22. mai on rahvusvahelise elurikkuse päev: selle aasta teemaks on metsade elurikkus

Seoses käimasoleva rahvusvahelise metsa-aastaga on seekordse elurikkuse päeva teemaks metsade elurikkus. Lisaks on ÜRO kuulutanud käesoleva kümnendi elurikkuse kümnendiks.

Metsad on maismaa üheks olulisemaks elurikkuse kandjaks. Ülemaailmselt katavad metsad maismaast u 31% ja umbes 2/3 maismaa liikidest elavad metsades, sh üle poolte liikidest võib leida troopilistest vihmametsadest. Samas on metsad inimtegevusest tugevalt ohustatud – viimase sajandi jooksul oleme kaotanud üle 45% maailma metsadest ning koos sellega ka paljud seal elavad liigid ning kahjuks see kadu jätkub.

Selle aasta elurikkuse päeva eesmärgiks ongi juhtida tähelepanu metsade olulisusele meie igapäeva elus, metsade väärtustamisele ning nende säästvale kasutamisele.

Eesti on võrreldes muu Lääne-Euroopaga suhteliselt metsarikas riik, ligi pool Eestit on kaetud metsaga. Oleme metsasuselt Euroopas Soome, Rootsi ja Sloveenia järel 4. kohal. Ka Eesti eluslooduse mitmekesisuse puhul etendavad metsad väga olulist rolli – ligi pooled Eesti liigid elavad metsades (kokku on Eestis teada ca 26 600 liiki). Eriliselt elurikkad metsaelemendid on näiteks surnud puud, millelt võib leida u 5000 liiki. Ligi 500 metsaliiki on punases nimestikus kantud ohustatud liikide hulka.

Eestis on 11 üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 metsaelupaigatüüpi, neist eriti elurikkad, kuid ka väga ohustatud, on vanad loodusmetsad, laialehised salumetsad ja pangametsad. Elurikkuse säilitamiseks on meil ligi viiendik metsadest kaitse all. Näiteks on Lahemaa rahvuspark oma metsaalaga üks Euroopa suuremaid kaitstavaid metsaalasid.

Sel nädalavahetusel võib elurikkuse päeva tähistada näiteks kaitsealade külastamisega. Tegemist on ühtlasi rahvusvahelisele kaitsealade päevale ning looduskaitsekuule pühendatud matkadega, mida juhendavad Keskkonnaameti spetsialistid.

Lisainfot matkade kohta saab siit: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/matkapaev-21-mail/

Elurikkuse päeva kohta lisaks: http://www.cbd.int/idb/2011/

Rahvusvahelise metsa-aasta kohta: http://www.un.org/en/events/iyof2011/

Vaata ka filmiklippe Eesti loodusest “Hoida, mida armastad”

Allikas: Keskkonnaministeeriumi koduleht

Seotud