Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust

Igas inimeses on olemas visioon oma tulevikust. On inimesi, kes teadlikult ja järjepidevalt soovitu suunas liiguvad, vallutades elus üha uusi mäetippe. Kuid samas on nende kõrval suur hulk inimesi, kes küll võivad oma elu elada intensiivselt, kuid ometigi ei suuda nad kunagi jõuda seisundini mis tooks neile rahu ja õnnetunnet. Alati on midagi justkui puudu. Carol S. Pearson on kirjutanud oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”: “Kangelaslikkus ei seisne mitte üksnes uue tõe otsimises, vaid ka julguses uue leitud visiooni järgi tegutseda. Just sel väga praktilisel põhjusel läheb kangelastel lisaks hingerännaku ajal omaenese tõelise mina leidmise läbi saavutatud visioonile ja meeleselgusele tarvis ka julgust, hoolivust ja väljaarenenud ego”. Kuid mida see tähendab?

Kangelase teekonna etapid

Soovitud unistusteni jõudmise nimel peab inimene olema valmis muutusteks. Albert Einstein on öelnud, et rumal on inimene, kes teeb kogu aeg samu asju, kuid ootab elult teistsuguseid tulemusi. Soovitud muutusteni jõudmine eeldab sageli otsust ja julgust astuda välja mugavustsoonist, mis pakub meile pigem näilist, kui tõelist turvatunnet. Töötades terapeudi ja mentorina kohtun sageli klientidega, kelle jaoks on oluline saada tuge selle olulise sammu astumiseks. Muutustega kaasnevad sageli hirmud uue ja tundmatu ees. Tuues siinkohal võrdlusi arhetüüpsetest müütidest või muinasjuttudes, siis alati oli ka rännakule suunduval kangelasel kaasas toetajad (nt Jääaeg, Shrek vms) . Seega on abi küsimine ja selle vastuvõtmine täiesti loomulik ka inimese igapäevaelus.

Carol S. Pearson on eristanud kangelase rännaku kolme staadiumi, milleks on ettevalmistus, rännak ja naasemine. Nii inimese elu kui ka rännaku esimene ehk ettevalmistuse staadium saavad alguse ego väljaarendamisest. Selles etapis õpib inimene looma piire, kohanema maailmaga ja kujundama välja oma suhet kõigega mis jääb temast väljapoole. Ego arengu tulemusel mõistab laps, et on olemas emast ja ülejäänud maailmast eristuv “ise”, kes suudab maailma läbi oma tegevuse ja valikute mõjutada. Arenenud ego aitab inimesel rahuldada mitte ainult ellujäämise, rahulduse, armastuse ja kuuluvuse vajadust, vaid toetab ka eneseaustust ja eneseteostust. Iga inimene on kasvab täiskasvanuks läbi oma lapsepõlve. Sõltumata sellest kas ja kui palju ta oma lapsepõlvest mäletab, jääb ühendus kogetuga alati alles. Kangelase teekonna mudelis tähistavad ettevalmistus ehk ego arendamise etappi arhetüüpidena Süütu, Orb, Sõdalane ja Hoolitseja, kes aitavad meil õppida ise oma elu eest vastutust võtma. Juhul kui inimesel puudub lapsepõlves vanemate tugi ja ta peab olema liiga kiiresti tugev, siis on ta sunnitud justkui oma lapsepõlve katkestama, saamata väljendada oma tegelikke vajadusi. Igapäevaelus võib see väljenduda lõputu raskustunde, läbipõlemise või kaassõltuvusena.

Kangelase teekonna teiseks staadiumiks on rännak, ilmutades end inimese tavaelus üleminekuperioodidel, kui inimene jõuab lapseeast teismeliseikka, noorukieast noore täiskasvanu ikka, saab lapsevanemaks, jõuab keskikka, kõrgesse ikka ja viimaks surmani. Need on hetked elus kus inimene on ühenduses elu tähenduslikkuse ja väärtuslikkusega. Tänapäeval peetakse hingest rääkimist pigem spirituaalsuseks, kuid samas igapäevaelus väljendub see sügava sisetunde või taipamisena sellest mis inimese elus on tõeliselt oluline või midagi mille puudumine tekitab sisemist tühjust. Nendel hetkedel aktiveeruvad inimeses sageli arhetüüpidena Otsija, Hävitaja, Armastaja ja Looja. Inimene hakkab otsima seda, mille poole hing püüdleb, kuid sageli toob uue loomine endaga kaasa ka millestki loobumise, ükskõik siis kas selleks on töökoht, ebasobiv partner või takistusena esinev käitumismuster. Selleks et soovitud muutus saaks toimuda, siis on oluline inimese tähelepanu suunamine endasse sisse, küsides justkui endalt: “Mis minu jaoks tegelikkuses oluline on?” Juhul kui inimesel on madal enesehinnang, nõrgalt arenenud tahe ja hägused piirid, siis võib rännaku teise staadiumi läbimine osutuda keerulisemaks kui esialgu tundub, kuna inimese jaoks on see mis on temast väljaspool tunduvalt olulisem kui see mis temas endas toimub.

Rännaku viimaseks staadiumiks on naasemine ehk ühendus inimese tõelise olemuse ehk minaga. Müütides ja muinasjuttudes sümboliseerib see kangelase naasemist kuningriiki koos uue teadmise, varanduse või päästetud printsessiga. Igapäevaelus tähendab see täielikku teadvel olemist sellest, mis inimese elus toimub, mis on tema tegelikud vajadused ja vastutuse võtmine iseenda heaolu eest. Arhetüüpidena väljenduvad sellist tasakaalu inimese elus Valitseja, Maag, Tark ja Narr. Valitsejana loob inimene oma elus korda, Maagina toob uuendusi ellu, Targana märkab oma mõtteid ja tundeid ning Narrina hoiab ühendust naudingutega elus. Inimesed, kes on oma tõelise minaga kontaktis peegeldavad väljapoole sageli rahulolu, tasakaalu ja sisemist arukust. Igapäevaelus võivad nendeks olla need, kes on teinud läbi suuri elumuutusi või ujuvad heasmõttes vastuvoolu, olles oma aja ja elu peremehed/perenaised.

Elu terviklikkuse mõistmise valem

Nimetatud rännaku etappe võime läbida alates hetkedest mil vestleme sõbraga, osaledes müügikoosolekul või plaanides uusaastalubaduste elluviimist. Näiteks võime koosolekuruumi sisenedes tunda end täis usaldust ja mängulusti (Süütu), kuid seejärel saada teada enda jaoks ootamatu uudise, mis võib tekitada meis solvumist või usalduse kaotust oma tööandja suhtes (Orb). Seejärel ennast kogudes hakata mõtlema lahenduste peale (Sõdalane) ja paludes abi kolleegidelt (Hoolitseja). Üheskoos hakata otsima lahendust (Otsija), loobudes mõnest siiani toimuvast tegevusest (Hävitaja), tunnustades üksteist (Armastaja) ja luues uut (Looja) jõutakse uute teadmiste ja tulemusteni (Valitseja, Maag, Tark), unustamata seejuures saavutuste tähistamist (Narr). Juhul kui antud situatsioonis jäävad inimesed aga näiteks rännaku ettevalmistuse ehk ego staadiumit tähistavate arhetüüpide lõksu (süüdistamine, manipuleerimine), siis on ka uue tulemuseni jõudmine täis vaeva, kannatust ja võimalikke ohvreid.

Elu terviklik ehk holistiline mõistmine on oluline nii inimese füüsilisel, emotsionaalsel, käitumuslikul, mentaalsel ja suhete tasandil. Seades endale eesmärgi, mille suunas on soov hakata liikuma, siis on oluline lisaks soovitud eesmärgi/soovitud muutuse sõnastamisele oluline teadvustada teekonda ja sellel esinevaid väljakutseid. Teekond on tunduvalt nauditavam kui me teadvustame iseenda ehk oma ego tugevust, mis aitab paremini mõista seda mida me hinges soovime, aidates meil jõuda lähemale nii iseenda tõelise olemuse kui ka sisemise tarkuseni. Carol S. Pearsoni kangelase teekonna mudel on üheks suurepäraseks tööriistaks, mis aitab paremini mõista nii meie enda kui ka meie ümber toimuvaid sündmuseid ja inimesi, andes neile tunduvalt sügavama tähenduse. Kangelase teekond ehk muutusteni jõudmise protsessis saame teha valiku kas läbida see läbi raskuste haavatuna või naaseda oma “kuningriiki” terve ja elujõulisena.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik järgnevatel esmaspäevadel kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Lisaks toimuvad alates 05. veebruarist 2018.a. Holistika Instituudis esmaspäevaõhtused vestlus-meditatsiooniõhtud “Minu Kangelas teekond iseendani”.

Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud