Kangelase teekond: targa arhetüüp aitab vabaneda kiindumustest

Inimese sisemisel tarkusel ehk targa arhetüübil puudub soov maailma kontrollida või muuta. Targa rännaku eesmärgiks on leida tõde meie enda, maailma ja lõpuks ka universumi kohta. Olles ühenduses Targa arhetüübiga siis võime justkui endalt ja teistelt küsida: “Mis siin tegelikult toimub?” Sel hetkel oleme piisavalt valmis selleks, et mõista ausalt ja avatult nii meid ennast, kui ka seda mis meie ümber toimub. Me ei poe enam peitu, aktsepteerime olukordi meie elus sellisena nagu nad on ja oleme valmis lahti laskma kõigest, mis meid ei toeta.

Tark – meie sisemine tõde

Kõige vabastavam hetk inimese elus on tõehetk, mis toob kaasa selguse ja mõistmise. See on hetk, kus mõistame iseenda egoismi ja seda, kuidas see on meie tegeliku potentsiaali avaldumist takistanud. Tark aitab lahti lasta egokesksetest teemadest ja avastada elu sügavamad tõed. Need on elus hetked, mil astume enda elus justkui objektiivse vaatleja kingadesse. Sel hetkel mõistame hinnanguvabalt, et me ei ole meie tunded ja soovid ning me ei pea oma hirmude tõttu jätma oma elu elamata. See on hetk elus, kui me aktsepteerime iseennast ja elu sellisena nagu ta on, ei otsi süüdlasi enam väljastpoolt ja oskame valida meetodid, kuidas oma elu muuta. Targa rännak algab tõe otsingutega ja ootame seda pigem iseendast väljastpoolt. Otsingute käigus võime jõuda avastuseni, et absoluutset tõde ei pruugigi olemas olla. Aktsepteerime, et erinevad inimesed võivadki näha asju erinevalt ning see, mida me isiklikult usume, sõltub siiski meist endast.

Vabanemine kiindumustest

Targa kõrgeim saavutus on vabanemine kiindumustest ja illusioonidest. Olles teatud asjadesse kiindunud või neist sõltuvuses, on meie hinnangud moonutatud, kuna me näeme ümbritsevat maailma piiratult. Kiindumine võib põhjustada kannatusi, kuna me identifitseerime iseennast läbi välise, ükskõik siis kas selleks on partner, töö, idee või hobi. Juhul kui kaotame selle, siis ka variseb meie enda maailm kokku. “Senikaua, kuni klammerdume teiste heakskiidu, saavutuste või üldse mingite tulemuste külge, ei ole me vabad ning see, et me kannatame, on täiesti loogiline” kirjutab Carol S. Pearson oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Kuid kuidas Targa arhetüüp aitab meil kiindumustega toime tulla? Lahendus on lihtne – tuleb usaldada oma sisemist tarkust ehk kontakti iseendaga ning integreerides endas nii Otsija kui Armastaja arhetüüp, siis muutume inimeseks, kes teab täpselt, kes ta on, peab endast sellisena lugu ning suudab tänu sellele ka teisi aktsepteerida ja toetada. Kiindumistest vabanemine ei tähenda asjadest, tunnustusest või suhetest loobumist. Pigem tähendab see seda, et me oleme vabad oma valikutes, elame hirmuta ja usume, et tänu kannatustele saame jõuda uue tõe ja kogemusteni.

Negatiivne tark ehk meie sisemine kriitik

Targa varjus olles oleme kiindumatud ehk meil on raske pühenduda nii inimestele, töödele või ideedele. Me võime sel hetkel tuua põhjenduseks meie vabaduse soovi, kuid pigem on meis peidus hirm pühendumise ees. Me võime olla kriitilised ja hinnangulised kõige suhtes, mis on inimlik ja näitab meie nõrkusi. Me võime olla nendel hetkedel küünilised ja perfektsionistid, kes ei suuda pühenduda partnerile või tööle, kuna need ei ole tema jaoks päris õiged. Me võime oma sisemuselt pulbitseda sundmõtetest, püüame kõigele leida ratsionaalseid seletusi ja sageli arvame et vaid meile omane käitumisstiil on ainuõige. Kui eluterve Targa arhetüüp on ühenduses omaenda sisemise tõe ja usaldusega, siis Targa varjukülje puhul on meie tähelepanu meist väljaspool, andes hinnanguid kõigele, mis meid ümbritseb. Varjust väljumist aitab kangelase teekonna eelnevate arhetüüpidega eluterve ühenduse loomine. Ühenduse loomine Hoolitseja arhetüübiga aitab hoolitseda meie sisemise lapse eest, toob mõistmise et maailm ongi oma olemuselt duaalne. Armastaja arhetüüp kasvatab armastust iseenda ja eluterve Otsija sunnib meil endalt küsima: “Mida ma tegelikult tahan?”

Projektsioon – mis ja milleks?

Targa abil hakkame mõistma enda elus olukordi ja asju sellisena nagu nad on. Iga inimene on mingil määral oma projektsioonide vang, kuid meie sisemine Tark aitab projektsioone mõista ja nendest vabaneda. Mis on projektsioon? Projektsioon on psüühiline mehhanism, mis toimib alateadlikult ja automaatselt, reageerides keskkonnas ja inimestes sellistele omadustele, mida iseendas eitame või iseendas imetleme. Projektsioon toimib seni, kuni me teadvustame endale seda osa, mida endas eitame. Koolitustel ja teraapiatöös on projektsiooni teema alati inimesi sügavalt puudutanud, kuna selle teadvustamine aitab väga hästi mõista oma alateadvust. Näiteks kui inimene arvab, et edukad inimesed on egoistid, siis on oluline küsida iseendalt, kas ma olen liigselt Hoolitseja arhetüübis ja mõtlen liigselt teistele, olles seetõttu iseenda vajadused jätnud tahaplaanile. Alateadlikult ei ole ma sellise olukorraga rahul, seetõttu ka ärritavad mind inimesed, kes keskenduvad pigem iseenda kui teiste vajadustele. Kui meid ärritavad inimesed, kes on liigselt kriitilised, siis võiks endalt küsida, kas ja kuidas mina ise oma arvamust avaldan? Seejärel kui olen teadvustanud iseendas allasurutud või kasutamata potentsiaali, siis on võimalik juba teadlikult oma käitumist muuta ning ühel hetkel märkame, et inimesed, kes meid varem närvi ajasid, seda enam ei tee. Sel hetkel oleme loonud ühenduse iseenda sisemise tarkusega ehk Targa arhetüübiga.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

“Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu”

“Kangelase teekond: looja arhetüüp aitab luua unistuste elu”

“Kangelase teekond: valitseja arhetüüp loob küllust”

“Kangelase teekond: maag – meie isikliku jõu allikas”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud