoliselt on tal vähe mehelikku energiat. Kui sa oled põhiolemuselt naiselik, siis ei ole selline mees võimeline rahuldama sinu tõelisi intiimseid ihasid, kuigi ta tundub turvalisena.

Miks ma tõmban ligi nõrku mehi?

Kui sinus domineerib mehelik energia, tõmbad sa ligi mehi, kes on vähem võimukad ja vähem pealetükkivad kui sina. Ta võib öelda üht ja teha teist. Sellise mehe mehelikkus ei ole kuigi tugev. Kuna ta on oma mehelikkusest loobunud, siis saab ta selle tagasi sinu kaudu. Sa võid olla kindel oma domineerivas mehelikkuses, kui leiad ennast mehe kõrval, kes on nõrk, tahtejõuetu ja otsustusvõimetu. Sinu arenenud mehelikkus on ligi meelitanud mehe, kelle vähearenenud mehelikkus taotleb täiustumist sinu kaudu.

Kui sa väljendaksid naiselikku energiat, tõmbaksid sa ligi meest, kes püüdleks terviklikkusele sinu naiselikkuse kaudu. Sinu naiselikkus oleks kingituseks tema tugevale mehelikkusele. Ole rahul oma naiseliku energiaga ja sa kütkestad mehelikku meest. Niiviisi toimibki looduslik seksuaalne polaarsus. Energia, mille sa loovutad, tuleb sulle tagasi sinu partneri kaudu.

Mis juhtub, kui ma ei tunnista oma naiselikkust või mehelikkust?

Meis kõigis on nii mehelikku kui ka naiselikku energiat. Näiteks kui sa sööd midagi maitsvat ja mõtled: “Mämm, see on nii hea!”, siis oled sa omas naiselikus energias. Sa oled ühenduses oma meeltega, tunnetad oma keha kogemusi. Kui sa naudid midagi meelelist – imeilusat päikeseloo­jangut või sidet loodusega -, siis olenemata sellest, kas sa oled mees või naine, oled sa sel hetkel oma naiselikus ener­gias. Mõned mehed ja naised tunnevad ennast alati paremini oma mehelikus energias. Selline naiseliku energia ärapõlgamine võib tuleneda nende kultuurilistest arusaamadest, kas­vatusest või mõnest varasema eluetapi dramaatilisest koge­musest.

Katkend on pärit David Deida raamatust “Sellised need mehed ongi”.

Meeste ja naiste vaheliste suhete ekspert David Deida on mikroskoobi alla võtnud 150 meesteteemalist küsimust, mida naised on talle seminaridel esitanud ja tulemuseks on raamat meestest, intiimsusest ja vaimsusest. Raamat püüab anda naistele selgeid, argumenteerituid ja vaimukaid vastuseid miks mehed käituvad nii nagu nad käituvad ning mis toimub meeste peas, südames ja maailmas. David Deida korraldab kogu maailmas seminare vaimse arengu ja intiimsuse pühaduse teemadel. Tema kõrgelt hinnatud raamatud, sh ka “Blue Truth” (“Sinine tõde”) ja “Wild Nights” (“Metsikud ööd”) on tõlgitud viieteistkümnesse keelde. Eesti keeles on David Deidalt ilmunud veel “Tõelise mehe tee” (2007, Pilgrim).


Seotud