Elutervetes suhetes on oma vajaduste väljendamine teretulnud ja austatud

Olen suhteterapeudina inimestega tööd teinud üle kolmeteistkümne aasta. Peamine põhjus, miks paarid teraapiasse tulevad, on soov omavahelist suhtlemist parandada. Ma ütleks isegi, et enamus suhteprobleeme taandub suhtlemisele. Kui sa guugeldad “books for couples” (paaridele mõeldud raamatud), siis enamus neid raamatuid on just omavahelise suhtlemise teemal. Mind on kõikide nende aastate jooksul üllatanud, kui sageli inimesed on koos, ilma et nad oleks teinud mingeidki siduvaid kokkuleppeid, kaasa arvatud selle kohta, mis on või ei ole suhtes aktsepteeritav. Ma ei mõtle seda, mis on varasemates suhetes okei olnud, vaid olemasolevas.

Mis on aktsepteeritav ja mis mitte?

Järgnevalt mõned levinud teemad, mille pinnalt tekivad suhtlemisprobleemid.

TRUUDUS

• Kas teie suhe on monogaamne?

• Mida monogaamia tähendab?

• Mis on petmine?

• Millised on tagajärjed, kui üks petab?

RAHA

• Kuidas te omavahel rahaasju korraldate?

• Kes millise arve maksmise eest vastutab?

• Millised on su lühiajalised ja pikaajalised finantseesmärgid?

• Kas teil saavad olema ühised või eraldi arveldus- ja väärtpaberikontod?

• Kas emmal-kummal on finantsprobleeme?

• Kuidas te lahendate rahalisi probleeme, kui need kerkima peaks?

MAJAPIDAMINE

• Kes millise töö eest vastutab?

• Kuidas on kodused tööd jagatud, et kõik ei langeks ühele inimesele?

• Mida te saate ühiselt oma kodu eest hoolitsemiseks teha?

LAPSED

• Kas te tahate lapsi?

• Mitut last te tahate?

• Milline on su laste kasvatamise stiil või mis sa arvad, milline see on?

• Kuidas te kavatsete lahendada lapsi puudutavad erimeelsused?

• Kuidas te säilitate intiimsuhte, kui lapsed sünnivad?

VÄLISED MÕJURID

• Kuidas te lahendate partneri perega seonduvad probleemid?

• Mis juhtub, kui su arvamus erineb sellest, kuidas su partner mingit probleemi lahendas?

• Kas teiste inimestega on okei omavahelistest suhetest rääkida? Kui jah, siis kellega?

• Kuidas te oma suhet teiste eest kaitsete?

Mitte ainult sagedasem suhtlus pole oluline, vaid ka see, millest te räägite. Ebamugavad vestlused võivad suhteid päästa. Ole valmis rääkima probleemidest enne, kui nad kerkivad. Kui te suudate vältida eelpool kirjeldatud levinumaid suhtlemisapsakaid, võib see teid säästa paljudest tülidest.

Enesekehtestamine vähendab möödarääkimisi ja korduvaid vaidlusi

Asju on raske välja öelda, eriti kui sa usud, et

• keegi ei hooli,

• keegi ei tee nii, nagu sa palud,

• keegi ei võta sind tõsiselt,

• keegi ei mõista sind,

• sellest pole mingit kasu,

• sa ei taha väiklane olla.

Elutervetes suhetes on oma vajaduste väljendamine teretulnud ja austatud. Ebatervetes suhetes sind ignoreeritakse, lükatakse kõrvale või isegi rünnatakse su piire.

Probleemidele reageerimise asemel ole ette tulevate teemade suhtes proaktiivne. Kui suhtes on väljakutseid, küsi endalt:

1. Milles tegelik probleem seisneb?

2. Millised on mu vajadused?

3. Kuidas ma partneriga suhtlema peaks?

4. Mida ma saan teha selleks, et mu vajadused rahuldatud saaks?

5. Mida soovin ma oma partnerilt, et mu vajadused rahuldatud saaks?

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Nedra Glover Tawwabi raamatust “Pane paika oma piirid”.

Seotud