Armastus keha ja vaimu tasandil

Mis on armastus? Armastus on puhas tunne ja seisund. Keha tasandi armastus on juhitud oma liigi programmist, mis aitab sellel liigil säilida ja paljuneda. Keha tasandi armastus väljendub liigiti täiesti erinevalt, aga kokkuvõtvalt on see tunne, mis tõmbab ligi, hoiab koos ja kaitseb.

Inimene, kes tunneb puhast armastust keha tasandil – kogeb enda sees täielikku rahulolu ja üksolemise tunnet. Ema tunneb lapsega koos olles ennast terviklikult ja naine (või mees) kogeb partneriga olles üksolemise tunnet.

On vâga oluline kogeda armastust keha tasandil, aga seda ei tohi segi ajada vaimu tasandi puhta tundega.

Vaimu tasand on jumalik ja ei allu maistele seadustele.

Meenutuseks, et inimese tõeline olemus on tema puhas vaim, kes on kehastunud oma hingeenergiaga kehas.

Inimese püha õigus on kehastudes kogeda puhast õnnetunnet. Inimene kogeb ennast õnnelikuna siis kui ta on enda jaoks nö õigel teel, oma loomises ja kogeb enda jaoks vajalikke kogemusi.

Selleks, et püsida oma peateel ja olla kõrgemas mõttes õigetes suhetes (suhted, mis tekitavad inimeses õnnetunnet) tuleb järgida oma sisemist puhast tunnet.

Vaimu tasandi armastus on puhas tunne ja seisund, milles inimene kogeb tingimusteta jaatavat (aksepteerivat) suhtumist endasse ja teistesse. Vaimu tasandi tunne ületab kõiki maiseid piire ja pole seotud liigi programmide ja ellujäämise tasandiga.

See tunne on puhas sisemine teadmine, mida inimene hetkel vajab.

Vaimu tasandi puhas armastuse tunne on kogetav sisemise õnnetundena! Ja see on inimese jaoks kõige olulisem tunne kogu elu jooksul!

Enda jaoks kõige kehvemad otsused teeb inimene, kes on juhitud oma ratsionaalsest meelest ja egoteadvusest. Egoteadvus teenib ainult ühiskonna poolt loodud programme ja iseennast. Egoteadvuse tasand ei koge pûsivat rahulolu ja õnnetunnet.

Puhas armastus keha tasandil päästab meie liigi! Puhas armastus vaimu tasandil hoiab meie hinge puhtana (loe: päästab meie hinge)!

Vaimne õpetaja Kristiina Raie

Olete oodatud Methodraie Meistriklassi kursustele! Lisainfo: Methodraie.net

Seotud