Alkeemia lugemisnurk. Igal asjal on oma aeg. Kas nüüd võiks olla aeg elule ilma vägivallata?

Dr Wayne W. Dyer ütleb oma raamatu “Muuda oma mõtteid – muuda oma elu” kohta järgmist: “See raamat muudab alatiseks viisi, kuidas näete oma elu, ning selle tulemusena hakkate elama uues maailmas, mis on kooskõlas loodusega. See raamat annab innustust igaühele, kes soovib elada rõõmsamat ja inspireeritumat elu.”

Kes juhendab valitsejat ilmaasjades,

see hoiatab teda relvade abil vallutamise eest.

Relvad pöörduvad tihti relvakandja vastu.

Kus peatub sõjavägi, seal kasvavad üksnes kibuvitsapõõsad.

Kui suur lahing on peetud, on maapind neetud,

vili ikaldub ja maa on jäetud ilma emadusest.

Kui oled oma eesmärgi saavutanud,

ära uhkelda oma eduga, ära hoople oma võimetega, ära ole kõrk;

pigem tunne kahetsust, et ei suutnud sõda vältida.

Ära iial taha teisi jõuga võita. Kõik, mis on jõuga kätte saadud, laguneb peagi koost.

See ei ole kooskõlas Kulgemisega.

Mis ei ole kooskõlas Kulgemisega, selle lõpp saabub liigagi ruttu.

Elades vägivallata

Kui järgiksite Daodejingi 30. värsis antud nõuannet otsesõnu, võiksite elada konfliktivabas maailmas. Mõelda vaid! Kui kogu maailma elanikkond mõistaks Daodejingi selle peatüki juhiseid ja elaks nende järgi, oleksime lõpuks ometi vabad lahingustressist ja koos sellega ka hävitustööst, mida sõda on meie planeedil kõikjale levitanud alates ajast, mil hakkasime ajalugu kirja panema. Nagu 29. värss targalt õpetas, on igal asjal oma aeg – kas võiks nüüd olla aeg elule ilma vägivallata?

Siin on minu arvamus, mida see värss teile õpetab: jõud tekitab vastujõu ja see jõuvahetus kestab senikaua, kuni vallandub täieulatuslik sõda. Kui sõda on kord alanud, järgnevad suur hävitustöö ja näljahäda, sest maa ei suuda kanda vilja. Kui aga algatate sõja oma isiklikus elus, põhjustab see armastuse, lahkuse ja rõõmu põua, mis jätab nii teid ennast kui ka teisi teie ümber ilma Ürgemadusest. Laozi julgustab teid otsima alternatiive vaidluste lahendamisele jõuga. Kui te ei leia muud lahendust, siis soovitatakse teid hoiduda rääkimast endast kui võitjast või alistajast.

Vägivald hõlmab mistahes füüsilist ja vaimset väärkohtlemist, mille käigus kasutatakse viha ja sallimatuse relvi. Alati on olemas vastujõud ja see, mida olete otsustanud teha, ei ole “kooskõlas Kulgemisega”. See tähendab, et lõppkokkuvõttes te kaotate – eriti kui arvestate Martin Luther King Jr-i tähelepanekuga, et üksnes armastuse abil on võimalik vaenlast enda sõbraks muuta. Kahjuks igal pool, kus kasutatakse jõudu, kutsub see esile pahameele ja lõpuks ka kättemaksuiha. Kui mõtleme olukorrale sõjatsoonis, siis suure hulga vaenlaseks peetud inimeste tapmine põhjustab selle, et tapetute pojad ja tütred kasvavad üles, vihates oma alistajaid. Lõpuks haaravad ellujäänud relvad, et maksta oma alistajatele kätte nende laste peal. Jõu kasutamine sunnib terveid inimpõlvkondi jätkama sõda. Või nagu ütleb Laozi: “Relvad pöörduvad tihti relvakandja vastu.”

Taoga kooskõlas olev mõtlemine on kasutatav igas konfliktis, mida võite kogeda. Kui võtate appi jõu, muutuvad vaidlused elukaaslase, laste, äripartnerite ja isegi naabritega aina pingelisemaks. Sellepärast, et Tao Suur Kulg seisneb koostöös, mitte võistluses.

Kõike loov Allikas üha annab ega küsi midagi vastu ja see lähtub oma loomuomase armastuse jagamise paigast. See teab, et kõik on osa 10 000 asjast ja peavad oma ühisest päritolust tulenevalt tegema üksteisega koostööd. Niisiis, iga kord, kui olete meeleolus, mis tõukab teid jõu kasutamise poole, olete kaotanud sideme Taoga. Pealegi, ükski inimrühm (olgu kogukonnad või riigid) ei ole kooskõlas Kulgemisega, kui nad võtavad oma sõnumi edastamiseks appi relvad. Nad muudavad maa ja inimeste südamed elamiskõlbmatuks, nii et seal suudavad kasvada veel üksnes “kibuvitsapõõsad”. Teie valik seoses oma pühendumisega Tao harjutamisele sisaldab seda, et hoidute osalemast igasuguses, olgu vaimses või füüsilises tegevuses, mis rikub teie arusaama nõuandest, mis on esitatud selles Daodejingi võimsas katkendis.

