Igor Volke: Eestis on eriolukorra ajal suurenenud ka anomaalsete teadete hulk

Samal ajal kui suur osa maailmast on karantiinis ja pigem vaikselt kodus, toimuvad taevased nähtused ikka omasoodu – ja mitte ainult muutliku ilma ja atmosfäärinähtuste vallas, vaid ka seletamatute ja anomaalsete ilmingutena. Ligi pool sajandit anomalistikaga tegelenud Eesti staažikaim ufoloog Igor Volke räägib, et viimastel kuudel on talle laekunud anomaalsete nähtuste teadete arv hüppeliselt tõusnud ning inimesed on raporteerinud hämmastavatest vaatlustest. Volke kutsub üles kõiki, kes on näinud midagi ebatavalist, anomaalset, ekstraordinaarset sellest talle teada andma elektronpostiaadressil igor.volke@outlook.com.

“Praegune aeg on väga põnev: ühelt poolt võimalikud muutused keskkonnas, millest me pole piisavalt ja korrektselt informeeritud; teisalt kehtestatud ühiskonna seisukohalt anomaalne vaikelu, mis annab võimaluse vaadata ringi, üles ja sisse. Koheselt aktsepteeritud mõiste, et maailm on pandud pausile, ei ole mulle päris vastuvõetav, sest näen seda osa, mis meie ümber ja pea kohal elab oma müstiliskelmi elu edasi,” mõtiskleb Igor Volke praegu maailmas toimuva üle.

Ufouurija tööpõld on tummine

Ufoloogitöö ei ole esmaspäevast-reedeni kaheksast-viieni, vaid pidev ja lõputu protsess, mille käigus toimub paljutki – näiteks anomaalse kogemuse saanud inimestega suhtlemine, nende vaatluste kogumine ja kirja panemine, toimuva kaardistamine, analüüs ja mõtestamine ning kogu valdkonna suuremate mustrite märkamine ja mõistmine.

“Olen endiselt oma teemade juures, võtan vastu inimestelt saabuvaid teateid, mida tuleb praegu rohkem kui enne bioloogilis-sotsiaalset surutist (varem oli masu, nüüd on bisu). Olles pikalt jälginud anomaalsete signaalide esinemist, reaktsioone neile ja kujunenud kultuurilis-vaimseid hoiakuid, siis annab see võimaluse konstrueerida oluliselt teistsuguse pildi toimuvast. Kaugeltki mitte negatiivse, vaid peidetult positiivse ja konstruktiivse.

On muljetavaldavaid nähtusi, mis on objektiivsed ning toimuvad kõige muu taustal, jäädes suurele avalikkusele märkamatuks või teadmata. Need teated annavad võimaluse modelleerida ja konstrueerida mustreid, mida saab tahte korral seostada kujunenud ning kujuneva olukorraga. Ennekõike aga on inimeste suhteliselt mahukas reageering märgiks sellest, kui teraselt jälgitakse ümbritsevat keskkonda, ning teadete edastamine on märgiks vastutustundest ja hoolitsusest.”

Eriolukorra aegsed erilised “tundmatute” objektide flotillid

Ufoloog seletab toimuvat: “Viimase kahe nädala jooksul, alates 14. märtsist hakkasid mulle laekuma teated meie taevas vaadeldavatest objektidest. Vaatlused on usaldusväärsetelt inimestelt ja tosina vaatluse tunnistajaiks on üle neljakümne inimese. Vaatlusteated on laekunud Võru, Põlva, Viljandi, Pärnu ja Tallinna ümbrustest. Tunnistajate nimed jätan praegu avaldamata, aga allikad on kontrollitud. Pöördusin ka 30. märtsil Tõravere observatooriumi poole, et täpsustada, kas neile on elanike poolt laekunud “kuumade” vaatluste teateid. Vastused Anu Reinartilt ja Laurits Leedjärvelt olid eitavad. Kõik mulle laekunud teated on oma isikupäralt värvikad ja väikeste, rõhutamist vajavalt meeldivate finessidega. Põhimuster toimuvast-vaadeldavast on aga järgmine:

Õhtul peale kella 21 on tähistaeva taustal võimalik jälgida läänest itta suunduvaid väikseid satelliite meenutavaid objekte. Tõusunurk 30-50 kraadi. Objektid tekkisid nagu ühel kindlal positsioonil ja liiguvad edasi kiiresti (võrreldes satelliitidega), on üksteisest võrdsel kaugusel ja jälgivad kindlat horisontaalset trajektoori. Vaatlejad on kasutanud võrdlust pärlikeega. Objektide liikumine on valdavalt stabiilne, kuid osa objektidest aeg-ajalt muudavad positsioone, sooritades paarislendu ja rivist välja ning tagasilende. On täheldatav gruppi “vedav” või saatev kolmnurkne formatsioon. Sõltuvalt sellest, millisel hetkel on vaatleja süsteemi märganud, on teatatud objektide arvuks minimaalselt 7 ja maksimaalselt 52 objekti. Kompetentsetele vaatlejatele on jäänud mulje hästi navigeeritud tehnoloogilistest objektidest. Vaatlusobjektid kaovad vaateväljast kindlas positsioonis, läbinud eelnevalt suure osa vaateväljast, taevalaotusest.

