Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu

Armastus on tundeline ja mõtteline side, mida väljendatakse läbi tunnete, mõtete, hoiakute ja käitumise. Inimene vajab, igatseb ja otsib armastust alates sünnist. Ta soovib olla seotud ja hoitud lähedaste poolt, kuna armastus loob lapsele turvatunde. Carol S. Pearson on öelnud: “Kui armastus puudub, on ka hing elust puudu”. Mida see tähendab? Arhetüüpse käsitlusest lähtuvalt on hing see osa meist, mis annab meie elule tähenduse ja väärtuse ning ilma milleta oleme elus justkui robotid, kes teevad küll õigeid liigutusi, kuid neis puudub nii mõte kui ka ehedus.

Sisemine armastaja – kes ta on?

“Sisemine Armastaja arhetüüp avaldub erootilise eluenergiana, mida sümboliseerib seesmise jumala ja jumalanna abielu” kirjutab Carol S. Pearson oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Inimesed on küll sündinud kas siis mehe või naisena, kuid C.G. Jungi õpetuse järgi on igas mehes olemas naiselik pool (anima) ja igas naises mehelik pool (animus). Luues ühenduse oma sisemise naisega, õpime armastama ja austama meid ümbritsevaid naisi ning luues ühenduse oma sisemise mehega, siis õpime armastama ja austama meid ümbritsevaid mehi. Juhul kui kontakt puudub, siis avalduvad anima või animuse projektsioonid ja inimene reageerib tundlikult teiste puhul nendele omadustele, mida ta iseendas eitab. Anima projektsioon avaldub näiteks olukordades, kui mees ei aktsepteeri oma sisemist naiseliku energiat ja projitseerib selle mõnele naisele. Näiteks võib ta tunda mõne naise suhtes, keda ta ei tunne, ääretult sügavaid tundeid, kuid avastades mõne aja möödudes, et tegu on tõelise nõiamooriga. Animuse projektsioon avaldub olukordades, kus naine surub alla oma meheliku poole, projitseerides selle mõnele mehele, keda ta alguses näeb kangelasena, kuid hiljem tänamatu türannina. Nii Anima kui ka Animus on arhetüübid, kes on meie sees olenemata meie tahtest. Oluline on õppida nendega suhtlema, kuna seniks kuni me neid ignoreerime või otsime neid teistest inimestest, siis töötavad nad meie vastu. Naise kontakt Animusega aitab teha otsuseid, ennast kehtestada ja jõuda soovitud eesmärkideni. Mehe kontakt Animaga õpetab kannatlikkust, mõistmist ja järeleandlikkust.

Armastaja arhetüübi avaldumine igapäevaelus

Armastaja arhetüüp väljendub igapäevaelus läbi kiindumiste, mis võivad olla sügavalt ürgsed, sensuaalsed ja füüsilised. Armastaja aktiivsuse tunneme ära nendel hetkedel, kui meie side toimuvaga või inimesega meie elus on nii tugev, et ainuüksi mõte selle kaotamisest põhjustab meile valu. Näiteks on üheks kiindumise väljenduseks suhe vanematega, kes mängivad äärmiselt olulist rolli meie minapildi ja enesehinnangu kujundamisel. Tahame või mitte, õpime vanematelt toimetulekut oma ihade ja tungidega. Täiskasvanuks saades hakkame tegema valikuid lähtuvalt iseenda vajadustest ja ihadest, kuid need võivad olla oluliselt mõjutatud meie lapsepõlvekogemustest. Seega võime alateadlikult või teadlikult otsida endale partnerit, kes on sarnane või vastand meie vanematele. Hilisem armastajatevaheline seksuaalne lähedus on samuti füüsiline kiindumus ning seotud haavatavuse ja usaldusega. Suheteväliselt oleme ühenduses Armastaja arhetüübiga nendel hetkedel kui kogeme kirglikku sidet mingi kindla töö, tegevuse, eesmärgi, hobi või eluviisiga. Me võime otsuseid langetada vastavalt kõhutundele või sisemisele kirele, mille tulemusel võime mingi inimesele või tegevusele mõeldes minna põlema või siis jääda pigem passiivseks. Kuid hetkel, mil saame ühenduse Armastaja arhetüübiga, siis võime esialgu taibata, et meie elu on muutunud pinnapealseks, rõõmutuks ja tundetuks. Vana eluviisi jätkamine tähendaks justkui oma tegelikust olemusest ehk hingest loobumist. Me võime sel hetkel tunda nii häbi kui süütunnet. Muutused saavad alguse hetkest, mil me aktsepteerime olukorda ja oleme valmis iseendale andestama, millest ühtlasi saab alguse eneseaktsepteerimine. Seejärel kui oleme iseendale andestanud, oleme suutelised andestama ka oma lähedastele, et nad ei suuda täita meie ootusi ja vajadusi.

Eneseaktsepteerimine – mida see tähendab?

See, kuidas me ennast tunneme ja kas me peame endast lugu, määrab meie elukvaliteedi. Me võime olla edukad töös, äris ja suhetes, kuid iseenda mõistmine ja aktsepteerimine on üheks olulisemaks väljakutseks inimese elus. Kui me iseennast ei armasta, siis on meil keeruline teha otsuseid või võime oodata nende otsuste tegemist teistelt. Inimene, kellel on madal enesehinnang, meelitab sageli ka ligi suhteid ja tööalaseid olukordi, mis peegeldavad just seda nõrkust.

Igapäevaelus võib see väljenduda nendes olukordades, kus me tõmbame oma ellu partneri, kes on liialt domineeriv või töötama ettevõtetes, kus meie panust töötajana ei hinnata piisavalt. Juhul kui meis on nõrk ühendus meie sisemise Süütu või Orvu arhetüübiga, siis võimegi jääda ootama abi ja tuge teistelt inimestelt või materiaalsusest. Seetõttu võimegi jääda pikkadeks aastateks kinni suhetesse, kus meid ei väärtustata. Väljapääsu võti on ühenduse saamine on sisemise Sõdalase ja Hoolitsejaga, kes aitavad nii luua piire kui ka mõista iseenda tegelikke vajadusi. Piisavalt tugev ego hoolitseb selle eest, et anname oma parima ning takistame nii endal kui ka teistele käituda viisidel, mis teisi kahjustavad.

Meeste ja naiste rännak eneseaktsepteerimiseni võib olla erinev. Meeste tugev ego võib takistada hingega ühenduse saamist ja oma tegelike tunnete aktsepteerimist. Seevastu naistel võib piduradajaks olla just liiga nõrk ego, mis väljendub nõrgas Sõdalase ja liialt Hoolitseja varju domineerimises. Iseennast ja oma vajadusi jäetakse tahaplaanile ning iseenda väärtust märgatakse pigem läbi teiste heaolu. “Edukas rännak eeldab nii mehelt kui naiselt tasakaalu” ütleb Carol S. Pearson. “Nii naine kui mees peaksid tegema rännaku läbi nii, et nad tõesti leiaksid isikliku stiili, kuidas olla mees või kuidas olla naine”. Kontakti hoidmine oma sügavaimate tunnetega ja armastades elu, usaldame inimeluga kaasnevaid kannatusi ning jõuame seeläbi oma uue elu loomiseni ehk kontaktini Looja arhetüübiga.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud