Arvutisõltuvuse nõustamine ja psühhoteraapia

Arvuti- või internetikasutamine üleüldiselt ei ole sõltuvus. Sõltuvust tekitavad konkreetsed, tavaliselt positiivseid elamusi kaasa toovad tegevused või ka üksainus konkreetne tegevus arvuti vahendusel.

Erinevalt teistest sõltuvustest, millede ravi eesmärgiks on sõltuvuse objektist täielik loobumine, ei saa arvutisõltuvuses inimest arvutist “eemaldada” ega temalt arvutit lõplikult ära võtta, sest arvuti vahendusel on vaja sooritada lisaks meelistegevustele ka palju muid vajalikke toiminguid.
Sellest lähtuvalt on teraapiaprogrammi eesmärgiks õpetada ning arendada enesekontrolli ja -regulatsiooni võtteid, mis aitavad arvuti kasutamist ja sealsete tegevuste sooritamist kontrolli all hoida.
Teraapiaprogrammi teoreetiliseks aluseks on kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) kontseptsioon. Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub ideest, et inimeste probleemsed emotsioonid ja käitumine on seotud sellega, kuidas nad olukordi tunnetavad ja tõlgendavad.
Teraapiaprogrammi kaudu aidatakse inimesel mõista ülemäärase arvutikasutamisega seotud problemaatikat, selle erinevaid aspekte ning õpetatakse eneseregulatsiooni viise, kuidas oma meelistegevus(ed) arvuti vahendusel kontrolli alla saada. Programmis keskendutakse inimese mõtlemise ja käitumise äratundmisele, mis teda teatud tegevusi arvutis ülemääralselt sooritama panevad ning seda mõtteviisi korrigeerima.
Teraapiaprogramm ja selle etapid on kirjeldatud töövihikus, mis sisaldab erinevaid ülesandeid ja harjutusi igapäevaelus vajaminevate oskuste omandamiseks ülemäärase mänguharjumuse kontrollimisel.

Teraapiaprogrammi etapid:
1. Teraapiaeelne hindamine
Teraapia koosneb keskmiselt 12 seansist, seansi kestus 45-60 minutit. Seansside arv ja isiklikud eesmärgid lepitakse kokku individuaalselt.
2. Seansid 1 – 2
Motivatsiooni suurendamine
3. Seansid 3 – 6
Käitumuslik sekkumine
– Ülemäärase arvutikasutamisega seotud käitumiste ahel
– Kõrge riskiga situatsioonid
– Käitumuslike strateegiate omandamine
4. Seansid 7 – 10
Kognitiivne sekkumine
– Arvutikasutamise analüüs
– Sisemise dialoogi tähtsus
– Automaatmõtete teadvustamine
– Automaatmõtete ja vääruskumuste tuvastamine ja ümberkujundamine
5. Seansid 11 – 12
Tagasilanguse ennetamine
6. Ravijärgne hindamine
7. Jälgimine ja tagasiside

Allikas: Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus

 

Seotud