Lisaks esineb selle vaatlusmassiivi taustal ka värvikaid lokaalseid ufovaatlusi, millest on nii pildilist kui ka graafilist materjali.”

Kas on võimalik, et tegemist on mõne maise ja tavapärase seletusega nähtusega?

“Esiteks: ma pole leidnud erinevatel meie ja välismaiste peavoolumeedia lehtedel viiteid nimetatud või analoogsest sündmustikust. Kindlasti on tegemist ja etapiliselt käivitunud NASA-ga (st sadade ja tuhandete satelliitide toimetamine orbiidile uus-side ja militaarhuvides) – sedalaadi operatsioonid annavad sarnaseid vaatlustulemusi.

Teades seda, kuidas militaareksperimente sageli lõimitakse ehk peidetakse tsiviilprojektidesse, siis pole välistatud ka United States Space Force ehk Ameerika Ühendriikide kosmosevägede samaaegne tegevus orbiidil, millega oleks seletatav ka avalikkuse mitte eelnev informeerimine toimuvast täiel mahul.

Teine võimalus. Märksa ulmelisem ja avalikkusele (eriti akadeemilisele osale) kummastavam oleks võimalus, et antud operatsiooniga on seotud lisaks maistele jõududele ekstramaised jõud, kellele 1971. aastal Wiesbadeni ufokonverentsil viitas lääne raketiasjanduse guru Hermann Oberth oma esinemises pealkirjaga “Meid valvatakse”.

Aasta jooksul ja ka varasemalt on laekunud teateid paariti ja nö flotillis lendavatest objektidest (1970 Tallinnas Harkus, 1996 Taani väinade kohal, 2018 Võrumaal Sännas, 2019 Pärnumaal Häädemeestes jne). Neil esimeste sarnaste vaatluste laekumiste aegadel ei olnud tegutsemas ei Muski ega Starlinki. Antud vaatluste taga olid reaalsed, ajas ja lähiruumis toimunud sündmused, millel olid planeerijad, teostajad ja piloteerijad ning kõik see toimus avalikkust kas tagantjärgi informeerides või üldse mitte,” teab Volke.

Inventuuri aeg ja oskus näha praeguses olukorras võimalust paremaks tulevikuks

“Kujunenud hetkeolukorda, milles praegu elame, ei ole vaja näha vaid negatiivses tähenduses, vaid positiivne on otsida konstruktiivseid väljavaateid ja uusi perspektiive parema homse kujunemisel. Paljude inimestega suheldes on märgatav nende omapärane sisemine häälestus maailma ja selles toimuvaid sündmusi mõtestada mitte niivõrd eshatoloogilises ja apokalüptilises võtmes, vaid sügavamas esoteerilises ja spirituaalses võtmes. Mingite uute mõtteviiside ja algoritmide ootus või janu on tajutav.

Kui kolm aastat tagasi tegime sissejuhatuse seminaride-sarjaga “Inimeseks olemise mõistatus”, siis tundus see tegelikkusekauge. Tänaseks on kogu maailm hoobilt pandud näotsi sellesama küsimusega. Täna oleksime nagu vältinud tavasõda ja sattunud asümmeetrilise sõja seisundisse, mille teine pool oleks kui tehisintellekt (AI) või ehk kõrgem intellekt, kelle eesmärk on meid mõtlema panna “Inimeseks olemisele” – meie õigetele ja vääratele tegemistele ja tegematajätmistele, meie senisele moraalile ja moraalitusele – kogu elu- ja mõtlemisviisile on antud inventuuri aeg. Avanemas on olek kui “Tõe ja õiguse teine lugemine”.

Kui oled näinud või kogenud midagi anomaalset ja ekstraordinaarset, palun anna sellest Igor Volkele teada telefonil 56601203 ja e-mailil igor.volke@outlook.com.

Igor Volkega ajas juttu Ingrid Peek

Loe ka Eesti ufoloogia antoloogiat Michael Laitman: praegune kriisiolukord päästis meid maailmasõjast! Toimub maailma väga tõsine vaimne ümberhäälestamine

Igor Volke: maaväline mõistus on juba siin

Igor Volke: Kuule naasmine tähistab uue epohhi algust inimkonna ajaloos

Kas koroona on hoopis meele tervise probleem?