Vahest lihtsaim õppetund, mida siin esitletakse, on meeldetuletus hoiduda hooplevast ja ülespuhutud käitumisest, kui midagi on saavutatud jõuga. Pidage meeles, et iga asi, mis on sel teel saavutatud, tekitab vastujõu, mille lõpptulemus on, et teie võit pöördub kaotuseks. Kui teile aga tundub, et teil ei olnud muud valikut, kui kasutada vägivalda, selleks et kaitsta ennast ja oma lähedasi, siis taganege kiiresti positsioonile, kus pole võimalik suurustleda ega ennast õnnitleda. Tõotage töötada selle nimel, et taastada armastuse tasakaal kohas, kus enne oli vihkamine, ja tehke kõik, mis võimalik,et heastada iga kahju, mis sündis teie jõu kasutamisest. See on Kulg. Seda onkutsutud ka wu-wei’ks ehk “mittesundimiseks”, mis tähendab valida kõigis oma tegudes väikseima vastupanu tee ja luua seda tehes rohkem väge.

Siin on see, mida võiksite minu uskumist mööda õppida ja harjutada Laozi Daodejingi 30. värsis esitatud nõuandest.

Kõrvaldage kõigist olukordadest sõnaline ja/või füüsiline vägivald

Uurige neid suhteid, milles kogete konflikti. Langetage kindel otsus kasutada vähem toorest kõnepruuki ja vältige sõneluste lahendamisel otsustavalt füüsilise jõu kasutamist. Harjutage vägivaldsete mõtete peatamist, võttes nende tekkimise hetkel sisse kuulaja hoiak. Hammustage keelt! Hoidke hinge kinni! Hoidke esialgu igasugustest reaktsioonidest.

Need on suured meeldetuletused, mis aitavad teil saavutada kooskõla Kulgemisega. Pidage meeles, iga vägivaldne tegu põhjustab kindlasti vastuvägivalda, nii et kui soovite laastamistööd veelgi laiendada, pööratakse teie relvad tagasi teie enda vastu.

Keelduge osalemast igasugustes vägivaldsetes tegevustes

Distantseeruge vägivallast igasugusel kujul. Siia hulka käib ka tele- või raadioreportaažide jälgimine või isegi ajaleheartiklite lugemine, kus kajastatakse jõu kasutamist kõikjal planeedil. Vaadake, kas õigustate vaenutegevustest kuulamist või lugemist vajadusega “olla informeeritud”. Kui ükskord mõistate, et jõudu kasutatakse igal pool teiste orjastamise nimel, siis taipate, et nende uudiste pidev kordamine muudab teid vägivallas osaliseks. Kui te ei lase enam sellist energiat oma ellu, isegi mitte passiivse pealtvaatajana, hoiate end kooskõlas Kulgemisega.

Lõpuks, kui piisavalt paljud meist ei soovi enam taluda ühelgi kujul niisugust käitumist, oleme lähedal vägivalla kasutamise lõpetamisele meie planeedil. Pidage meeles, et igasugune jõu kasutamine, ka kõige väiksem, tekitab vastujõu.Siin on üks 16. sajandi luuletaja Püha Risti Johannese soovitus:

Sa võid rahustada kogu maailma sekundiks,

kui sa palvetad.

Ja kui sa armastad, kui sa

tõesti armastad,

siis meie relvad väsivad.

Harjutage nüüd Taod

Kooskõlas oma maailmavaate muutmisega vahetage täna välja iga telekanal ja raadiojaam, mis kujutab pildis või helis jõu või vägivalla kasutamist. Seejärel laiendage seda “mittesallimise” poliitikat filmidele, videotele ja mängudele, mis kujutavad peksmist, tapmist ja tagaajamist.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Dr Wayne W. Dyer’i raamatust “Muuda oma mõtteid – muuda oma elu”

Selle erakordse raamatu jaoks vaatas menukirjanik dr Wayne W. Dyer läbi sadu Daodejingi tõlkeid ning pani kirja 81 esseed, kuidas rakendada Laozi muistset tarkust tänapäeva moodsas maailmas. Iga peatükk pakub juhiseid Tao ehk “Suure Kulgemise” ellurakendamiseks tänapäeval.

Wayne veetis terve aasta Laozi õpetusi lugedes, uurides ja nende üle mediteerides, harjutades neid iga päev ja pannes viimaks kirja need lühiesseed, mis annavad Laozi sõnu edasi viisil, nagu ta uskus olevat teile kasulik.

Seda teost tasub lugeda aeglaselt, üks peatükk päevas. Nagu Wayne ütleb: “See raamat muudab alatiseks viisi, kuidas näete oma elu, ning selle tulemusena hakkate elama uues maailmas, mis on kooskõlas loodusega.” See raamat annab innustust igaühele, kes soovib elada rõõmsamat ja inspireeritumat elu.

Dr Wayne W. Dyer on rahvusvaheliselt tuntud kirjanik ja kõneleja enesearengu teemadel. Ta on kirjutanud mitmeid menuteoseid ning loonud ka audio- ja videokursusi. Ta on esinenud tuhandetes tele- ja raadioprogrammides, sealhulgas “The Today Show” ja “Oprah”.


Seotud